VILKÅR OG BETINGELSER
(herefter kaldet Aftale)

Generelle definitioner

Bettingvirksomhed – en internetressource tilhørende 1xBit (herefter kaldet ”Virksomhed”), hvor brugerne tilbydes online bettingmuligheder.

Virksomhedens hovedmærke – et sæt af komponenter der adskiller Virksomheden fra andre, hvorved denne nemt kan genkendes af Virksomhedens brugere. Virksomhedens hovedmærke (herefter kaldet ”Virksomhedens mærke”) for dette partnerprogram, er 1xBit.

Virksomhedens hjemmeside eller ressource (herefter også kaldet ”1xBit”) – en eller flere hjemmesider tilhørende Virksomheden, hvor Virksomhedsmærket fuldt eller delvist er en del af domænenavnet.

Virksomhedens produkter – den eller de tjenester der tilbydes brugerne på Virksomhedens ressourcer.

Partnerprogram – en form for samarbejde mellem Virksomheden og Partneren, som implementeres gennem Virksomhedens ressourcer, særligt gennem https://partners1xbit.com/, hvorefter Partneren anvender dennes egen ressource eller ressourcer til at reklamere for Virksomhedens tjenester, hvilket Partneren modtager betaling for. De grundlæggende bestemmelser for denne form for samarbejde er beskrevet nedenfor, og skal ses som værende accepteret af Partneren, fra det øjeblik denne tilmelder sig Partnerprogrammet på https://partners1xbit.com/.

Partner – en webmaster (et individ eller et juridisk enhed) som opfylder betingelserne i Partnerprogrammet på partners1xbit.com, og hvis hovedformål er at tiltrække nye brugere til Virksomhedens ressource samt reklamere for dennes produkter.

Partnerkonto – den personlige konto tilhørende Partneren i Partnerprogrammet.

Nye brugere – brugere, som ikke tidligere har haft en spillerkonto på nogen 1xBit-hjemmeside, som blev tiltrukket Virksomhedens hjemmeside af Partneren gennem specifikke måder, har tilmeldt sig med en spillerkonto på 1xBit, og har foretaget sin første indbetaling.

Henvisningslink – et link til Virksomhedens hjemmeside som indeholder en unik identifikator for Partneren.

Indtjening– pengebelønninger, som modtages af Partneren som kommission, baseret på den omsætning som Virksomheden opnår fra nye brugere, der er henvist af Partneren.

Betaling – en betaling (indtjening) som overføres til Partneren fra den interne konto i Partnerprogrammet via et eksternt betalingssystem.

Rapporteringsperiode – en bestemt tidsperiode hvor Partneren kan spore deres arbejdsresultater for Partnerprogrammet.

Reklamematerialer – tekst, grafik, lyd, video og andre materialer til reklamebrug, som anvendes til at reklamere for Virksomhedens produkter på internettet.

Vilkår og betingelser for Aftalen

1. Generelle bestemmelser

1.1. Partneren samtykker til at læse og forstå alle vilkår og betingelser, samt acceptere disse, i Partnerprogrammet, før denne påbegynder et samarbejde med Virksomheden.

1.2. Kun brugere, der er 18 år eller ældre, kan blive medlemmer, og dermed opfylde betingelserne i Partnerprogrammet.

Virksomheden er ikke ansvarlig for tredjeparter i tilfælde af, at Partneren ikke overholder bestemmelsen vedrørende aldersbegrænsningerne. Hvis denne bestemmelse overtrædes, har Virksomheden ret til at nægte at udbetale indtjeningerne til Partneren, og til at fryse Partnerkontoen.

1.3. Partneren er fuldt ansvarlig for sikkerheden og opbevaringen af persondata, herunder brugernavne og adgangskoder. Virksomheden er ikke ansvarlig for tab af Partnerens persondata, og/eller overførsel af disse til tredjeparter.

1.4. Gennem Partnerprogrammet forbeholder Virksomheden sig ret til at nægte at samarbejde med Partneren. Virksomheden er ikke forpligtet til at begrunde deres afvisning.

1.5. Virksomheden har ret til at foretage ændringer af denne Aftale, og hvor det er muligt, skal meddelelser om betydelige ændringer sendes til den e-mailadresse som Partneren har angivet på sin Partnerkonto.

Den gældende version af Aftalen er den version, som er offentliggjort på hjemmesiden for Partnerprogrammet.

1.6. Partneren kan kun tilmelde sig Partnerprogrammet én gang. Gentilmelding, herunder som en underpartner, er strengt forbudt.

2. Distribuering af reklamematerialer

2.1. Samarbejde med Partneren som en del af Partnerprogrammet, tillader distribuering af reklamematerialer på Partnerens ressource eller ressourcer.

2.2. Når der distribueres Reklamematerialer som en del af Partneres samarbejde med Virksomheden, skal Partneren nøje overholde alle gældende lovgivninger i det land, hvor Reklamematerialerne distribueres, herunder bestemmelserne fra tilsynsmyndighederne og de etiske standarder, og de bør kun bruge det reklamemateriale, der er blevet modereret og godkendt af Virksomheden.

2.3. Når en Partner forbereder deres sine reklamematerialer, skal Partneren indsende disse reklamematerialer til en repræsentant for Partnerprogrammet for moderation og godkendelse. Hvis denne bestemmelse i Aftalen overtrædes, vil Partneren være henstand for følger heraf, som specificeret i afsnit 2.8 i Aftalen.

2.4. Partneren samtykker til at overvåge relevans og nøjagtighed af det reklamematerialer der distribueres på deres ressource eller ressourcer (hjemmesider, sociale netværk, beskedsystemer osv.)*.

*Irrelevante reklamematerialer inkluderer:

- forkerte betingelser for kampagner, bonusser og specialtilbud;

- forældede grafiske ideer;

- reklamematerialer, der indeholder et forældet virksomhedslogo;

- reklamematerialer, der anvender Virksomhedens navn, eller et af deres mærker, og som indeholder links til konkurrenters hjemmesider.

Hvis reklamematerialerne ses som værende irrelevante, har Virksomheden omgående ret til at gennemgå vilkårene i Aftalen med Partneren, samt forbeholde sig retten til at blokere deres Partnerkonto.

2.5. Partneren er eneansvarlig for at drive ressourcen eller ressourcerne hvor reklamematerialerne distribueres, samt for indholdet på denne ressource eller disse ressourcer.

2.6. Partneren forpligter sig til at forhindre distribuering af materiale på sin ressource eller ressourcer, der er krænkende, underlagt aldersbegrænsning, ulovligt, skadeligt, truende, uanstændigt, racistisk eller etnisk intolerant eller på anden måde uønsket eller diskriminerende, voldeligt, politisk ukorrekt eller på anden måde kontroversielle, eller som krænker Virksomhedens rettigheder eller tredjeparts rettigheder.

2.7. Partneren må ikke distribuere reklamematerialer eller indhold som reklamerer for Virksomhedens hjemmeside i lande, hvor det er forbudt, herunder lande, hvor tilsynsførende standarder er under udvikling.

2.8. Virksomheden er ikke ansvarlig for noget krav fra tredjeparter relateret til Partnerens ressource eller ressourcer, eller til nogen af Partnerens produkter eller tjenester.

Hvis reklamematerialerne på Partnerens ressource eller ressourcer ses som værende en overtrædelse af denne Aftale, vil en advarsel blive sendt til Partneren, med en anmodning om at fjerne disse materialer. Partneren samtykker til at udbedre problemet inden for fem (5) forretningsdage.

Hvis problemet ikke afhjælpes, har Virksomheden ret til, gennem Partnerprogrammet, at blokere for betalingerne til Partneren, indtil problemet er udbedret.

I tilfælde af gentagne overtrædelser af denne bestemmelse i Aftalen, har Virksomheden ret til, gennem Partnerprogrammet, at tage samarbejdsvilkårene med Partneren op til revision.

3. Trafikkilder

3.1. Når Partneren tilmelder sig, samtykker denne til at indsende omfattende oplysninger om de trafikkilder, denne planlægger at anvende, når denne samarbejder med Virksomheden.

3.2. Partneren holdes ansvarlig for enhver bevidst hemmeligholdelse af trafikkilder. I tilfælde af at det bekræftes, at Partneren bevidst har hold oplysninger om trafikkilder hemmlig, forbeholder Virksomheden sig retten til at stoppe betalingerne, og tage samarbejdsvilkårene med Partneren op til revision.

3.3. Virksomhedens moderationstjeneste vil overvåge overholdelsen af de trafikkilder, der anvendes af Partneren. Partneren kan kontakte supportservicen for Partnerprogrammet for afklaring.

4. Begrænsninger for brugen af Virksomhedens intellektuelle ejendom

4.1. Partneren har ikke tilladelse til fuldt eller delvist at kopiere udseendet af hjemmesiderne eller destinationssiderne tilhørende Virksomhedens hovedmærke, samt hjemmesider på de handelsmærker og varemærker, der er registreret af Virksomheden. Derudover skal Partnerens hjemmesider eller destinationssider ikke give indtryk af, at de administreres eller er forbundet med Virksomhedens hovedmærke eller nogen af Virksomhedens tilknyttede mærker.

4.2. Partneren har ikke ret til at anvende logoer, grafik og markedsføringsmateriale fra Virksomheden, uden samtykke fra Virksomhedens repræsentanter, undtagen materialer, der modtages som en del af Partnerprogrammet.

4.3. Partneren samtykker til ikke at registrere eller anvende nogen variant af navnet for Virksomhedens hovedmærke, eller ethvert andet mærke fra Virksomheden på deres hjemmesideadresse (domænenavn), interne sider eller mobilapplikationer. ”Variant” betyder ethvert navn der inkluderer, eller består af navnet af ethvert mærke fra Virksomheden, eller som ligger så tæt på Virksomhedens handelsnavn, at der kan opstå forvirring. Partneren samtykker til, at Virksomheden har ret til at bestemme sandsynligheden for om der kan opstå forvirring eller ej.

4.4. Partneren har ikke ret til at indhente/registrere/anvende nøgleord, søgeord eller anden identifikation til brug i søgemaskiner, portaler, reklametjenester eller andre søge-/referencetjenester som er identiske med, eller minder om nogen handelsnavne (handelsmærker) tilhørende Virksomheden, eller ethvert andet mærke som ejes af Virksomheden. Dette omfatter metatags på Partnerens hjemmeside som er identiske med, eller minder om nogen af Virksomhedens handelsnavne (handelsmærker).

Partneren har ikke ret til at oprette sider og/eller grupper på nogen sociale netværk (herunder, men ikke begrænset til Facebook, Twitter osv.), som kan blive misfortolket som sider eller grupper tilhørende Virksomheden og/eller Virksomhedens mærker.

Partneren samtykker også til ikke at oprette eller distribuere mobil- eller webapplikationer eller hjemmesider som kan misfortolkes som applikationer eller hjemmesider tilhørende Virksomhedens mærker.

4.5. I tilfælde af, at nogle af bestemmelserne fra 4.1 til 4.4 i denne Aftale overtrædes, har Virksomheden ret til at tage samarbejdsvilkårene med Partneren op til revision.

5. Konkurrence

5.1. Partneren samtykker til ikke at distribuere eller udsende Reklamematerialer på vegne af administrationen, ledere eller andre ansatte i Virksomheden, og i særdeleshed, Partnerprogrammet. Alle reklamematerialer til kunderne, der afsendes på vegne af Virksomheden, afsendes fra de officielle e-mailadresser, som er angivet på Virksomhedens hjemmeside.

5.2. Partneren har ikke ret til at kontakte mulige kunder på en sådan måde, at det vil resultere i en konkurrence mellem Partneren og Virksomheden i forbindelse med reklamering for hjemmesiden eller hjemmesiderne.

5.3. I forbindelse med reklamering for Virksomheden, er det forbudt for Partneren at anvende spammail, kontekstuel reklamering med nogle af Virksomhedens mærker samt reklameformater såsom clickunder og popunder.

5.4. Partneren samtykker til, at denne ikke vil tilbyde eller levere incitamenter (finansielle eller på anden vis) for tilmelding, indbetalinger eller enhver anden handling fra en mulig ny bruger af Virksomhedens tjenester, uden først at have indhentet en skriftlig godkendelse fra Virksomheden som en del af Partnerprogrammet. En undtagelsen for dette er standardkampagneprogrammerne, som Virksomheden fra tid til anden tilbyder gennem Partnerprogrammet.

5.5. Partneren har ikke tilladelse til at registrere deres egen spillerkonto med Virksomheden gennem henvisningslinket, og Partneren må ikke handle i hemmelig forståelse med andre brugere.

5.6. Det er forbudt for Partneren at anvende cookie-stuffing, hovedsageligt gennem:
- åbning af 1xBit-hjemmesiden i en zerosize iframe, eller i en usynlig zone;

- implementere tags, cookiescripts og andre lignende manipulationer.

5.7. I tilfælde af, at nogle af bestemmelserne 5.1-5.6 i denne Aftale overtrædes, har Virksomheden ret til at tage samarbejdsvilkår med Partneren op til revision, og kan lukke Partnerkontoen.

6. Fortrolige oplysninger

6.1. Under disse Aftalevilkår kan Partneren modtage fortrolige oplysninger relateret til Virksomheden, Virksomhedens drift, teknologier og Partnerprogrammet (herunder eksempelvis indtjeninger og andre kommissioner, der modtages af Partneren som en del af Partnerprogrammet).

6.2. Partneren samtykker til ikke at udlevere eller offentliggøre disse fortrolige oplysninger til tredjeparter, medmindre Partneren først har indhentet skriftlig tilladelse fra Virksomheden. Partneren må udelukkende anvende disse fortrolige oplysninger til de formål, der er beskrevet i denne Aftale. Partnerens forpligtelser i forbindelse med disse fortrolige oplysninger er stadig gældende efter denne Aftale er ophørt.

6.3. I tilfælde af at nogle af bestemmelserne 6.1-6.2 i denne Aftale overtrædes, har Virksomheden ret til at annullerede Aftalen med Partneren, og de kan påføre boder i overensstemmelse med gældende lovgivning vedrørende beskyttelse af fortrolige oplysninger.

7. Kommission for at indhente nye brugere

7.1. Partnerens indtjeninger har ikke en fast værdi, og vil afhænge af Virksomhedens fortjeneste fra de nye brugere, som har tilmeldt sig gennem Partnerens henvisningslink, samt kvaliteten af den pågældende trafik.

7.2. Umiddelbart efter tilmelding er hver Partner kvalificeret til en kommission på 25 % (femogtyve procent) af Virksomhedens nettofortjeneste som modtages fra de nye brugere, som Partneren har anskaffet Virksomheden. Procentdelen af kommissionen kan stige til 30 % (tredive procent), 35 % (femogtredive procent) eller 40 % (fyrre procent), afhængigt af Virksomhedens nettofortjeneste som modtages fra de nye brugere, som Partneren har anskaffet Virksomheden. Procentdelen af kommissionen som modtages, vil stige automatisk, når fortjenesten fra Partneren stiger.

Partneren modtager:

25 %, hvis Virksomhedens månedlige nettobettingfortjeneste er op til 200 mBTC;

30 %, hvis Virksomhedens månedlige nettobettingfortjeneste er mellem 200 mBTC og 700 mBTC;

35 %, hvis Virksomhedens månedlige nettobettingfortjeneste er mellem 700 mBTC og 1.000 mBTC;

40 %, hvis Virksomhedens månedlige nettobettingfortjeneste er over 1.000 mBTC.

Partnerens fortjeneste beregnes som en procentdel af nettobettingfortjenesten af brugere som Partneren har anskaffet Virksomheden. Nettobettingfortjeneste = samlet satset beløb - samlede gevinster - samlede modtagne bonusser - gebyr til betalingssystem.

Partnerens kommissionsrate kan ændres. Hvis dette sker, vil Partneren blive informeret via e-mail.

7.3. Hvis Partneren inden for tre (3) fortløbende kalendermåneder ikke henviser tre (3) nye brugere, har Virksomheden ret til (men er ikke forpligtet til), at ændre vilkårene for deres samarbejde med Partneren, herunder en reduktion af kommissionsbeløbet, som modtages af Partneren, eller annullering af brugen af Partnerkontoen i Partnerprogrammet. Sager angående annullering af den nuværende Aftale med Partneren kan opstå i individuelle tilfælde.

Hvis Partneren på den anden side er proaktiv i deres reklamering af Virksomhedens mærker, kan det resultere i en forbedring af samarbejdsbetingelserne, mere specifikt ved en stigning af kommissionsbeløbet. Partneren vil blive informeret om dette via den e-mailadresse, der er angivet i deres Partnerkonto.

8. Kommissionsbetaling

8.1. Partneren kan udbetale deres indtjeninger én gang om ugen (hver tirsdag for perioden fra mandag til søndag fra den forrige uge, inklusive), men kun hvis de tidligere har samtykket til betalingsoplysningerne med en leder fra Virksomheden, og hvis de indtjente midler overstiger minimumsværdien på 2,5 mBTC.

Hvis Partneren ikke har det ovenfornævnte minimumsbeløb på Partnerkontoen, vil midlerne automatisk blive overført til den næste periode osv., indtil det påkrævede beløb er akkumuleret. En negativ saldo vil også blive overført til den næste måned.

8.2. Virksomhedens Partnerprogram har ret til at forsinke Betalingerne til Partneren i op til to (2) måneder, i tilfælde af uforudsete tekniske problemer i Partnerprogrammet, eller hvis det er nødvendigt at bekræfte Partneren og dennes trafikkilder. I tilfælde af at Betalingen er forsinket, kan Partneren få klarlagt årsagen til dette med en leder fra Virksomheden, som repræsenterer Partnerprogrammet.

8.3. Får der afsendes en anmodning om Betaling skal det sikres, at oplysningerne er korrekte. Kontakt din leder hvis det er første gang du anmoder om en Betaling. Yderligere Betalinger udføres automatisk.

8.4. Betalingerne udføres i henhold til oplysningerne indsendt af Partneren under deres tilmelding. Disse oplysninger kan ændres ved at kontakte support@partners1xbit.com. 1xBit er ansvarlig for at betale alle transaktionsgebyrer, når der overføres betalinger til Partneren.

8.5. Hvis der opdages uærlige, nye brugere i den affilieredes trafik, har virksomheden ret til at annullere den nuværende aftale med den affilierede, uden at give forudgående varsel, eller tillade dem at få udbetalt deres midler.

Om en ny bruger er "uærlig" eller ej, bestemmes i henhold til afsnit 2.19 under de "Generelle bestemmelser".

9. Procedure for tvistafgørelser

9.1. Partneren kan bestride alle beslutninger som tages af repræsentanter fra Partnerprogrammet. For at gøre dette, skal Partneren kontakte Partnerprogrammets supportservice og fremlægge dennes sag.

9.2. Partneren skal sende alle oplysninger, men kun skriftligt, til den officielle e-mailadresse for Partnerprogrammets supportservice. Kontaktoplysningerne til supportservice findes på hjemmesiden for Partnerprogrammet.

9.3. Partnerprogrammets supportservice har ret til at nægte en klage hvis Partneren ikke har beviser på en manglende overtrædelse.

9.4. Tidsperioden for en klagebehandling er 14 (fjorten) forretningsdage fra modtagelsesdatoen.

9.5. Efter at have behandlet klagen, vil alle beslutninger som tages af Virksomheden angående Partnerprogrammet være endelige, og vil ikke blive taget op til revurdering. Virksomheden forbeholder sig ret til at slette alle kommunikationer, der indeholder bandeord, fornærmelser, tilskyndelse til vold eller falske beskyldninger, samt annullere samarbejdet med Partneren som er ansvarlig for at afsende denne form for kommunikation.