ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

(оттук нататък наричано Споразумение)

Общи определения

Букмейкърска компания – интернет ресурс на 1xBit (оттук нататък наричана “Компания”), където потребители получават възможности за онлайн залагания.

Основен Бранд на Компанията – набор от компоненти, които отличават Компанията от другите и я правят лесно различима сред останалите. Основният Бранд на Компанията (оттук нататък наричан Брандът на Компанията) за тази Партньорска Програма е 1xBit.

Уебсайт или ресурс на Компанията (оттук нататък наричан 1xBit) – един или повече уебсайтове на Компанията, които съдържат Бранда на Компанията изцяло или частично в името на домейна.

Продукти на Компанията – услугата или набор от услуги, предлагани на потребители на ресурсите на Компанията.

Партньорска Програма – вид сътрудничество между Компанията и Партньора, реализирано чрез ресурсите на Компанията, в частност https://partners1xbit.com/, където Партньорът чрез собствените си ресурс или ресурси може да рекламира услугите на Компанията и да получава възнаграждение в замяна. Основните принципи на такова сътрудничество са изложени по-долу и трябва да се считат за приети от Партньора от момента на регистрация на Партньорската Програма на https://partners1xbit.com/.

Партньор – уебмастър (физическо или юридическо лице), което изпълнява условията на Партньорската програма на partners1xbit.com и чиято основна цел е да привлича Нови Потребители към ресурса на Компанията и да рекламира продуктите й.

Партньорски Акаунт – личният акаунт на Партньора в Партньорската Програма.

Нови Потребители – потребители, които преди не са имали игрален акаунт в който и да уебсайт на 1xBit и са привлечени от Партньора на уебсайта на Компанията чрез специални средства, регистрирали са игрален акаунт в 1xBit и са направили първия си депозит.

Препращащ Линк – линк към уебсайта на Компанията, който съдържа уникален идентификатор на Партньора.

Приходи– парично възнаграждение, получено от Партньора като комисионна, въз основа на печалбата на компанията от нови потребители, привлечени от Партньора.

Плащане – плащане (приходи), преведено на Партньора от вътрешна сметка на Партньорската програма през външна платежна система.

Отчетен период – определен период от време, за което Партньорът може да проследи резултатите от работата си в Партньорската програма.

Рекламни материали – текстове, графични, аудио, видео и смесени материали с рекламен характер, които служат за рекламиране на продуктите на Компанията в интернет.

Правила и Условия на Споразумението

1. Общи условия

1.1. Партньорът се наема да прочете и разбере правилата и условията на Партньорската Програма и да ги приемат, преди да започне да работи с Компанията.

1.2. Само потребители на навършени поне 18 години могат да станат членове и да изпълняват условията на Партньорската програма.

Компанията не носи отговорност към трети страни, в случай че Партньорът не спази възрастовите ограничения. Ако тази клауза бъде нарушена, Компанията си запазва правото да откаже изплащане на Приходи на Партньора и да замрази Партньорския им акаунт.

1.3. Партньорът носи пълна отговорност за сигурността и съхранението на личните данни, включително потребителски имена и пароли. Компанията не носи отговорност за загубата на личните данни от Партньора и/или тяхното прехвърляне към трети страни.

1.4. Чрез Партньорската Програма Компанията си запазва правото да откаже да сътрудничи с който и да е Партньор. Компанията не е задължена да аргументира отказа си.

1.5. Компанията има правото да прави промени в Споразумението и когато е възможно, Партньорът ще получи имейл на посочения в Партньорския акаунт имейл адрес с уведомление за всякакви значими промени.

Действащата версия на Споразумението е тази, публикувана на уебсайта на Партньорската програма.

1.6. Партньорът може да се регистрира в Партньорската програма само веднъж. Повторното регистриране, включително и като второстепенен партньор, е строго забранено.

2. Разпространение на Рекламни материали

2.1. Сътрудничеството с Партньора като част от Партньорската програма включва разпространението на Рекламни материали на ресурса или ресурсите на Партньора.

2.2. При разпространението на Рекламни Материали като част от сътрудничеството с Компанията, Партньорът трябва да се придържа стриктно към законите на страната, където се разпространяват Рекламните Материали със съответните изиквания на регулаторите и етичните стандарти. Трябва да използва само Рекламни материали, подготвени и одобрени от Компанията.

2.3. Когато Партньорът самостоятелно подготвя Рекламни Материали, Партньорът трябва да предостави тези Рекламни Материали на представител на Партньорската Програма за промени и одобрение. Ако тази клауза на Споразумението бъде нарушена, Партньорът ще понесе последствията, посочени в клауза 2.8 на Споразумението.

2.4. Партньорът се съгласява да следи уместността и точността на Рекламните Материали, разпространявани на техния ресурс или ресурси (сайтове, социални медии, директни съобщения и т.н.)*

*Неуместните Рекламни Материали включват:

– неточни условия на промоции, бонуси и специални оферти;

– остарели творчески идеи;

– рекламни материали, съдържащи неактуално лого на Компанията;

– рекламни материали, използващи името на Компанията или един от брандовете, съдържащи линкове към сайтове на конкуренти.


Ако Рекламните Материали бъдат обявени за неактуални, Компанията има правото да преразгледа условията на Споразумението с Компанията, като си запазва правото и да блокира Партньорския им Акаунт.

2.5. Партньорът е изцяло и единствено отговорен за работата на ресурса или ресурсите, където има Рекламни Материали и за съдържанието на тези ресурс или ресурси.

2.6. Партньорът се заема да предотврати разпространението на всякакви материали на ресурса или ресурсите си, които са обидни, обект на възрастово ограничение, незаконни, зловредни, заплашителни, неприлични, расово или етнически нетолерантни, или по някакъв друг начин нежелани или дискриминационни, агресивни, политически неточни или по някакъв друг начин противоречиви или наручаващи правата на Компанията или правата на трети страни.

2.7. Партньорът не бива да разпространява Рекламни Материали или съдържание, рекламиращо уебсайта на Компанията в страни, където е забранено, включително страни, където все още се разработват регулаторните норми.

2.8. Компанията не е отговорна за каквито и да е претенции на трети страни относно ресурса или ресурсите на Партньора или каквито и да е продукти или услуги на Партньора.

Ако Рекламните материали на ресурса или ресурсите на Партньора се окажат в противоречие с това Споразумение, на Партньора ще бъде изпратено предупреждение да замени подобни материали. Партньорът се съгласява да реши проблема в рамките на 5 (пет) работни дни.

Ако проблемът не бъде разрешен, Компанията си запазва правото да блокира Плащанията към Партньора чрез Партньорската програма, докато проблемът бъде отстранен.

В случай на повтарящо се нарушение на тази клауза на Споразумението Компанията си запазва правото да преразгледа условията на сътрудничество с Партньора чрез Партньорската програма.

3. Източници на Трафик

3.1. При регистрация Партньорът се съгласява да предостави подробна информация за източниците на трафик, които възнамеряват да използват по време на сътрудничеството си с Компанията.

3.2. Партньорът ще бъде отговорен за всякакво умишлено скриване на източниците на трафик. При установяване на умишлено скриване на източници на трафик от Партньор, Компанията си запазва правото да блокира Плащанията и да преразгледа условията на сътрудничество с Партньора.

3.3. Службата за Модерации на Компанията ще следи за съответствието на източниците на трафик, използвани от Партньора. Партньорът може да се свърже със Службата за поддръжка на Партньорски програми за разяснения.

4. Ограничения на използването на интелектуалната собственост на Компанията

4.1. На Партньора е забранено напълно или частично да копира външния вид на сайтовете или отделни целеви страници на Основния бранд на Компанията, както и сайтовете на търговски имена и търговски марки, регистрирани от Компанията. В допълнение, сайтовете или целевите страници на Компанията не бива да създават впечатлението, че са управлявани или свързани с Основния Бранд на Компанията или някой от асоциираните брандове.

4.2. Партньорът няма правото да използва логота, графики и маркетингови материали на Компанията без съгласието на представители на Компанията, освен материалите, получени като част от Партньорската Програма.

4.3. Партньорът се съгласява да не регистрира или да използва какъвто и да е вариант на името на Основния Бранд на Компанията или други брандове на Компанията в адреса (домейна) на компанията си, вътрешни страници или мобилни приложения. „Вариация“ означава всяко име, което включва или е името на който и да е бранд на Компанията или е толкова сходно с името на търговската марка на Компанията, така че да предизвика объркване. Партньорът се съгласява, че Компанията има правото да определи до колко е възможно объркване.

4.4. Партньорът няма правото да придобива/регистрира/използва ключови думи, запитвания за търсене или други идентификатори за използване в търсачки, портали, рекламни услуги или други услуги за търсене/справка, които са идентични или подобни на други търговски имена (търговски марки) на Компанията или друг бранд, собственост на Компанията. В това число мега тагове на сайта на Партньора, които са идентични или подобни на които и да е търговски имена (търговски марки) на Компанията.

Партньорът няма право да създава страници и/или групи в която и да е социална мрежа (включително но не само Facebook, Twitter и т.н.), които могат погрешно да бъдат възприети като страници или групи на Компанията и/или брандове на Компанията.

Партньорът се съгласява да не създава или разпространява мобилни и уеб приложения или сайтове, които погрешно могат да бъдат възприети като приложения или уебсайтове на брандове на Компанията.

4.5. При нарушение на която и да е клауза между 4.1 – 4.4 на това Споразумение, Компанията има правото да преразгледа условията на сътрудничество с Партньора.

5. Конкуренция

5.1. Партньорът се съгласява да не разпространява Рекламни Материали от името на администрацията, мениджърите или други служители на Компанията и в частност на Партньорската програма. Всички Рекламни Материали и обръщения към клиентите от името на Компанията трябва да бъдат изпращани от официалния имейл адрес на уебсайта на Компанията.

5.2. Партньорът няма право да се свързва с потенциални клиенти по какъвто и да е начин, който може да доведе до конкуренция между Партньора и Компанията по отношение на промоцията на уебсайта или уебсайтовете.

5.3. Като част от рекламирането на Компанията на Партньора е забранено да използва мейл спам, контекстуални реклами с които и да е Бранд на Компанията, както и рекламни формати като кликъп и попъндър.

5.4. Партньорът се съгласява да не предлага или осигурява стимули (финансови или други) за регистриране, правене на депозит или каквото и да е друго действие към потенциални Нови Потребители на Компанията, без предварително да получи писменото съгласие на Компанията като част от Партньорската програма, с изключение на стандартните промоционални програми, които Компанията може да предоставя от време на време чрез Партньорската програма.

5.5. На Партньора не е разрешено да регистрира собствен игрален акаунт в Компанията чрез Препращащ Линк, нито да се споразумява с други потребители.

5.6. На Партньора е забранено да използва куки-стъфинг, а именно:

– отварянето на сайта на 1xBit website в айфрейм с нулев размер или в невидима зона;

– прилагане на тагове, скриптове за бисквитки и други подобни манипулации.

5.7. При нарушение на някоя от клаузите 5.1 – 5.6 на това Споразумение Компанията си запазва правото да преразгледа правилата на споразумението с Партньора и може да затвори Партньорския акаунт.

6. Поверителна информация

6.1. В течение на срока на това Споразумение на Партньора може да бъде доверена Поверителна информация, свързана с бизнеса на Компанията, операциите й, техлоногиите и Партньорската програма (включително, например, Приходи и други комисионни, получени от Партньора като част от Партньорската Програма).

6.2. Партньорът се съгласява да не разкрива или препредава никаква поверителна информация на трети страни, освен ако не получи предварително писмено съгласие от Компанията. Партньорът ще използва поверителна информация, само за да постигне целите на Споразумението. Задълженията на Партньора относно поверителна информация остават в сила и след края на това Споразумение.

6.3. В случай на нарушение на някои от клаузите 6.1 – 6.2 на това Споразумение Компанията си запазва правото да прекрати Споразумението с Партньора и да наложи наказания в съответствие с действащите закони за защита на поверителната информация.

7. Комисионна за привличане на Нови Потребители

7.1. Приходите на Партньора нямат фиксирана стойност и зависят от приходите на Компанията, получени от Нови Потребители, които са се регистрирали през Препращащия Линк, както и от качеството на трафика.

7.2 Веднага след регистрация всеки нов Партньор получава комисионна от 25% (двадесет и пет процента) от нетната печалба на Компанията от Новите Потребители, привлечени от Партньора. Процентът на комисионната може да бъде увеличен до 30% (тридесет процента), 35% (тридесет и пет процента) или 40% (четиридесет процента) в зависимост от нетната печалба на Компанията от потребителите, привлечени от Партньора. Процентът на получената комисионна се увеличава автоматично с увеличаването на печалбата от Партньора.

Партньорът получава:

25%, ако нетната печалба на Компанията е в размер до 200 mBTC;

30%, ако нетната печалба на Компанията е между 200 mBTC и 700 mBTC;

35%, ако нетната печалба на Компанията е между 700 mBTC и 1000 mBTC;

40%, ако нетната печалба на Компанията е над 1000 mBTC.

Печалбата на Партньора се пресмята като процент от нетната печалба от залози от потребители, привлечени от Партньора. Нетната печалба от залози = обща сума на залози – общи печалби – общо получени бонуси – такси на платежните системи

Комисионната на Партньора може да бъде променена. Ако това стане, Партньорът ще бъде информиран по имейл.

7.3. Ако в рамките на 3 (три) последователни календарни месеца Партньорът не успее да привлече 3 (три) Нови Потребители, Компанията има правото (но не е задължена) да промени условията на сътрудничеството с Партньора, включително и намаляване на комисионната, която да бъде получена от Партньора или прекратяване на Партньорския Акаунт в Партньорската Програма. В отделни случаи може да бъде повдигнат въпросът за прекратяване на настоящето Споразумение с Партньора.

От друга страна, ако Партньорът е проактивен в рекламирането на брандовете на Компанията, това може да стане причина за подобряване на условията на сътрудничество и по-специално чрез увеличаване на размера на комисионната. Партньорът ще бъде уведомен за това по имейл адреса, предоставен в Партньорския Акаунт.

8. Плащане на комисионна

8.1 Партньорът може да получава Приходи веднъж седмично (всеки вторник, за периода от понеделник до неделя на предишната седмица, включително), но само ако предварително е уточнил детайлите на плащането с мениджър на Компанията и ако заработените средства надвишават минималната стойност на плащане от 2,5 mBTC.

Ако на Партньорския Профил на Партньора не е налична гореспоменатата минимална сума, средствата ще бъдат автоматично прехвърлени към следващия период и т.н., докато се събере изискваната сума. Негативният баланс също се пренася в следващия месец.

8.2. Партньорската Програма на Компанията има правото да забавя Плащанията към Партнора с до 2 (два) месеца, в случай на непредвидени технически проблеми в Партньорската Програма или ако е необходимо да провери Партньора и източниците му на трафик. При забавяне на Плащане, Партньорът може да изясни причината с мениджър от Компанията, представляващ Партньорската Програма.


8.3. Преди изпращането на заявка за Плащане, уверете се, че данните са верни. Свържете се с мениджъра си, ако изисквате плащане за първи път. В последствие Плащанията ще бъдат автоматични.

8.4. Плащанията се извършват спрямо данните, посочени от Партньора по време на регистрация. Данните могат да бъдат променени след свързване с support@partners1xbit.com. 1xBit се наема да плати всички такси за трансакции при превеждане на плащане към Партньора.

8.5. Ако бъдат установени Недобросъвестни Нови Ползватели в трафика на Партньорската програма, Компанията има право да прекрати настоящето споразумение с Партньора без предварително уведомление или без да им позволява да теглят средства.

Дали Нов Ползвател е "нечестен", се определя в съответствие с параграф 2.19 на "Общи положения".

9. Процедура за разрешаване на спорове

9.1. Партньорът може да оспори всякакви решения, направени от представители на Партньорската Програма. За да го направи, Партньорът се свързва със Службата за Поддръжка на Партньорската Програма и представя аргументите си.

9.2. Партньорът трябва да изпрати цялата информация само в писмена форма на официалния имейл адрес на Службата за Поддръжка на Партньорската Програма. Данните за контакт на Службата за Поддръжка за указани на сайта на Партньорската Програма.

9.3. Службата за Поддръжка на Партньорската Програма има правото да откаже да разгледа жалба, ако Партньорът не осигури доказателства за ненарушение.

9.4. Срокът за разглеждане на жалба е 14 (четиринадесет) работни дни от датата на получаване.

9.5. След разглеждане на жалбата всякакви решения, направени от Компанията относно Партньорската Програма, са окончателни и не са обект на преразглеждане. Компанията си запазва правото да заличи всякакви съобщения, съдържащи цинизми, обиди, подстрекателство към насилие и неверни обвинения, и съответно да прекрати сътрудничеството с Партньора, отговорен за изпращането на подобни съобщения.