ALGEMENE VOORWAARDEN
(hierna: de 'overeenkomst')

Algemene definities

Wedbedrijf – een internetlocatie van 1xBit (hierna: 'bedrijf') waar online wedfaciliteiten worden aangeboden aan gebruikers.

Voornaamste merk van het bedrijf – een groep componenten die het bedrijf onderscheiden van anderen en waaraan het door gebruikers gemakkelijk te herkennen is. Het voornaamste merk van het bedrijf (hierna: het 'merk van het bedrijf') voor dit affiliateprogramma is 1xBit.

Website of locatie van het bedrijf (hierna ook: 1xBit) – één of meer websites van het bedrijf die het merk van het bedrijf volledig of als deel van de domeinnaam bevatten.

Producten van bedrijf – de dienst of de reeks diensten die op de locaties van het bedrijf worden aangeboden.

Affiliateprogramma – een vorm van samenwerking tussen het bedrijf en de affiliate, die wordt uitgevoerd via de locaties van het bedrijf, in het bijzonder https://partners1xbit.com/, en waarbij de affiliate via zijn/haar eigen locatie(s) de diensten van het bedrijf kan adverteren en daarvoor vergoed wordt. De basisprincipes van deze samenwerking staan hieronder beschreven. De affiliate wordt verondersteld deze aanvaard te hebben vanaf het moment van zijn/haar registratie voor het affiliateprogramma op https://partners1xbit.com/.

Affiliate – een webmaster (een individu of rechtspersoon) die voldoet aan de voorwaarden van het affiliateprogramma op partners1xbit.com en die zich ten doel stelt nieuwe gebruikers naar de locatie van het bedrijf te trekken en diens producten te promoten.

Affiliate-account – het persoonlijke account van de affiliate in het affiliateprogramma.

Nieuwe gebruikers – gebruikers die voorheen geen spelersaccount hadden op een 1xBit-website en die door de affiliate via specifieke middelen naar de website van het bedrijf werden aangetrokken, een nieuw spelersaccount hebben aangemaakt op 1xBit en een eerste storting hebben overgemaakt.

Verwijzingslink – een link naar de website van het bedrijf met daarin het unieke ID van de affiliate.

Verdiensten– financiële beloningen voor de affiliate als commissie op basis van de winst die het bedrijf heeft gemaakt uit nieuwe gebruikers die door de affiliate zijn verwezen.

Betaling – een betaling (verdiensten) die via een extern betalingssysteem van het interne account van het affiliateprogramma wordt overgemaakt aan de affiliate.

Verslagperiode – een bepaalde periode waarin de affiliate de resultaten van zijn/haar werk binnen het affiliateprogramma kan bijhouden.

Reclamemateriaal – teksten, afbeeldingen, geluids- of videobestanden en gemengde materialen van promotionele aard die bedoeld zijn om de producten van het bedrijf te adverteren op internet.

Algemene voorwaarden van de overeenkomst

1. Algemene bepalingen

1.1. De affiliate verbindt zich ertoe de algemene voorwaarden van het affiliateprogramma te lezen en te begrijpen en hiermee akkoord te gaan alvorens met het bedrijf te werken.

1.2. Alleen gebruikers van 18 jaar of ouder kunnen lid worden en voldoen aan de voorwaarden van het affiliateprogramma.

Het bedrijf draagt geen aansprakelijkheid jegens derden indien de affiliate niet voldoet aan de bepaling over leeftijdsbeperking. Bij schending van deze bepaling heeft het bedrijf het recht om de betaling van verdiensten aan de affiliate te weigeren en zijn/haar affiliate-account te blokkeren.

1.3. De affiliate is volledig verantwoordelijk voor de beveiliging en opslag van persoonsgegevens, waaronder gebruikersnamen en wachtwoorden. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor het verlies van persoonsgegevens door de affiliate en/of het hiervan overdragen aan derden.

1.4. Het bedrijf heeft binnen het affiliateprogramma het recht om samenwerking met een affiliate te weigeren. Het bedrijf is niet verplicht om deze weigering te onderbouwen.

1.5. Het bedrijf heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze overeenkomst en zal waar mogelijk melding maken van belangrijke wijzigingen via het e-mailadres dat de affiliate in zijn/haar affiliate-account heeft opgegeven.

De geldende versie van de overeenkomst is de versie die op de website van het affiliateprogramma staat.

1.6. De affiliate kan zich slechts eenmalig voor het affiliateprogramma registreren. Nieuwe registraties, waaronder als onder-affiliate, zijn strikt verboden.

2. Plaatsen van reclamemateriaal

2.1. Onder de samenwerking met de affiliate als onderdeel van het affiliateprogramma valt het plaatsen van reclamemateriaal op de locatie(s) van de affiliate.

2.2. Bij het plaatsen van reclamemateriaal als onderdeel van zijn/haar samenwerking met het bedrijf houdt de affiliate zich strikt aan de wetgeving die van toepassing is in het land waarin het reclamemateriaal wordt gebruikt, alsook aan de vereisten van regelgevende instanties en ethische normen, en gebruikt hij/zij alleen reclamemateriaal dat door het bedrijf is gemodereerd en goedgekeurd.

2.3. Als een affiliate zelf reclamemateriaal maakt, dient hij/zij het desbetreffende reclamemateriaal ter goedkeuring voor te leggen aan een vertegenwoordiger van het affiliateprogramma. Als deze bepaling van de overeenkomst wordt geschonden, zal de affiliate de gevolgen dragen zoals beschreven in artikel 2.8 van deze overeenkomst.

2.4. De affiliate stemt ermee in om de relevantie en juistheid van het op zijn/haar locatie(s) (websites, sociale netwerken, instant messengers enz.) geplaatste reclamemateriaal te controleren. *

*Onder irrelevant reclamemateriaal wordt verstaan:

– onjuiste voorwaarden voor acties, bonussen en speciale aanbiedingen;

– verouderde creatieve ideeën;

– reclamemateriaal met een verouderd bedrijfslogo;

– reclamemateriaal dat de naam van het bedrijf of een van zijn merken gebruikt en links naar websites van concurrenten bevat.

Indien reclamemateriaal irrelevant wordt geacht, heeft het bedrijf het recht om de voorwaarden van de overeenkomst met de affiliate per direct te herzien en tevens het recht om het desbetreffende affiliate-account te blokkeren.

2.5. De affiliate is volledig verantwoordelijk voor het beheren van de locatie(s) waarop het reclamemateriaal wordt geplaatst, alsook voor de content van deze locatie(s).

2.6. De affiliate verbindt zich ertoe om de plaatsing van materialen op zijn/haar locatie(s) te voorkomen indien die lasterlijk, onderhevig aan leeftijdsbeperkingen, illegaal, schadelijk, dreigend, obsceen, raciaal of etnisch intolerant of anderszins ongewenst of discriminerend zijn, of indien deze gewelddadig, politiek incorrect of anderszins controversieel zijn of de rechten van het bedrijf of die van derden schenden.

2.7. De affiliate mag geen reclamemateriaal of content ter promotie van de website van het bedrijf gebruiken in landen waar dat verboden is, waaronder landen waar regelgevende normen nog in ontwikkeling zijn.

2.8. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor claims van derden over de locatie(s) van de affiliate of over de producten of diensten van de affiliate.

Indien het reclamemateriaal op de locatie(s) van de affiliate in strijd zijn met deze overeenkomst, krijgt de affiliate een waarschuwing met het verzoek om dergelijk materiaal te vervangen. De affiliate stemt ermee in om de schending binnen 5 (vijf) werkdagen recht te zetten.

Als de kwestie onopgelost blijft, heeft het bedrijf via het affiliateprogramma het recht om betalingen naar de affiliate te blokkeren totdat het probleem is rechtgezet.

In het geval van een herhaaldelijke schending van deze bepaling heeft het bedrijf via het affiliate het recht om de samenwerkingsvoorwaarden met de affiliate te herzien.

3. Bronnen van verkeer

3.1. Bij registratie stemt de affiliate in om uitgebreide informatie te verstrekken over de bronnen van verkeer die hij/zij van plan is te gebruiken voor de samenwerking met het bedrijf.

3.2. De affiliate is aansprakelijk voor het opzettelijk achterhouden van bronnen van verkeer. Indien bewezen wordt dat de affiliate opzettelijk bronnen van verkeer heeft achtergehouden, heeft het bedrijf het recht om de betalingen te blokkeren en de samenwerkingsvoorwaarden met de affiliate te herzien.

3.3. De moderatordienst van het bedrijf houdt toezicht op de naleving van de bronnen van verkeer die de affiliate gebruikt. De affiliate kan voor verheldering contact opnemen met de supportdienst voor het affiliateprogramma.

4. Beperkingen op het gebruik van intellectueel eigendom van het bedrijf

4.1. Het is de affiliate verboden om het uiterlijk van de websites of individuele landingspagina's van het voornaamste merk van het bedrijf, alsook van de websites van handelsnamen en geregistreerde handelsmerken van het bedrijf, volledig of deels over te nemen. Ook mogen de websites of landingspagina's van de affiliate niet de indruk wekken dat ze beheerd worden door of verbonden zijn met het voornaamste merk van het bedrijf of een van zijn bijbehorende merken.

4.2. De affiliate heeft niet het recht om de logo's, afbeeldingen en marketingmaterialen van het bedrijf te gebruiken zonder toestemming van de vertegenwoordigers van het bedrijf, met uitzondering van materialen die de affiliate als deel van het affiliateprogramma heeft ontvangen.

4.3. De affiliate stemt in om geen enkele variatie op de naam van het hoofdmerk van het bedrijf of andere merken van het bedrijf te gebruiken of registreren als websiteadres (domeinnaam), interne pagina's of mobiele applicaties. 'Variatie' betekent elke naam die de gedeeltelijke of volledige naam van een merk van het bedrijf bevat, of die zoveel op de naam van het handelsmerk van het bedrijf lijkt dat het verwarrend kan zijn. De affiliate stemt ermee in dat het bedrijf het recht heeft om te bepalen hoe groot de kans op verwarring is.

4.4. De affiliate heeft niet het recht om zoekwoorden, zoekopdrachten of andere identificerende kenmerken voor gebruik in zoekmachines, portalen, advertentiediensten of andere zoek-/verwijzingsdiensten te verwerven/registeren/gebruiken die identiek zijn aan of lijken op handelsnamen (handelsmerken) van het bedrijf of een ander merk dat eigendom is van het bedrijf. Hieronder vallen metatags op de website van de affiliate die identiek zijn aan of lijken op handelsnamen (handelsmerken) van het bedrijf.

De affiliate heeft niet het recht om om pagina's en/of groepen aan te maken op sociale netwerken (waaronder, maar niet beperkt tot Facebook en Twitter) die onterecht gezien kunnen worden als pagina's of groepen van het bedrijf en/of merken van het bedrijf.

De affiliate stemt er tevens mee in om geen mobiele of online applicaties of websites aan te maken of te verspreiden die onterecht gezien kunnen worden als applicaties of websites van de merken van het bedrijf.

4.5. In geval van schending van bepalingen 4.1 – 4.4 van deze overeenkomst heeft het bedrijf het recht om de samenwerkingsvoorwaarden met de affiliate te herzien.

5. Concurrentie

5.1. De affiliate stemt ermee in om geen reclamemateriaal te verspreiden namens de administratie, managers of andere medewerkers van het bedrijf en in het bijzonder het affiliateprogramma. Alle reclamemateriaal en verzoeken aan klanten namens het bedrijf dienen te worden verstuurd via officiële e-mailadressen die vermeld staan op de website van het bedrijf.

5.2. De affiliate heeft niet het recht om contact op te nemen met potentiële klanten op een manier die zal leiden tot concurrentie tussen de affiliate en het bedrijf met betrekking tot de promotie van de website(s).

5.3. Voor het adverteren van het bedrijf mag de affiliate geen spammail, contextuele reclame met merken van het bedrijf en advertentieformaten zoals 'click-under' of 'pop-under' gebruiken.

5.4. De affiliate stemt ermee in om potentiële nieuwe gebruikers van het bedrijf geen beloningen (financieel of anderszins) aan te bieden voor het registreren, storten of uitvoeren van een andere actie zonder schriftelijke toestemming van het bedrijf als onderdeel van het affiliateprogramma, behalve voor standaard promotieprogramma's die het bedrijf mogelijk van tijd tot tijd via het affiliateprogramma aanbiedt.

5.5. De affiliate mag zijn/haar verwijzingslink niet gebruiken om een eigen spelersaccount aan te maken bij het bedrijf en mag ook niet samenspannen met andere gebruikers.

5.6. De affiliate mag geen gebruikmaken van 'cookie stuffing', te weten:

– het openen van de 1xBit-website in een iFrame van grootte 0 of in een onzichtbare zone;

– het invoeren van tags, cookiescripts en andere soortgelijke manipulaties.

5.7. In geval van schending van bepalingen 5.1 – 5.6 van deze overeenkomst heeft het bedrijf het recht om de samenwerkingsvoorwaarden met de affiliate te herzien en het affiliate-account te sluiten.

6. Vertrouwelijke informatie

6.1. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst kan de affiliate vertrouwelijke informatie ontvangen over de bedrijfsvoering van het bedrijf, zijn activiteiten, technologieën en het affiliateprogramma (waaronder bijvoorbeeld verdiensten en andere commissies die de affiliate als onderdeel van het affiliateprogramma ontvangt).

6.2. De affiliate stemt ermee in om geen vertrouwelijke informatie bekend te maken of over te dragen aan derden, tenzij de affiliate voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van het bedrijf. De affiliate zal vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken voor de doeleinden van deze overeenkomst. De verplichtingen van de affiliate omtrent vertrouwelijke informatie blijven ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

6.3. In geval van schending van bepalingen 6.1 – 6.2 van deze overeenkomst heeft het bedrijf het recht om de overeenkomst met de affiliate te beëindigen en sancties toe te passen in overeenstemming met de geldende wetgeving over het beschermen van vertrouwelijke informatie.

7. Commissie voor het aantrekken van nieuwe gebruikers

7.1. De verdiensten van de affiliate hebben geen vaste waarde en zijn afhankelijk van de inkomsten van het bedrijf uit nieuwe gebruikers die zich via de verwijzingslink van de affiliate hebben geregistreerd, alsook van de kwaliteit van het verkeer.

7.2. Elke affiliate komt meteen na registratie in aanmerking voor een commissie van 25% (vijfentwintig procent) van de nettowinst van het bedrijf uit nieuwe gebruikers die de affiliate heeft binnengehaald. Het commissiepercentage kan oplopen tot 30% (dertig procent), 35% (vijfendertig procent) of 40% (veertig procent), afhankelijk van de nettowinst van het bedrijf uit nieuwe gebruikers die de affiliate heeft binnengehaald. De te ontvangen commissie loopt op wanneer de winst van de affiliate oploopt.

De affiliate ontvangt:

25% als de maandelijkse nettowinst van het bedrijf uit weddenschappen tot 200 mBTC bedraagt;

30% als de maandelijkse nettowinst van het bedrijf uit weddenschappen tussen 200 en 700 mBTC bedraagt;

35% als de maandelijkse nettowinst van het bedrijf uit weddenschappen tussen 700 en 1000 mBTC bedraagt;

40% als de maandelijkse nettowinst van het bedrijf uit weddenschappen meer dan 1000 mBTC bedraagt;

De winst voor de affiliate wordt berekend als percentage van de nettowinst uit weddenschappen van gebruikers die de affiliate heeft binnengehaald. De nettowinst uit weddenschappen = totaal ingezet bedrag - totaal aan winsten - totaal aan ontvangen bonussen - kosten van betalingssystemen.

Het commissiepercentage voor de affiliate kan worden gewijzigd. In dat geval ontvangt de affiliate bericht via e-mail.

7.3. Als het de affiliate niet lukt om binnen 3 (drie) opeenvolgende kalendermaanden 3 (drie) nieuwe gebruikers binnen te halen, heeft het bedrijf het recht (maar geen verplichting) om de samenwerkingsvoorwaarden met de affiliate te wijzigen, waaronder het verlagen van de commissie voor de affiliate of het opschorten van het affiliate-account in het affiliateprogramma. In individuele gevallen kan de beëindiging van de huidige overeenkomst met de affiliate worden besproken.

Als de affiliate daarentegen proactief is in het promoten van de merken van het bedrijf, kunnen de voorwaarden van de samenwerking verbeterd worden, in het bijzonder door het verhogen van de commissie. De affiliate krijgt hiervan bericht via het e-mailadres dat in het affiliate-account is opgegeven.

8. Betaling van commissie

8.1. De affiliate kan eens per week verdiensten ontvangen (elke dinsdag voor de periode van maandag tot en met zondag van de voorgaande week), maar alleen als hij/zij vooraf de betalingsgegevens is overeengekomen met een manager van het bedrijf en als het bedrag de minimale uitbetalingswaarde van 2,5 mBTC overschrijdt.

Als de affiliate niet het bovenstaande minimumbedrag als saldo in zijn/haar affiliate-account heeft, wordt het saldo automatisch overgedragen naar de volgende periode en zo verder totdat het vereiste bedrag wordt behaald. Een negatief saldo wordt ook overgedragen naar de volgende maand.

8.2. Het affiliateprogramma van het bedrijf heeft het recht om betalingen aan de affiliate tot 2 (twee) maanden uit te stellen in het geval van onvoorziene technische fouten in het affiliateprogramma of indien dit nodig wordt geacht om de affiliate en zijn/haar bronnen van verkeer te controleren. In geval van uitstel van betaling kan de affiliate een manager van het bedrijf dat het affiliateprogramma vertegenwoordigt om opheldering vragen.

8.3. De affiliate dient ervoor te zorgen dat alle gegevens juist zijn alvorens een betalingsverzoek in te dienen. Voor het eerste betalingsverzoek dient de affiliate contact op te nemen met zijn/haar manager. Daaropvolgende betalingen worden automatisch uitgevoerd.

8.4. Betalingen worden verricht volgens de gegevens die de affiliate bij registratie heeft opgegeven. Die gegevens kunnen worden gewijzigd door contact op te nemen met support@partners1xbit.com. 1xBit verplicht zich ertoe om alle transactiekosten te betalen bij het overmaken van betalingen aan affiliates.

8.5. Als oneerlijke nieuwe gebruikers worden opgemerkt in het verkeer van de affiliate, heeft het bedrijf het recht om de huidige overeenkomst met die affiliate te beëindigen zonder kennisgeving vooraf en zonder dat de affiliate geld kan opnemen.

Of een nieuwe gebruiker 'oneerlijk' is of niet, wordt bepaald op basis van artikel 2.19 van de algemene bepalingen.

9. Geschillenregeling

9.1. De affiliate mag beslissingen genomen door vertegenwoordigers van het affiliateprogramma aanvechten. Hiervoor dient de affiliate contact op te nemen met de supportdienst voor het affiliateprogramma en zijn/haar zaak uiteen te zetten.

9.2. Affiliates sturen informatie uitsluitend schriftelijk naar het officiële e-mailadres van de supportdienst van het affiliateprogramma. De contactgegevens van de supportdienst staan vermeld op de website van het affiliateprogramma.

9.3. De supportdienst van het affiliateprogramma mag weigeren om een klacht in overweging te nemen als de affiliate niet kan aantonen dat er geen sprake is van schending of inbreuk.

9.4. De termijn voor het in overweging nemen van een klacht is 14 (veertien) werkdagen vanaf de ontvangstdatum van de klacht.

9.5. Na het overwegen van de klacht zijn alle beslissingen van het bedrijf met betrekking tot het affiliateprogramma definitief en bindend. Het bedrijf heeft het recht om communicatie die grof taalgebruik, beledigingen, oproepen tot geweld of valse aantijgingen bevatten te verwijderen en de samenwerking met de affiliate die dergelijke communicatie stuurt dientengevolge op te schorten.