រកប្រាក់បានច្រើន តាមរយៈការណែនាំអ្នកលេងថ្មីៗ

ចុះឈ្មោះ ណែនាំអ្នកលេងថ្មីៗមកកាន់ក្រុមហ៊ុន 1xbit ហើយទទួលបានកម្រៃជើងសា 25-40%

ការចុះឈ្មោះ
sky
កម្រៃជើង​សារពេលវេលា
25-40%
ពីអ្នកលេងម្នាក់ៗ
ការទូទាត់ប្រាក់រៀងរាល់ 7 ថ្ងៃម្តង
លក្ខខណ្ឌ
សម្ភារៈប្រូម៉ូសិន
1000+
សម្ភារៈប្រូម៉ូសិន ត្រូវបានបកប្រែជា 14 ភាសា
ការចុះឈ្មោះ
ជំនួយការ និងរបាយការណ៍
24/7
ការគាំទ្រពហុភាសា
ស្ថិតិត្រឹមត្រូវ ក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង
សំណួរចម្លើយ

តើកម្រៃជើងសារ បានគណនាយ៉ាងដូចម្តេច?

វាត្រូវបានគណនាជារៀងរាល់ខែ ពីប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន

កម្រៃជើងសារ
កម្រៃជើង​សារពេលវេលា25-40%
ការរីកចម្រើននៃកម្រៃជើងសារ ដែលមានអត្រាអប្បបរមាចាប់ពី 25% ៖ ប្រាក់ចំណេញកាន់តែច្រើន កម្រៃជើងសារ កាន់តែខ្ពស់
ការទូទាត់ប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ នូវរៀងរាល់ 7 ថ្ងៃម្តង
លក្ខខណ្ឌ
សម្ភារៈប្រូម៉ូសិន1000+
បណ្ណាល័យរបស់យើងឥឡូវនេះ មានសម្ភារៈប្រូ​ម៉ូ​សិន ដែលត្រៀមរួចជាស្រេចចំនួនជាង 1,000 ដើម្បីបំពេញគ្រប់ស្ថានភាព។
ទំហំខុសគ្នានិងប្រភេទឯកសារដែលមាន - ចាប់ពីឡូហ្គោតូច រហូតដល់រូបភាពពេញអេក្រង់។
ការចុះឈ្មោះ
ស្ថិតិ និងជំនួយការ
ស្ថិតិពេលវេលាជាក់លាក់ ត្រឹមត្រូវ នៅលើបណ្តាអ្នកលេងទាំងអស់ ដែលអ្នកបានណែនាំ និងលទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការរបស់អ្នក។
ជំនួយការ មានជាច្រើនភាសា 24/7
សំណួរចម្លើយ

បូណឹសសម្រាប់ អ្នកលេងរបស់អ្នក

កញ្ចប់ស្វាគមន៍រហូតដល់ 7 bitcoins
ទទួលបានមកវិញនូវសាច់ប្រាក់រហូតដល់ 11%
ការប្រកួតធម្មតា និងប្រូ​ម៉ូ​សិន

នៅតែមានចម្ងល់មែនឬទេ?