ОДРЕДБЕ И УСЛОВИ
(у даљем тексту „Споразум“)

Опште дефиниције

Кладионичарска компанија – интернет ресурс 1xBit-а (у даљем тексту „Компанија“), на ком се корисницима нуде услуге онлајн клађења.

Главни бренд Компаније – сет компоненти по ком се Компанија разликује од других, што је чини лако препознатљивом међу корисницима. Главни бренд Компаније (у даљем тексту „Бренд компаније“) за овај Партнерски програм је 1xBit.

Веб-сајт или ресурс Компаније (у даљем тексту биће називан и „1xBit“) – један или више веб-сајтова Компаније који у називу домена у потпуности или делимично садрже Бренд компаније.

Производи Компаније – услуга или сет услуга који се корисницима нуди путем ресурса Компаније.

Партнерски програм – врста сарадње између Компаније и Партнера, која се врши путем ресурса Компаније, нарочито путем странице https://partners1xbit.com/, где Партнер користећи сопствени ресурс или ресурсе може рекламирати услуге Компаније и заузврат добити накнаду. Основни принципи ове врсте сарадње изложени су у наставку текста и сматраће се да их је Партнер прихватио од тренутка регистрације у Партнерском програму на страници https://partners1xbit.com/.

Партнер – веб мастер (физичко или правно лице) који испуњава услове Партнерског програма на partners1xbit.com и чији је главни циљ привлачење Нових корисника на ресурс Компаније и промоција њених производа.

Партнерски налог – лични налог Партнера у Партнерском програму.

Нови корисници – корисници који раније нису имали играчки налог на веб-сајту 1xBit, који су на веб-сајт Компаније привучени од стране Партнера на одређени начин и који су регистровали играчки налог на 1xBit и извршили прву уплату.

Линк препоруке – линк за веб-сајт Компаније који садржи јединствени идентификатор Партнера.

Зарада– монетарна награда коју Партнер добија као провизију засновану на профиту који је компанија остварила од Нових корисника које је препоручио Партнер.

Исплата – исплата (зарада) која се Партнеру преноси са интерног рачуна Партнерског програма путем екстерног система плаћања.

Период извештавања – одређени период у ком Партнер може да прати резултате свог рада у оквиру Партнерског програма.

Рекламни материјали – текстуални, графички, аудио, видео и мешовити материјали рекламне природе који служе за промовисање производа Компаније на интернету.

Одредбе и услови Споразума

1. Опште одредбе

1.1. Партнер се обавезује да ће пре почетка рада с Компанијом прочитати, разумети и прихватити одредбе и услове Партнерског програма.

1.2. Само лице које има 18 или више година може постати члан и испунити услове Партнерског програма.

Компанија неће бити одговорна трећим странама ако се Партнер не повинује клаузули о старосним ограничењима. Ако ова клаузула буде прекршена, Компанија има право да одбије исплату зараде Партнеру и замрзне његов Партнерски налог.

1.3. Партнер сноси пуну одговорност за безбедност и складиштење личних података, укључујући корисничка имена и лозинке. Компанија неће бити одговорна за губитак личних података од стране Партнера и/или пренос истих трећим странама.

1.4. Преко Партнерског програма, Компанија задржава право да одбије сарадњу с било којим Партнером. Компанија није обавезна да образлаже ово одбијање.

1.5. Компанија има право да изврши било какве измене овог Споразума и, кад то буде било могуће, обавештење о свим значајним променама послаће на имејл адресу коју је Партнер навео у свом Партнерском налогу.

За важећу верзију Споразума сматра се она која је објављена на веб-сајту Партнерског програма.

1.6. Партнер се може регистровати у Партнерском програму само једном. Поновна регистрација, укључујући ону која се тиче потпартнера, строго је забрањена.

2. Пласирање рекламних материјала

2.1. Сарадња с Партнером у оквиру Партнерског програма укључује и пласирање Рекламних материјала на Партнеровом ресурсу или ресурсима.

2.2. Приликом пласирања Рекламних материјала, у оквиру сарадње с Компанијом, Партнер ће строго поштовати законе који се примењују у земљи где се Рекламни материјали пласирају, у складу с условима регулаторних тела и етичким стандардима, и користиће само Рекламне материјале који су прошли модерацију и који су одобрени од стране Компаније.

2.3. Када Партнер спреми сопствене Рекламне материјале, мора их предати представнику Партнерског програма за модерацију и одобрење. Ако ова клаузула буде прекршена, Партнер ће сносити последице наведене у клаузули 2.8 Споразума.

2.4. Партнер се слаже да ће пратити прикладност и тачност Рекламних материјала пласираних на свом ресурсу или ресурсима (веб-сајтовима, друштвеним мрежама, инстант месинџерима, итд.). *

*У неодговарајуће Рекламне материјале спадају:

– нетачни услови за промоције, бонусе и посебне понуде;

– застареле креативне идеје;

– рекламни материјали који садрже застарели логотип Компаније;

– рекламни материјали који користе назив Компаније или неког њеног бренда и који садрже линкове за конкурентске веб-сајтове.

Ако се Рекламни материјали оцене као неодговарајући, Компанија има право да одмах преиспита одредбе Споразума с Партнером, истовремено задржавајући право да блокира Партнеров налог.

2.5. Партнер ће сам сносити пуну одговорност за управљање ресурсом или ресурсима на којима су Рекламни материјали пласирани, као и за садржај поменутих ресурса.

2.6. Партнер се обавезује да ће на свом ресурсу спречити пласирање свих материјала који су клеветнички, који подлежу старосним ограничењима, који су незаконити, штетни, претећи, непристојни, расно или етнички нетолерантни, или на било који други начин непожељни, дискриминаторски, насилни, политички некоректни или контроверзни на неки други начин, као и оних који крше права Компаније или права трећих страна.

2.7. Партнер не може пласирати било какве Рекламне материјале или садржај који промовишу веб-сајт Компаније у земљама где је то забрањено, укључујући земље у којима су регулативе у процесу развоја.

2.8. Компанија неће бити одговорна за било какве захтеве трећих страна у вези с ресурсом или ресурсима Партнера, или у вези с било којим производом или услугом Партнера.

Ако се открије да Рекламни материјали на Партнеровом ресурсу или ресурсима крше овај Споразум, Партнер ће бити упозорен и од њега ће се затражити да замени такве материјале. Партнер пристаје на то да тај проблем реши у року од 5 (пет) радних дана.

Ако ствар не буде решена, Компанија, преко Партнерског програма, задржава право да Партнеру блокира Исплате док проблем не буде решен.

У случају поновног кршења ове клаузуле Споразума, Компанија, преко Партнерског програма, имаће право да преиспита одредбе сарадње с Партнером.

3. Извори саобраћаја

3.1. Приликом регистрације, Партнер пристаје на то да пружи свеобухватне податке о изворима саобраћаја које намерава да користи током сарадње с Компанијом.

3.2. Партнер ће се сматрати одговорним за свако намерно прикривање извора саобраћаја. У случају да се открије да је Партнер намерно прикривао изворе саобраћаја, Компанија садржава право да блокира Исплате и преиспита одредбе сарадње с Партнером.

3.3. Модерација Компаније надгледаће исправност извора саобраћаја које користи Партнер. Ради појашњења, Партнер се може обратити Служби подршке Партнерског програма.

4. Ограничења за коришћење интелектуалне својине Компаније

4.1. Партнеру се у потпуности или делимично забрањује копирање изгледа веб-сајтова или појединачних циљних страница Главног бренда Компаније, као и веб-сајтова пословних имена и жигова регистрованих од стране Компаније. Осим тога, веб-сајтови или циљне странице Партнера не смеју одавати утисак да њима управља или да су повезане с Главним брендом Компаније или било којим другим брендом који је повезан с њим.

4.2. Партнер нема право да користи логотипе, графику и маркетиншке материјале Компаније без сагласности представника Компаније, осим кад се ради о материјалима који су добијени као део Партнерског програма.

4.3. Партнер пристаје на то да неће регистровати или користити било коју варијанту назива Главног бренда Компаније или осталих брендова Компаније у адреси свог веб-сајта (називу домена), интерним страницама или мобилним апликацијама. Под „варијантом“ подразумева се било који назив који садржи или се састоји од назива било ког бренда Компаније, или који је толико сличан називу неког бренда Компаније да то може изазвати забуну. Партнер пристаје на то да Компанија има право да одреди да ли нешто може изазвати забуну.

4.4. Партнер нема право да прибави/региструје/користи кључне речи, упите за претрагу и остале идентификаторе за употребу у било ком претраживачу, порталу, рекламном сервису или у другим сервисима за претрагу/референце који су идентични или слични пословним именима (жиговима) Компаније или било ког другог бренда који је у власништву Компаније. Ту спадају и метаознаке на веб-сајту Партнера које су идентичне или сличне било ком пословном имену (жигу) Компаније.

Партнер нема право да креира странице и/или групе на било којој друштвеној мрежи (укључујући, али не ограничавајући се на Facebook, Twitter, итд.) које би могле бити погрешно протумачене као странице или групе Компаније или Брендова компаније.

Партнер такође пристаје на то да неће креирати или пласирати мобилне или веб апликације које би могле бити погрешно протумачене као апликације или веб-сајтови Брендова компаније.

4.5. У случају кршења било које клаузуле 4.1 – 4.4 овог Споразума, Компанија има право да преиспита одредбе сарадње с Партнером.

5. Конкуренција

5.1. Партнер пристаје на то да неће пласирати или ширити Рекламне материјале у име администрације, менаџера или других запослених у Компанији и, нарочито, Партнерског програма. Сви Рекламни материјали и обраћања клијентима у име Компаније биће послати са званичне имејл адресе наведене на веб-сајту Компаније.

5.2. Партнер нема право да се обрати потенцијалним клијентима на било који начин који ће довести до конкуренције између Партнера и Компаније кад је реч о промоцији веб-сајта или веб-сајтова.

5.3. Партнеру је забрањено да као средство рекламирања Компаније користи непожељну пошту, контекстуално рекламирање с било којим од Брендова компаније и рекламне формате као што су клик-андер и поп-андер.

5.4. Партнер пристаје на то да неће нудити или обезбедити подстицаје (финансијске или неке друге) за регистрацију, извршење уплате, нити да ће предузети било шта с било којим потенцијалним Новим корисником Компаније без добијања писане сагласности Компаније у оквиру Партнерског програма, осим спровођења стандардних промотивних програма које с времена на време Компанија може обезбедити путем Партнерског програма.

5.5. Партнеру је забрањено да региструје сопствени играчки налог код Компаније путем свог Линка препоруке, као и да тајно сарађује са другим корисницима.

5.6. Партнеру је забрањено да користи „куки стафинг“ технике, као што су:

– отварање веб-сајта 1xBit у iframe-у нултих размера или у невидљивој зони;

– убацивање ознака, скрипта колачића и друге манипулације ове врсте.

5.7. У случају кршења било које клаузуле 5.1 – 5.6 овог Споразума, Компанија задржава право да преиспита одредбе сарадње с Партнером и може затворити Партнерски налог.

6. Поверљиве информације

6.1. Током трајања овог Споразума, Партнеру могу бити достављене поверљиве информације у вези с пословањем Компаније, њеним операцијама, технологијама и Партнерским програмом (укључујући, на пример, Зараду и друге провизије које је Партнер добио у оквиру Партнерског програма).

6.2. Партнер пристаје на то да неће одати или пренети ниједан део поверљивих информација трећим странама без добијања писане сагласности Компаније. Партнер ће користити поверљиве информације само за остваривање циљева овог Споразума. Партнер ће имати исте обавезе у вези с поверљивим информацијама и након завршетка периода важења овог Споразума.

6.3. У случају кршења било које клаузуле 6.1 – 6.2 овог Споразума, Компанија има право да раскине Споразум с Партнером и примени казне у складу с одговарајућим законима о заштити поверљивих информација.

7. Провизија за привлачење Нових корисника

7.1. Партнерова Зарада неће бити непроменљива него ће се мењати у зависности од прихода који компанија добија од Нових корисника који су се регистровали помоћу Партнерског линка препоруке, као и у зависности од квалитета саобраћаја.

7.2 Одмах након регистрације, сваки нови Партнер може остварити провизију од 25% (двадесет пет процената) Компанијине нето зараде добијене од Нових корисника које је довео Партнер. Проценат провизије се може повећати на 30% (тридесет процената), 35% (тридесет пет процената) или 40% (четрдесет процената) у зависности од Компанијине нето зараде од корисника које је довео Партнер. Проценат остварене провизије аутоматски се повећава како се повећава зарада од Партнера.

Партнер добија:

25% ако Компанијина месечна нето зарада од клађења достигне до 200 mBTC;

30% ако је Компанијина месечна нето зарада од клађења између 200 mBTC и 700 mBTC;

35% ако је Компанијина месечна нето зарада од клађења између 700 mBTC и 1000 mBTC;

40% ако Компанијина месечна нето зарада од клађења износи више од 1000 mBTC.

Партнерова зарада израчунава се као проценат нето зараде од клађења које су извршили корисници које је довео Партнер. Нето зарада од клађења = укупан износ улога – укупан добитак – укупно примљених бонуса – накнаде система плаћања.

Стопе Партнерове провизије се могу променити. У том случају, Партнер ће бити обавештен путем имејла.

7.3. Ако за 3 (три) узастопна календарска месеца Партнер не привуче 3 (три) Нова корисника, Компаније ће имати право (али не и обавезу) да промени одредбе сарадње с Партнером, укључујући смањивање износа провизије коју ће Партнер примити, или обустављање употребе Партнерског налога у Партнерском програму. У појединачним случајевима, може бити покренуто питање окончања тренутног Споразума с Партнером.

Са друге стране, Партнер који је проактиван у промовисању Брендова компаније могао би добити боље услове сарадње, нарочито кад је реч о повећању износа провизије. Партнер ће о томе бити обавештен путем имејл адресе коју је навео у Партнерском налогу.

8. Исплата провизије

8.1 Партнер може добијати Зараду једном недељно (сваког уторка, за период од понедељка до недеље претходне седмице, укључујући наведене дане), али само ако је претходно договорио све детаље исплате с менаџером Компаније и ако зарађена средства прелазе минималну вредност исплате од 2,5 mBTC.

Ако Партнер нема горенаведени минимални износ на свом Партнерском налогу, онда ће средства аутоматски бити пренета у наредни период, и тако редом, док се не сакупи потребни износ. Негативно стање на рачуну такође се преноси у следећи месец.

8.2. Партнерски програм Компаније има право да одложи Исплате Партнеру до 2 (два) месеца, у случају непредвиђених техничких тешкоћа у Партнерском програму, или ако је неопходно проверити Партнера и његове изворе саобраћаја. У случају одлагања Исплате, Партнер може да затражи објашњење од менаџера Компаније који заступа Партнерски програм.

8.3. Пре слања захтева за Исплату, проверите да ли су подаци тачни. Обратите се свом менаџеру ако Исплату тражите први пут. Наредне исплате биће извршене аутоматски.

8.4. Исплате се врше у складу с подацима које је Партнер навео приликом регистрације. Подаци могу бити измењени, ако се обратите на support@partners1xbit.com. 1xBit се обавезује да ће платити било какве накнаде за трансакцију приликом преноса исплата Партнеру.

8.5. Ако у саобраћају Партнера буду откривени непоштени Нови корисници, Компанија има право да раскине тренутни уговор с Партнером без претходног обавештења или омогућавања да се повуку средства. Да ли је Нови корисник "непоштен" или није утврђује се у складу с параграфом 2.19 "Општих одредби".

9. Поступак решавања спорова

9.1. Партнер може довести у питање било коју одлуку донету од стране представника Партнерског програма. Како би то урадио, Партнер треба да се обрати Служби подршке Партнерског програма и изнесе свој случај.

9.2. Партнери треба да пошаљу све информације само у писаној форми на званичну имејл адресу Службе подршке Партнерског програма. Подаци за контакт Службе подршке наведени су на веб-сајту Партнерског програма.

9.3. Служба подршке Партнерског програма има право да одбије разматрање жалбе, ако Партнер не пружи доказ да није било кршења правила.

9.4. Рок за разматрање жалбе је 14 (четрнаест) радних дана од тренутка примања.

9.5. Након разматрања жалбе, све одлуке које Компанија донесе у вези с Партнерским програмом су коначне и не могу се преиспитивати. Компанија задржава право да избрише све податке о комуникацији који садрже вулгарности, увреде, подстицаје на насиље или лажне оптужбе, као и да обустави сарадњу с Партнером који је одговоран за такву комуникацију.