ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN
(sau đây được gọi là Thỏa thuận)

Định nghĩa chung

Công ty cược – Một tài nguyên Internet của 1xBit (sau đây gọi là "Công ty"), ở đây người dùng được chào mời các cơ sở vật chất cá cược trực tuyến.

Thương hiệu chính của Công ty – Một bộ cấu phần phân biệt Công ty với những công ty khác, khiến nó dễ dàng nhận ra trong mắt người dùng. Thương hiệu chính của Công ty (sau đây gọi là Thương hiệu Công ty) cho Chương trình Liên kết này là 1xBit.

Trang web hoặc tài nguyên của Công ty (sau đây gọi là 1xBit) – Một hoặc nhiều trang web của Công ty, chứa đầy đủ hoặc một phần Thương hiệu Công ty trong tên miền.

Sản phẩm Công ty – Dịch vụ hoặc bộ dịch vụ được đưa đến người dùng trên tài nguyên của Công ty.

Chương trình Liên kết – Một loại hình hợp tác giữa Công ty và Nhà liên kết, được triển khai qua các tài nguyên của Chương trình liên kết, đặc biệt là https://partners1xbit.com/, qua đó Nhà liên kết sử dụng tài nguyên của họ để quảng cáo các dịch vụ của Công ty và nhận lại tiền hoa hồng. Những nguyên tắc cơ bản của loại hình này được quy định bên dưới và Nhà liên kết được xem là chấp nhận chúng kể từ thời điểm họ đăng ký Chương trình Liên kết ở https://partners1xbit.com/.

Nhà liên kết – Một chủ trang web (một cá nhân hoặc pháp nhân) đáp ứng được những điều kiện của Chương trình Liên kết ở partners1xbit.com và nhiệm vụ chính của họ là thu hút Người dùng mới vào tài nguyên Công ty và quảng bá sản phẩm của Công ty.

Tài khoản Liên kết – Tài khoản cá nhân của Nhà liên kết trong Chương trình Liên kết.

Người dùng mới – Người dùng trước đây chưa từng có tài khoản người chơi trên bất kỳ trang web 1xBit nào, đã được Nhà liên kết giới thiệu vào trang web của Công ty bằng các phương thức cụ thể, đã đăng ký một tài khoản người chơi ở 1xBit và đã nạp tiền lần đầu.

Đường dẫn Giới thiệu – Một đường dẫn đến trang web của Công ty chứa các mã định danh độc nhất của Nhà liên kết.

Thu nhập – Phần thưởng tiền mà Nhà liên kết nhận được như là hoa hồng dựa trên lợi nhuận công ty kiếm được từ những Người dùng mới do Nhà liên kết giới thiệu.

Khoản thanh toán – Một khoản thanh toán (thu nhập) được chuyển từ tài khoản nội bộ của Chương trình Liên kết thông qua một hệ thống thanh toán ngoài đến Nhà liên kết.

Thời gian Báo cáo – Một khoản thời gian nhất định mà Nhà liên kết có thể theo dõi kết quả công việc của họ trong Chương trình Liên kết.

Tài liệu Quảng cáo – Văn bản, đồ họa, âm thanh, video và các tài liệu kết hợp mang tính chất quảng cáo, phục vụ cho mục đích quảng bá sản phẩm của Công ty trên Internet.

Điều khoản & Điều kiện của Thỏa thuận

1. Điều khoản chung

1.1. Nhà liên kết có trách nhiệm đọc và hiểu Điều khoản & Điều kiện của Chương trình Liên kết trước khi bắt đầu làm việc với Công ty cũng như chấp nhận Điều khoản & Điều kiện.

1.2. Chỉ có người 18 tuổi trở lên mới có thể làm thành viên và đáp ứng được các điều kiện của Chương trình Liên kết.

Công ty không chịu trách nhiệm với các bên thứ ba vì sự không tuân thủ điều khoản giới hạn tuổi tác của Nhà liên kết. Nếu điều khoản này bị vi phạm, Công ty có quyền từ chối thanh toán Thu nhập cho Nhà liên kết và đóng băng Tài khoản Liên kết của người đó.

1.3. Nhà liên kết chịu mọi trách nhiệm về việc bảo mật và lưu trữ dữ liệu cá nhân, bao gồm cả tên người dùng và mật khẩu. Công ty không chịu trách nhiệm cho sự mất mát dữ liệu cá nhân do Nhà liên kết gây ra và/hoặc chuyển giao dữ liệu đó cho bên thứ ba.

1.4. Công ty có quyền từ chối hợp tác với bất kỳ Nhà liên kết nào thông qua Chương trình Liên kết. Công ty không có nghĩa vụ chứng minh cho sự từ chối của mình.

1.5. Công ty có quyền thay đổi bất kỳ điều gì trong Thỏa thuận này và vào bất kỳ lúc nào có thể, thông báo về những thay đổi quan trọng sẽ được gửi đến địa chỉ e-mail mà Nhà liên kết đã cung cấp trong Tài khoản Liên kết của họ.

Phiên bản được đăng tải trên trang web Chương trình Liên kết sẽ là phiên bản hiện hành của Thỏa thuận.

1.6. Nhà liên kết chỉ có thể đăng ký Chương trình Liên kết một lần duy nhất. Nghiêm cấm hành vi đăng ký lại, kể cả là nhà liên kết con.

2. Đặt tài liệu quảng cáo

2.1. Việc hợp tác với Nhà liên kết trong khuôn khổ Chương trình Liên kết bao gồm việc đặt Tài liệu Quảng cáo trên tài nguyên của Nhà liên kết.

2.2. Khi đặt Tài liệu Quảng cáo trong khuôn khổ hợp tác với Công ty, Nhà liên kết sẽ tuyệt đối tuân thủ theo các quy định hiện hành trong quốc gia nơi đặt Tài liệu Quảng cáo, các yêu cầu của các nhà quản lý và các tiêu chuẩn đạo đức cũng như chỉ sử dụng Tài liệu Quảng cáo đã được Công ty xem xét và phê duyệt.

2.3. Khi một Nhà liên kết tự chuẩn bị Tài liệu Quảng cáo của riêng mình, Nhà liên kết đó phải nộp Tài liệu Quảng cáo đã đề cập cho một đại diện của Chương trình Liên kết để xem xét và phê duyệt. Nếu điều khoản Thỏa thuận này bị vi phạm, Nhà liên kết sẽ phải chịu những hậu quả quy định ở điều khoản 2.8 của Thỏa thuận này.

2.4. Nhà liên kết đồng ý giám sát sự liên quan và độ chính xác của Tài liệu Quảng cáo đặt ở tài nguyên của họ (trang web, mạng xã hội, trình nhắn tin tức thời, v.v.).*

*Các Tài liệu Quảng cáo không liên quan gồm có:

– Sai điều kiện khuyến mãi, phần thưởng và ưu đãi đặc biệt;

– Ý tưởng sáng tạo cũ;

– Tài liệu quảng cáo chứa logo cũ của Công ty;

– Tài liệu quảng cáo dùng tên của Công ty hoặc một trong những thuơng hiệu của Công ty mà chứa các đường dẫn đến các trang web của đối thủ cạnh tranh.

Nếu Tài liệu Quảng cáo được xem là không liên quan, Công ty có quyền xem xét ngay lập tức điều khoản Thỏa thuận với Nhà liên kết, trong khi đó bảo lưu quyền khóa Tài khoản Liên kết của người đó.

2.5. Nhà liên kết sẽ chịu trách nhiệm một mình và toàn bộ cho việc vận hành các tài nguyên có đặt Tài liệu Quảng cáo ở đó và nội dung của các tài nguyên này.

2.6. Nhà liên kết thực hiện ngăn chặn việc đặt bất kỳ tài liệu nào trên tài nguyên của họ có tính chất vu khống, chiếu theo giới hạn tuổi tác, phi pháp, có hại, đe dọa, dung tục, thù hận chủng tộc hoặc sắc tộc, không mong muốn theo cách khác, kỳ thị, bạo lực, sai lệch chính trị hoặc gây tranh cãi theo cách khác hoặc vi phạm các quyền của Công ty hoặc các quyền của các bên thứ ba.

2.7. Nhà liên kết không được đặt bất kỳ Tài liệu Quảng cáo hoặc nội dung nào quảng bá trang web của Công ty ở những quốc gia mà ở đó trang web của Công ty bị cấm, kể cả những quốc gia đang trong quá trình phát triển quy định.

2.8. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ yêu cầu nào từ các bên thứ ba liên quan đến tài nguyên của Nhà liên kết hoặc bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào của Nhà liên kết.

Nếu Tài liệu Quảng cáo trên tài nguyên của Nhà liên kết bị phát hiện vi phạm Thỏa thuận, Nhà liên kết sẽ nhận được một cảnh cáo kèm yêu cầu thay thế những tài liệu này. Nhà liên kết đồng ý khắc phục vấn đề trong vòng 5 (năm) ngày làm việc.

Nếu vấn đề vẫn không được giải quyết thì Công ty thông qua Chương trình Liên kết có quyền khóa Khoản thanh toán cho Nhà liên kết cho đến khi vấn đề được khắc phục.

Trong trường hợp tái vi phạm điều khoản này của Thỏa thuận thì Công ty thông qua Chương trình Liên kết có quyền sửa lại các điều khoản hợp tác với Nhà liên kết.

3. Nguồn lưu lượng

3.1. Khi đăng ký, Nhà liên kết đồng ý cung cấp thông tin toàn diện về nguồn lưu lượng mà họ có ý định sử dụng trong khi hợp tác với Công ty.

3.2. Nhà liên kết sẽ chịu trách nhiệm nếu cố ý che giấu nguồn lưu lượng. Trong trường hợp Nhà liên kết bị phát hiện cố ý che giấu nguồn lưu lượng, Công ty có quyền khóa Khoản thanh toán và sửa lại các điều khoản hợp tác với Nhà liên kết.

3.3. Dịch vụ Điều hành của Công ty sẽ giám sát việc tuân thủ nguồn lưu lượng mà Nhà liên kết dùng. Nhà liên kết có thể liên hệ Dịch vụ Hỗ trợ Chương trình Liên kết để được giải thích.

4. Hạn chế sử dụng tài sản trí tuệ của Công ty

4.1. Nghiêm cấm Nhà liên kết sao chép một phần hoặc toàn bộ diện mạo của các trang web hoặc các trang đích riêng của Thương hiệu chính của Công ty, cũng như các trang web có tên thương mại hoặc nhãn hiệu mà Công ty đăng ký. Ngoài ra, các trang web hoặc trang đích của Nhà liên kết không được gây ra ấn tượng rằng chúng được quản lý hay có kết nối với Thương hiệu chính của Công ty hoặc bất kỳ thương hiệu gắn liền nào khác của Công ty.

4.2. Nhà liên kết không có quyền dùng logo, đồ họa và tài liệu marketing của Công ty mà không có sự cho phép của đại diện Công ty, ngoại trừ những tài liệu được nhận trong khuôn khổ Chương trình Liên kết.

4.3. Nhà liên kết đồng ý không đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ biến thể nào của tên Thương hiệu chính của Công ty hoặc của các thương hiệu khác của Công ty trong địa chỉ trang web của họ (tên miền), các trang nội bộ hoặc ứng dụng di động. "Biến thể" có nghĩa là bất kỳ tên nào chứa hoặc bao gồm tên của bất kỳ thương hiệu nào của Công ty, hoặc tương tự với tên nhãn hiệu Công ty nhằm gây nhầm lẫn. Nhà liên kết đồng ý rằng Công ty có quyền quyết định mức độ nhầm lẫn bị gây ra.

4.4. Nhà liên kết không có quyền lấy/đăng ký/dùng từ khóa, cụm tìm kiếm hoặc các mã định danh khác để dùng trong bất kỳ công cụ tìm kiếm, cổng, dịch vụ quảng cáo nào hoặc các dịch vụ tìm kiếm/tham khảo khác, giống hoặc tương tự với tên thương mại (nhãn hiệu) của Công ty hoặc của bất kỳ thương hiệu nào khác mà Công ty sở hữu. Chúng bao gồm những metatag ở trang web của Nhà liên kết giống hoặc tương tự với bất kỳ tên thương mại (nhãn hiệu) nào của Công ty.

Nhà liên kết không có quyền tạo trang và/hoặc nhóm trên bất kỳ mạng xã hội nào (bao gồm nhưng không giới hạn trong Facebook, Twitter, v.v.) có thể bị hiểu lầm là trang hoặc nhóm của Công ty và/hoặc các thương hiệu của Công ty.

Nhà liên kết cũng đồng ý không tạo hay đặt các ứng dụng di động, ứng dụng web hoặc trang web có thể bị hiểu lầm là ứng dụng hoặc trang web của các thương hiệu của Công ty.

4.5. Trong trường hợp vi phạm điều khoản 4.1 – 4.4 của Thỏa thuận này thì Công ty có quyền xem xét lại các điều khoản hợp tác với Nhà liên kết.

5. Cạnh tranh

5.1. Nhà liên kết đồng ý không đặt hay lưu hành Tài liệu Quảng cáo thay mặt cho ban quản trị, ban quản lý hoặc các nhân viên khác của Công ty và đặc biệt là Chương trình Liên kết. Tất cả Tài liệu Quảng cáo hoặc lời kêu gọi đến khách hàng thay mặt cho Công ty sẽ được gửi từ địa chỉ e-mail chính thức liệt kê trên trang web của Công ty.

5.2. Nhà liên kết không có quyền liên hệ các khách hàng tiềm năng bằng bất kỳ cách nào dẫn đến sự cạnh tranh giữa Nhà liên kết và Công ty như khuyến mãi của trang web.

5.3. Nghiêm cấm Nhà liên kết sử dụng thư rác, quảng cáo tình huống với bất kỳ Thương hiệu của Công ty, cũng như các định dạng quảng cáo như clickunder và popunder như phương thức để quảng cáo Công ty.

5.4. Nhà liên kết đồng ý rằng họ sẽ không đề xuất hay cung cấp động cơ (tài chính hoặc khác) để đăng ký, nạp tiền hoặc có bất kỳ hành động nào khác với bất kỳ Người dùng mới nào tiềm năng của Công ty mà không có văn bản chấp thuận trước của Công ty trong khuôn khổ Chương trình Liên kết, ngoại trừ chương trình khuyến mãi tiêu chuẩn mà Công ty cung cấp thông qua Chương trình Liên kết theo từng đợt.

5.5. Nghiêm cấm Nhà liên kết đăng ký tài khoản người chơi của riêng họ với Công ty thông qua Đường dẫn Giới thiệu và thông đồng với những người dùng khác.

5.6. Nghiêm cấm Nhà liên kết sử dụng chèn cookie, ví dụ như:

– Mở trang web 1xBit trong khung iframe kích cỡ không, hoặc trong khu vực tàng hình;

– Triển khai tag, mã cookie hoặc các chỉnh sửa khác thuộc dạng này.

5.7. Trong trường hợp vi phạm điều khoản 5.1 – 5.6 của Thỏa thuận này thì Công ty có quyền xem xét lại các điều khoản hợp tác với Nhà liên kết và có thể đóng Tài khoản Liên kết.

6. Thông tin bí mật

6.1. Trong thời hạn của Thỏa thuận này, Nhà liên kết có thể được cung cấp thông tin bí mật liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty, hoạt động vận hành, công nghệ và Chương trình Liên kết (bao gồm ví dụ như Thu nhập và các khoản hoa hồng khác mà Nhà liên kết nhận được trong khuôn khổ Chương trình Liên kết).

6.2. Nhà liên kết đồng ý không tiết lộ hay chuyển giao bất kỳ thông tin bí mật nào cho các bên thứ ba trừ phi Nhà liên kết đã có văn bản chấp thuận trước từ Công ty. Nhà liên kết sẽ dùng thông tin bí mật chỉ với mục đích đạt được những mục tiêu của Thỏa thuận này. Nghĩa vụ về thông tin bí mật của Nhà liên kết vẫn còn hiệu lực sau khi chấm dứt Thỏa thuận này.

6.3. Trong trường hợp vi phạm điều khoản 6.1 – 6.2 của Thỏa thuận này thì Công ty có quyền chấm dứt Thỏa thuận với Nhà liên kết và áp dụng hình phạt theo các quy định hiện hành về bảo vệ thông tin bí mật.

7. Hoa hồng cho thu hút Người dùng mới

7.1. Thu nhập của Nhà liên kết sẽ không có giá trị cố định và dựa vào doanh thu của Công ty kiếm được từ Người dùng mới đã đăng ký bằng Đường dẫn Liên kết của Nhà liên kết cũng như phụ thuộc vào chất lượng của lưu lượng.

7.2. Ngay sau khi đăng ký, mỗi Nhà liên kết mới sẽ đủ điều kiện nhận 25% (hai mươi lăm phần trăm) lợi nhuận thuần mà Công ty kiếm được từ những Người dùng mới mang về qua Nhà liên kết. Tỷ lệ hoa hồng có thể tăng lên đến 30% (ba mươi phần trăm), 35% (ba mươi lăm phần trăm) hoặc 40% (bốn mươi phần trăm) tùy theo lợi nhuận thuần mà Công ty kiếm được từ người dùng mang về qua Nhà liên kết. Tỷ lệ hoa hồng nhận được sẽ tự động tăng lên khi lợi nhuận từ Nhà liên kết tăng lên.

Nhà liên kết sẽ nhận được:

25% nếu lợi nhuận cá cược thuần hằng tháng của Công ty lên đến 200 mBTC;

30% nếu lợi nhuận cá cược thuần hằng tháng của Công ty từ 200 mBTC đến 700 mBTC;

35% nếu lợi nhuận cá cược thuần hằng tháng của Công ty từ 700 mBTC đến 1.000 mBTC;

40% nếu lợi nhuận cá cược thuần hằng tháng của Công ty trên 1.000 mBTC;

Lợi nhuận của Nhà liên kết được tính là một phần trong lợi nhuận cá cược thuần từ những người dùng mang về qua Nhà liên kết. Lợi nhuận cá cược thuần = tổng tiền cược - tổng tiền thắng - tổng phần thưởng nhận được - phí hệ thống thanh toán.

Tỷ lệ hoa hồng của Nhà liên kết có thể thay đổi. Khi đó, Nhà liên kết sẽ được thông báo qua e-mail.

7.3. Nếu trong vòng 3 (ba) tháng lịch liên tiếp, Nhà liên kết không thu hút được 3 (ba) Người dùng mới, Công ty có quyền (nhưng không bắt buộc) đổi điều khoản hợp tác với Nhà liên kết, bao gồm việc giảm số tiền hoa hồng mà Nhà liên kết nhận được, hoặc tạm ngưng sử dụng Tài khoản Liên kết trong Chương trình Liên kết. Trong từng trường hợp, vấn đề chấm dứt Thỏa thuận hiện tại với Nhà liên kết có thể được đưa ra.

Mặt khác, việc Nhà liên kết năng động quảng bá các thương hiệu của Công ty có thể là căn cứ để nâng cao điều kiện hợp tác, đặc biệt là tăng số tiền hoa hồng lên. Nhà liên kết sẽ được thông báo bằng e-mail đến địa chỉ được cung cấp trong Tài khoản Liên kết.

8. Thanh toán hoa hồng

8.1. Nhà liên kết có thể nhận Thu nhập mỗi tuần một lần (thứ ba hằng tuần, cho khoảng thời gian từ thứ hai đến hết Chủ nhật tuần trước) nhưng chỉ khi trước đó, họ đã đồng ý chi tiết thanh toán với một quản lý của Công ty và nếu số tiền kiếm được cao hơn giá trị thanh toán tối thiểu là 2,5 mBTC.

Nếu Nhà liên kết không có số tiền tối thiểu đã nêu ở trên trong Tài khoản Liên kết của họ, vậy thì số tiền sẽ tự động được chuyển qua giai đoạn tiếp theo và cứ thế cho đến khi tích lũy đủ số tiền yêu cầu. Số dư âm sẽ được chuyển qua tháng sau.

8.2. Chương trình Liên kết của Công ty có quyền trì hoãn Khoản thanh toán cho Nhà liên kết tối đa 2 (hai) tháng trong trường hợp lỗi kỹ thuật ngoài dự kiến trong Chương trình Liên kết, hoặc trong trường hợp cần thiết để xác minh Nhà liên kết và nguồn lưu lượng của họ. Trong trường hợp Khoản thanh toán bị trì hoãn, Nhà liên kết có thể giải thích lý do với một quản lý của Công ty đại diện cho Chương trình Liên kết.

8.3. Trước khi gửi yêu cầu Khoản thanh toán, hãy đảm bảo những chi tiết là chính xác. Liên hệ quản lý của bạn nếu đây là lần đầu tiên bạn yêu cầu Khoản thanh toán. Những Khoản thanh toán sau đó sẽ được chuyển tự động.

8.4. Khoản thanh toán được chuyển theo thông tin mà Nhà liên kết nêu ra trong khi đăng ký. Bạn có thể liên hệ support@partners1xbit.com để thay đổi thông tin. 1xBit sẽ trả bất kỳ khoản phí giao dịch nào trong khi chuyển khoản thanh toán đến Nhà liên kết.

8.5. Nếu phát hiện Người dùng mới Không trung thực trong lưu lượng của Đại lý, Công ty có quyền chấm dứt thỏa thuận hiện tại với Đại lý mà không cần thông báo trước hoặc không cần cho phép họ rút tiền.

Người dùng mới có "không trung thực" hay không được xác định theo khoản 2.19 "Điều khoản chung".

9. Quy trình giải quyết tranh chấp

9.1. Nhà liên kết có thể khiếu nại bất kỳ quyết định nào mà các đại diện của Chương trình Liên kết đưa ra. Để khiếu nại, Nhà liên kết nên liên hệ Dịch vụ Hỗ trợ Chương trình Liên kết và trình bày trường hợp của họ.

9.2. Nhà liên kết gửi tất cả thông tin duy nhất bằng văn bản đến địa chỉ e-mail chính thức của Dịch vụ Hỗ trợ Chương trình Liên kết. Thông tin liên hệ của Dịch vụ Hỗ trợ được ghi trên trang web của Chương trình Liên kết.

9.3. Dịch vụ Hỗ trợ Chương trình Liên kết có quyền từ chối xem xét một khiếu nại nếu Nhà liên kết không cung cấp được bằng chứng cho thấy họ không vi phạm.

9.4. Thời hạn xem xét một khiếu nại là 14 (mười bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận khiếu nại.

9.5. Sau khi xem xét khiếu nại, bất kỳ quyết định nào do Công ty đưa ra về Chương trình Liên kết đều là quyết định cuối cùng và không sửa đổi. Công ty có quyền xóa bất kỳ thông báo nào chứa ngôn ngữ báng bổ, xúc phạm, kích động bạo lực hoặc kết tội sai lệch và ngừng hợp tác một cách chính đáng với Nhà liên kết chịu trách nhiệm gửi đi những thông báo này.