FAQ

Câu hỏi thường gặp

Nhấn "Quên mật khẩu" dưới mẫu đăng ký để nhanh chóng khôi phục truy cập vào tài khoản. Trong trang mở ra, nhập tên người dùng của bạn để mật khẩu mới được gửi về điện thoại hoặc e-mail của bạn. Nếu bạn đã quên tên người dùng, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng.
Bạn không tìm ra được câu trả lời?
Liên hệ với nhóm hỗ trợ:
@affsupport_1xbitsupport@partners1xbit.comHướng dẫn chương trình liên kết