TERMA DAN SYARAT
(selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian)

Definisi umum

Syarikat Pertaruhan – satu sumber Internet daripada 1xBit (selepas ini dirujuk sebagai "Syarikat"), di mana pengguna ditawarkan kemudahan pertaruhan dalam talian

Jenama Utama Syarikat – satu set komponen yang membezakan Syarikat daripada yang lain, menjadikannya mudah dikenali di kalangan pengguna. Jenama Utama Syarikat (selepas ini dirujuk sebagai Jenama Syarikat) untuk Program Ahli Gabungan ini ialah 1xBit.

Laman web atau sumber daripada Syarikat (juga selepas ini dirujuk sebagai 1xBit) – satu atau lebih laman web Syarikat yang mengandungi Jenama Syarikat sepenuhnya atau sebahagian daripada nama domain.

Produk Syarikat – perkhidmatan atau satu set perkhidmatan yang ditawarkan kepada pengguna yang menggunakan sumber Syarikat.

Program Ahli Gabungan – satu kerjasama antara Syarikat dan Ahli Gabungan, yang dilaksanakan melalui sumber Syarikat, khasnya melalui https://partners1xbit.com/, di mana Ahli Gabungan yang menggunakan sumber atau sumber-sumber mereka sendiri boleh mengiklankan perkhidmatan Syarikat dan menerima pulangan imbuhan. Prinsip-prinsip asas kerjasama jenis ini dinyatakan di bawah dan akan dianggap diterima oleh Ahli Gabungan selepas pendaftaran dalam Program Ahli Gabungan pada https://partners1xbit.com/.

Ahli Gabungan – pentadbir web (satu individu atau entiti undang-undang) yang memenuhi syarat-syarat Program Ahli Gabungan di partner1xbit.com dan mempunyai objektif utama untuk menarik Pengguna Baru ke sumber Syarikat dan untuk mempromosikan produknya.

Akaun Ahli Gabungan – akaun peribadi dimiliki oleh Ahli Gabungan dalam Program Ahli Gabungan.

Pengguna Baru – pengguna yang sebelum ini tidak memiliki akaun pemain di laman web 1xBit, yang dibawa oleh Ahli Gabungan ke laman web Syarikat dengan cara tertentu, yang telah mendaftarkan akaun pemain di 1xBit dan membuat deposit pertama mereka.

Pautan Rujukan – satu pautan ke laman web Syarikat yang mengandungi pengenal unik Ahli Gabungan.

Pendapatan – ganjaran wang yang diterima oleh Ahli Gabungan sebagai komisen berdasarkan keuntungan yang dibuat oleh syarikat daripada Pengguna Baru yang dirujuk oleh Ahli Gabungan.

Pembayaran – satu pembayaran (pendapatan) yang dipindahkan kepada Ahli Gabungan daripada akaun dalaman Program Ahli Gabungan melalui satu sistem pembayaran luaran.

Tempoh pelaporan – tempoh masa tertentu di mana Ahli Gabungan boleh menjejak hasil kerja mereka dalam Program Ahli Gabungan.

Bahan Pengiklanan – teks, grafik, audio, video dan bahan campuran yang bercirikan periklanan yang digunakan untuk mempromosikan produk Syarikat di Internet.

Terma dan Syarat Perjanjian

1. Peruntukan am

1.1. Ahli Gabungan menerima untuk membaca dan memahami terma dan syarat Program Ahli Gabungan sebelum memulakan kerja dengan Syarikat dan menerimanya.

1.2. Hanya pengguna yang berumur 18 tahun ke atas boleh menjadi ahli dan memenuhi syarat Program Ahli Gabungan.

Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap pihak ketiga atas kegagalan Ahli Gabungan untuk pematuhan klausa mengenai had umur. Sekiranya klausa ini tidak dipatuhi, Syarikat berhak untuk menolak pembayaran Pendapatan kepada Ahli Gabungan dan membekukan akaun Ahli Gabungan mereka.

1.3. Ahli Gabungan akan memegang tanggungjawab penuh untuk keselamatan dan penyimpanan data peribadi, termasuk nama pengguna dan kata laluan. Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan data peribadi oleh Ahli Gabungan dan/atau pemindahannya kepada pihak ketiga.

1.4. Melalui Program Ahli Gabungan, Syarikat berhak menolak untuk bekerjasama dengan mana-mana Ahli Gabungan. Syarikat tidak berkewajipan untuk mengesahkan penolakannya.

1.5. Syarikat berhak untuk membuat perubahan pada Perjanjian ini dan, di mana yang berkemungkinan, pemberitahuan mengenai perubahan penting akan dihantar ke alamat e-mel yang diberikan oleh Ahli Gabungan dalam Akaun Ahli Gabungan mereka.

Versi Perjanjian yang berkenaan adalah versi yang diterbitkan di laman web Program Ahli Gabungan.

1.6. Ahli Gabungan boleh mendaftar dengan Program Ahli Gabungan sekali sahaja. Pendaftaran semula, termasuk sebagai Ahli Gabungan bawahan, dilarang sama sekali.

2. Penempatan bahan pengiklanan

2.1. Bekerjasama dengan Ahli Gabungan sebagai sebahagian daripada Program Ahli Gabungan memerlukan pengedaran Bahan Pengiklanan pada sumber atau sumber-sumber Ahli Gabungan.

2.2. Apabila mengedarkan Bahan Pengiklanan sebagai sebahagian daripada kerjasama mereka dengan Syarikat, Ahli Gabungan harus mematuhi undang-undang yang berkenaan di negara tempat Bahan Pengiklanan diedarkan, berdasarkan keperluan daripada badan kawal selia dan norma etika, dan hanya menggunakan Bahan Pengiklanan yang telah dikaji dan diluluskan oleh Syarikat.

2.3. Apabila Ahli Gabungan menyediakan Bahan Pengiklanan mereka sendiri, Ahli Gabungan harus menyerahkan Bahan Pengiklanan tersebut kepada wakil Program Ahli Gabungan untuk dikaji dan diluluskan. Sekiranya klausa Perjanjian ini dilanggar, Ahli Gabungan akan menerima tindakan yang dinyatakan dalam klausa 2.8 Perjanjian ini.

2.4. Ahli Gabungan bersetuju untuk memantau kesesuaian dan ketepatan Bahan Pengiklanan yang diedarkan pada sumber atau sumber-sumbernya (laman web, rangkaian sosial, mesej segera, dll.). *

*Bahan Pengiklanan yang tidak relevan termasuk*:

– syarat-syarat yang tidak betul untuk promosi, bonus dan tawaran istimewa;

– idea kreatif yang lapuk;

– bahan pengiklanan yang mengandungi logo Syarikat yang lapuk;

– bahan pengiklanan yang menggunakan nama Syarikat atau salah satu daripada jenamanya dan yang mengandungi pautan ke laman web pesaing.

Sekiranya Bahan Pengiklanan dianggap tidak relevan, Syarikat berhak untuk mengkaji dengan segera terma-terma Perjanjian dengan Ahli Gabungan, pada masa yang sama berhak untuk menyekat Akaun Ahli Gabungan mereka.

2.5. Ahli Gabungan akan bertanggungjawab dengan sepenuhnya untuk mengendalikan sumber atau sumber-sumber di mana Bahan Pengiklanan diedarkan dan untuk kandungan sumber atau sumber-sumber tersebut.

2.6. Ahli Gabungan berjanji untuk menghalang pengagihan apa-apa bahan pada sumber atau sumber-sumber mereka yang berbentuk fitnah, tertakluk kepada sekatan umur, haram, berbahaya, mengundang ancaman, lucah, berbaur perkauman atau tiada toleransi etnik, atau perkara tidak diingini atau berdiskriminasi, keganasan, tidak tepat dari perspektif politik atau berkontroversi atau melanggar hak Syarikat atau hak pihak ketiga.

2.7. Ahli Gabungan tidak boleh mengedarkan apa-apa Bahan Pengiklanan atau kandungan yang mempromosikan laman web syarikat di negara-negara di mana ia dilarang, termasuk negara-negara di mana norma-norma kawal selia sedang dalam proses untuk dibangunkan.

2.8. Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang tuntutan dari pihak ketiga yang berkaitan dengan sumber atau sumber-sumber Ahli Gabungan, atau kepada mana-mana produk atau perkhidmatan Ahli Gabungan.

Sekiranya Bahan Pengiklanan pada sumber atau sumber-sumber Ahli Gabungan didapati melanggar Perjanjian ini, amaran akan dihantar kepada Ahli Gabungan dengan satu permintaan untuk menggantikan bahan tersebut. Ahli Gabungan bersetuju untuk membetulkan isu dalam tempoh 5 (lima) hari perniagaan.

Sekiranya perkara itu masih belum diselesaikan, maka Syarikat, melalui Program Ahli Gabungan, berhak untuk menyekat Pembayaran kepada Ahli Gabungan sehingga isu itu diperbetulkan.

Sekiranya berlaku pelanggaran klausa Perjanjian ini secara berulang kali, Syarikat, melalui Program Ahli Gabungan, berhak untuk menyemak semula syarat kerjasama dengan Ahli Gabungan.

3. Sumber trafik

3.1. Apabila mendaftar, Ahli Gabungan bersetuju untuk memberikan maklumat yang komprehensif mengenai sumber trafik yang mereka ingin gunakan semasa bekerjasama dengan Syarikat.

3.2. Ahli Gabungan akan bertanggungjawab untuk sebarang penyembunyian yang disengajakan mengenai sumber trafik mereka. Sekiranya Ahli Gabungan didapati telah sengaja menyembunyikan sumber trafik, Syarikat berhak untuk menyekat Pembayaran dan menyemak semula syarat kerjasama dengan Ahli Gabungan.

3.3. Perkhidmatan Pengawal Selia Syarikat akan memantau pematuhan sumber trafik yang digunakan oleh Ahli Gabungan. Ahli Gabungan boleh menghubungi Sokongan Perkhidmatan Program Ahli Gabungan untuk keterangan lebih lanjut.

4. Sekatan ke atas penggunaan harta intelek Syarikat

4.1. Ahli Gabungan dilarang sepenuhnya atau sebahagiannya untuk menyalin penampilan laman web atau laman web pendaratan individu untuk Jenama Utama Syarikat, serta nama perdagangan laman web dan tanda perdagangan berdaftar Syarikat. Di samping itu, laman web atau laman pendaratan Ahli Gabungan haruslah tidak memberi gambaran yang mereka diuruskan atau berkaitan dengan Jenama Utama Syarikat atau mana-mana jenama yang berkaitan.

4.2. Ahli Gabungan tidak mempunyai hak untuk menggunakan logo, grafik dan bahan pemasaran Syarikat tanpa persetujuan wakil Syarikat, kecuali bahan yang diterima sebagai sebahagian daripada Program Ahli Gabungan.

4.3. Ahli Gabungan bersetuju untuk tidak mendaftar atau menggunakan apa-apa variasi nama Jenama Utama Syarikat atau jenama lain Syarikat dalam alamat laman web mereka (nama domain), laman dalaman atau aplikasi mudah alih. "Variasi" bermaksud apa-apa nama yang termasuk atau merangkumi nama untuk mana-mana jenama Syarikat atau yang serupa dengan nama tanda perdagangan Syarikat yang boleh menyebabkan kekeliruan. Ahli Gabungan bersetuju bahawa Syarikat mempunyai hak untuk menentukan kemungkinan jenis kekeliruan boleh berlaku.

4.4. Ahli Gabungan tidak mempunyai hak untuk memperoleh/mendaftar/menggunakan kata kunci, pertanyaan carian atau pengecam lain untuk digunakan dalam mana-mana enjin pencarian, portal, perkhidmatan pengiklanan atau perkhidmatan pencarian/rujukan lain yang sama atau serupa dengan mana-mana nama perdagangan (tanda perdagangan) Syarikat atau mana-mana jenama lain yang dimiliki oleh Syarikat. Ini termasuk tag meta di laman web Ahli Gabungan yang sama atau serupa dengan mana-mana nama perdagangan Syarikat (tanda perdagangan).

Ahli Gabungan tidak mempunyai hak untuk membuat halaman dan/atau kumpulan pada mana-mana rangkaian sosial (termasuk, tetapi tidak terhad kepada Facebook, Twitter, dan lain-lain) yang mungkin disalahtafsirkan sebagai halaman atau kumpulan Syarikat dan/atau jenama Syarikat.

Ahli Gabungan juga bersetuju untuk tidak membuat atau mengedarkan aplikasi atau laman web mudah alih atau laman web yang mungkin disalahtafsirkan sebagai aplikasi atau laman web untuk jenama Syarikat.

4.5. Sekiranya mana-mana klausa 4.1 – 4.4 Perjanjian ini dilanggar, Syarikat berhak untuk mengkaji semula terma kerjasama dengan Ahli Gabungan.

5. Persaingan

5.1. Ahli Gabungan bersetuju untuk tidak mengedarkan atau menyebarkan Bahan Pengiklanan bagi pihak pentadbiran, pengurus atau pekerja lain Syarikat dan, khususnya, daripada Program Ahli Gabungan. Semua Bahan Pengiklanan dan daya tarikan kepada pelanggan bagi pihak Syarikat akan dihantar daripada alamat e-mel rasmi yang disenaraikan di laman web Syarikat.

5.2. Ahli Gabungan tidak mempunyai hak untuk menghubungi pelanggan yang berpotensi dalam apa jua cara yang akan mengakibatkan persaingan antara Ahli Gabungan dan Syarikat berkenaan dengan promosi untuk laman web atau laman-laman web.

5.3. Sebagai cara mengiklankan Syarikat, Ahli Gabungan adalah dilarang menggunakan e-mel spam, pengiklanan kontekstual dengan mana-mana Jenama Syarikat, dan format pengiklanan seperti clickunder dan popunder.

5.4. Ahli Gabungan bersetuju bahawa mereka tidak akan menawarkan atau menyediakan insentif (secara kewangan atau sebaliknya) untuk mendaftar, membuat deposit atau mengambil tindakan lain kepada mana-mana Pengguna Baru yang berpotensi untuk Syarikat tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat sebagai sebahagian daripada Program Ahli Gabungan, kecuali untuk program promosi standard yang mungkin disediakan oleh Syarikat dari semasa ke semasa melalui Program Ahli Gabungan.

5.5. Ahli Gabungan dilarang daripada mendaftarkan akaun pemain mereka sendiri dengan Syarikat melalui Pautan Rujukan mereka, dan berpakat dengan pengguna lain.

5.6. Ahli Gabungan dilarang menggunakan pemadatan kuki, iaitu:
– membuka laman web 1xbit dalam saiz sifar iframe, atau pada zon yang tidak kelihatan;
– menggunakan tag, skrip kuki dan jenis-jenis manipulasi lain yang bersamaan.

5.7. Sekiranya mana-mana klausa 5.1 – 5.6 Perjanjian ini tidak dipatuhi, Syarikat berhak untuk menyemak semula terma Kerjasama dengan Ahli Gabungan dan boleh menutup Akaun Ahli Gabungan.

6. Maklumat sulit

6.1. Sepanjang tempoh Perjanjian ini, Ahli Gabungan itu mungkin diberikan maklumat sulit yang berkaitan dengan perniagaan Syarikat, operasinya, teknologi dan Program Ahli Gabungan (termasuk, sebagai contoh, Pendapatan dan komisen lain yang diterima oleh Ahli Gabungan sebagai sebahagian daripada Program Ahli Gabungan).

6.2. Ahli Gabungan bersetuju untuk tidak mendedahkan atau memindahkan sebarang maklumat sulit kepada pihak ketiga melainkan jika Ahli Gabungan mempunyai persetujuan bertulis terlebih dahulu daripada Syarikat. Ahli Gabungan akan menggunakan maklumat sulit hanya untuk mencapai matlamat Perjanjian ini. Kewajipan Ahli Gabungan berkenaan maklumat sulit akan berterusan selepas penamatan Perjanjian ini.

6.3. Sekiranya mana-mana klausa 6.1 – 6.2 daripada Perjanjian ini dilanggar, Syarikat berhak untuk menamatkan Perjanjian dengan Ahli Gabungan dan mengenakan penalti selaras dengan undang-undang yang berkenaan untuk perlindungan maklumat sulit.

7. Komisen untuk menarik Pengguna Baru

7.1. Pendapatan Ahli Gabungan tidak mempunyai nilai tetap dan akan bergantung kepada pendapatan Syarikat yang diterima daripada Pengguna Baru yang telah mendaftar menggunakan Pautan Rujukan Ahli Gabungan, dan juga bergantung kepada kualiti trafik.

7.2. Sebaik sahaja selepas pendaftaran, setiap Ahli Gabungan baru layak untuk mendapat komisen sebanyak 25% (dua puluh lima peratus) daripada keuntungan bersih Syarikat yang diterima daripada Pengguna Baru yang dibawa oleh Ahli Gabungan. Peratusan komisen boleh meningkat hingga 30% (tiga puluh peratus), 35% (tiga puluh lima peratus) atau 40% (empat puluh peratus) bergantung kepada keuntungan bersih Syarikat daripada pengguna yang dibawa oleh Ahli Gabungan. Peratusan komisen yang diterima meningkat secara automatik apabila keuntungan daripada Ahli Gabungan meningkat.

Ahli Gabungan menerima:

25% jika keuntungan bersih bulanan pertaruhan Syarikat adalah hingga 200 mBTC;

30% jika keuntungan bersih bulanan pertaruhan Syarikat adalah antara 200 mBTC dan 700 mBTC;

35% jika keuntungan bersih bulanan pertaruhan Syarikat adalah antara 700 mBTC dan 1000 mBTC;

40% jika keuntungan bersih bulanan pertaruhan Syarikat adalah lebih daripada 1000 mBTC.

Keuntungan Ahli Gabungan dikira sebagai peratusan daripada keuntungan bersih pertaruhan daripada pengguna yang dibawa oleh Ahli Gabungan. Keuntungan bersih pertaruhan = jumlah nilai pegangan - jumlah kemenangan - jumlah bonus yang diterima - yuran sistem pembayaran.

Kadar komisen Ahli Gabungan boleh diubah. Jika ini berlaku, Ahli Gabungan akan dimaklumkan melalui e-mel.

7.3. Jika dalam tempoh 3 (tiga) bulan kalendar berturut-turut Ahli Gabungan gagal untuk menarik 3 (tiga) Pengguna Baru, Syarikat berhak (tetapi tidak diwajibkan) untuk mengubah syarat-syarat kerjasama dengan Ahli Gabungan, termasuk dengan mengurangkan jumlah komisen yang akan diterima oleh Ahli Gabungan, atau menggantung penggunaan Akaun Ahli Gabungan dalam Program Ahli Gabungan. Dalam kes individu, persoalan untuk penamatan Perjanjian semasa dengan Ahli Gabungan boleh dibangkitkan.

Pada masa yang sama, Ahli Gabungan yang proaktif dalam mempromosikan jenama Syarikat mungkin boleh memperbaiki syarat untuk kerjasama, terutamanya dengan meningkatkan jumlah komisen. Ahli Gabungan akan diberitahu melalui e-mel ke alamat yang diberikan dalam Akaun Ahli Gabungan.

8. Pembayaran komisen

8.1 Ahli Gabungan boleh menerima Pendapatan sekali seminggu (setiap hari Selasa, untuk tempoh dari Isnin hingga Ahad untuk minggu sebelumnya, termasuk) tetapi hanya jika mereka sebelum ini telah bersetuju dengan butiran pembayaran dengan pengurus Syarikat, dan jika dana yang diperolehi melebihi nilai pembayaran minimum berjumlah 2,5 mBTC.

Sekiranya Ahli Gabungan itu tidak mempunyai jumlah minimum yang dinyatakan di atas dalam Akaun Ahli Gabungan mereka, maka dana akan dipindahkan secara automatik ke tempoh yang akan datang, dan yang seterusnya, sehingga jumlah yang diperlukan telah dikumpulkan. Baki negatif juga dibawa hadapan ke bulan berikutnya.

8.2. Program Ahli Gabungan Syarikat berhak untuk menangguhkan Pembayaran kepada Ahli Gabungan hingga 2 (dua) bulan sekiranya berlaku kegagalan teknikal yang tidak dijangka dalam Program Ahli Gabungan, atau jika perlu untuk mengesahkan Ahli Gabungan dan sumber trafik mereka. Sekiranya Pembayaran ditangguhkan, Ahli Gabungan boleh mendapatkan penjelasan daripada seorang pengurus dari Syarikat yang mewakili Program Ahli Gabungan.

8.3. Sebelum menghantar permintaan untuk Pembayaran, pastikan bahawa butirannya adalah betul. Hubungi pengurus anda jika anda meminta Pembayaran untuk kali pertama. Pembayaran selanjutnya akan dibuat secara automatik.

8.4. Pembayaran dibuat mengikut butiran yang dinyatakan oleh Ahli Gabungan semasa pendaftaran. Butiran boleh diubah dengan menghubungi support@partners1xbit.com. 1xBit berjanji untuk membayar sebarang yuran transaksi apabila memindahkan pembayaran kepada Ahli Gabungan.

8.5. Jika Pengguna Baru Yang Tidak Jujur dikesan dalam trafik Ahli Gabungan, Syarikat berhak untuk menamatkan perjanjian semasa dengan Ahli Gabungan tanpa memberikan mereka notis awal atau membenarkan mereka mengeluarkan dana.

Sama ada Pengguna Baru itu "tidak jujur" atau memang jujur, ianya ditentukan mengikut perenggan 2.19 dalam "Peruntukan Am".

9. Prosedur pertikaian penyelesaian

9.1. Ahli Gabungan boleh mencabar mana-mana keputusan yang dibuat oleh wakil Program Ahli Gabungan. Untuk melakukannya, Ahli Gabungan harus menghubungi Perkhidmatan Sokongan Program Ahli Gabungan dan mengajukan kes mereka.

9.2. Ahli Gabungan hendaklah menghantar semua maklumat hanya secara bertulis ke alamat e-mel rasmi Perkhidmatan Sokongan Program Ahli Gabungan. Maklumat hubungan Perkhidmatan Sokongan diberikan di laman web Program Ahli Gabungan.

9.3. Perkhidmatan Sokongan Program Ahli Gabungan berhak menolak untuk mempertimbangkan aduan sekiranya Ahli Gabungan gagal memberikan bukti bahawa tiada pelanggaran berlaku.

9.4. Tempoh masa untuk pertimbangan mengenai aduan adalah 14 (empat belas) hari bekerja dari tarikh penerimaannya.

9.5. Setelah mempertimbangkan aduan tersebut, mana-mana keputusan yang dibuat oleh Syarikat mengenai Program Ahli Gabungan adalah muktamad dan tidak akan disemak semula. Syarikat berhak untuk menghapuskan komunikasi yang mengandungi kata-kata tidak senonoh, menghina, hasutan untuk melakukan keganasan atau tuduhan palsu, dan menangguhkan kerjasama dengan Ahli Gabungan yang bertanggungjawab menghantar komunikasi tersebut.