REEGLID JA TINGIMUSED
(edaspidi Leping)

Üldised määratlused

Kihlveokontor – 1xBiti interneti-ressurss (edaspidi “Firma”), kus kasutajatele pakutakse online panustamise võimalusi.

Firma peamine kaubamärk – komponentide kogum, mis eristab firmat teistest, muutes selle hõlpsasti äratuntavaks kasutajate seas. Firma peamine kaubamärk (edaspidi Firma kaubamärk) selle partnerlusprogrammi jaoks on 1xBit.

Firma veebisait või ressurss (edaspidi ka 1xBit) – üks või mitu firma veebisaiti, mis sisaldavad Firma kaubamärki täielikult või osaliselt domeeninimes.

Firma tooted – Firma ressurssidel kasutajatele pakutav teenus või teenuste komplekt.

Partnerlusprogramm – Firma ja Partneri vahelise koostöö tüüp, mis realiseeritakse Firma ressursside kaudu, eriti https://partners1xbit.com/, kus Partner võib oma ressurssi või ressursse kasutades reklaamida Firma teenuseid ja saada selle eest tasu. Seda tüüpi koostöö aluspõhimõtted on sätestatud allpool ja loetakse aktsepteerituks Partneri poolt Partnerlusprogrammis registreerimise hetkest veebilehel https://partners1xbit.com/.

Partner – veebimeister (füüsiline või juriidiline isik), kes täidab Partnerlusprogrammi tingimusi veebisaidil 1xbit.com ja kelle peamine eesmärk on meelitada Firma ressurssi Uusi kasutajaid ning reklaamida selle tooteid.

Partnerkonto – Partneri isiklik konto Partnerlusprogrammis.

Uued kasutajad – kasutajad, kellel varem polnud mängukontot ühelgi 1xBiti veebisaidil; kes olid meelitatud Firma veebisaidile Partneri poolt erivahendite abil; kes on registreerinud mängukonto 1xBitis ja on teinud oma esimese sissemakse.

Viitelink – link Firma veebisaidile, mis sisaldab Partneri unikaalset identifikaatorit.

Tulu– rahalised preemiad, mille Partner saab komisjonitasuna, mis põhineb Partneri poolt toodud Uutelt kasutajatelt saadud Firma kasumil.

Makse – makse (tulu), mis kantakse Partnerile Partnerlusprogrammi sisekontolt välise maksesüsteemi kaudu.

Aruandeperiood – teatud ajavahemik, mille jooksul saab Partner jälgida oma töö tulemusi Partnerlusprogrammi raames.

Reklaammaterjalid – reklaami iseloomuga tekst, graafika, audio, video ja segamaterjalid, mille eesmärk on reklaamida Firma tooteid internetis.

Lepingu reeglid ja tingimused

1. Üldsätted

1.1. Enne Firmaga töö alustamist kohustub Partner Partnerlusprogrammi reegleid ja tingimusi läbi lugema ja mõistma ning nendega nõustuma.

1.2. Ainult 18-aastane või vanem kasutaja saab liituda Partnerlusprogrammiga ja täita selle tingimusi.

Firma ei vastuta kolmandate isikute ees vanusepiirangute nõuete mittejärgimise eest Partneri poolt. Nõuete rikkumisel on Firmal õigus keelduda Partnerile tulu maksmisest ja külmutada Partnerkonto.

1.3. Partner kannab täielikku vastutust isikuandmete, sealhulgas kasutajanimede ja paroolide turvalisuse ja säilitamise eest. Firma ei vastuta Partneri poolt isikuandmete kaotamise eest ja/või nende edastamise eest kolmandatele isikutele.

1.4. Partnerlusprogrammi kaudu jätab Firma endale õiguse keelduda koostööst mistahes Partneriga. Firma ei ole kohustatud keeldumist põhjendama.

1.5. Firmal on õigus teha muudatusi käesolevas Lepingus ja kui vähegi võimalik, saadetakse teade olulistest muudatustest e-maili aadressile, mis oli antud Partneri poolt Partnerkontos.

Lepingu kehtiv versioon on versioon, mis on avaldatud Partnerlusprogrammi veebisaidil.

1.6. Partner saab Partnerlusprogrammis registreeruda ainult üks kord. Korduv registreerumine, sealhulgas allpartnerina, on rangelt keelatud.

2. Reklaammaterjalide paigaldamine

2.1. Koostöö Partneriga Partnerlusprogrammi osana hõlmab Reklaammaterjalide paigaldamist Partneri ressurssil või ressurssidel.

2.2. Reklaammaterjalide paigaldamisel Firmaga koostöö raames peab Partner rangelt järgima reklaammaterjalide paigaldamise riigis kehtivaid seadusi, reguleerivate asutuste nõudeid ja eetikastandardeid ning kasutama ainult modereeritud ja Firma poolt heaks kiidetud Reklaammaterjale.

2.3. Kui Partner valmistab ise oma Reklaammaterjale, peab Partner nimetatud Reklaammaterjale esitama modereerimiseks ja kinnitamiseks Partnerlusprogrammi esindajale. Kui seda lepingu punkti rikutakse, seisab Partner silmitsi Lepingu punktis 2.8 nimetatud tagajärgedega.

2.4. Partner nõustub jälgima tema ressurssil või ressurssidel (veebisaidid, sotsiaalvõrgustikud, messengerid, jne.) paigaldatavate Reklaammaterjalide sobivust ja täpsust.*

*Sobimatud Reklaammaterjalid hõlmavad järgmist:

– kampaaniate, boonuste ja eripakkumiste valed tingimused;

– aegunud loovad ideed;

– vananenud Firma logo sisaldavad Reklaammaterjalid;

– Reklaammaterjalid, kus kasutatakse Firma nime või mõnda selle kaubamärki ja mis sisaldavad linke konkurentide veebisaitidele.

Kui Reklaammaterjale peetakse sobimatuteks, on Firmal õigus koheselt läbi vaadata Partneriga sõlmitud Lepingu tingimusi, jättes endale õiguse blokeerida Partnerkonto.

2.5. Partner vastutab täielikult ja ainuisikuliselt ressurssi või ressursside kasutamise eest, kus Reklaammaterjale paigaldatakse ning nimetatud ressurssi või ressursside sisu eest.

2.6. Partner kohustub takistama oma ressurssil või ressurssidel selliste materjalide paigaldamist, mis on laimavad, vanusepiiranguga, ebaseaduslikud, kahjulikud, ähvardavad, rõvedad, rassistlikud või muu viisil ebasoovitavad või diskrimineerivad; vägivaldsed, poliitiliselt ebakorrektsed või muul viisil vastuolulised või Firma või kolmandate isikute õigusi rikkuvad.

2.7. Partner ei tohi paigaldada Firma veebisaidi Reklaammaterjale ega sisu riikides, kus see on keelatud, sealhulgas riikides, kus regulatiivsed normid on väljatöötamisel.

2.8. Firma ei vastuta kolmandate isikute nõuete eest, mis on seotud Partneri ressurssi või ressurssidega või Partneri toodete või teenustega.

Kui leitakse, et Partneri ressurssile või ressursidele paigaldatud Reklaammaterjalid rikuvad käesolevat Lepingut, saadetakse Partnerile hoiatus nõudega sellised materjalid asendada. Partner nõustub probleemi lahendama 5 (viie) tööpäeva jooksul.

Kui probleem jääb lahendamata, jätab Firma Partnerlusprogrammi kaudu endale õiguse blokeerida Partnerile tehtavad maksed kuni probleemi lahendamiseni.

Selle Lepingu punkti korduva rikkumise korral, jätab Firma Partnerlusprogrammi kaudu endale õiguse läbi vaadata Partneriga tehtava koostöö tingimused.

3. Liiklusallikad

3.1. Registreerumisel nõustub Partner esitama igakülgset teavet liiklusallikate kohta, mida kavatsetakse kasutada Firmaga koostööd tehes.

3.2. Partner vastutab liiklusallikate tahtliku varjamise eest. Juhul kui leitakse, et Partner on tahtlikult varjanud liiklusallikaid, on Firmal õigus blokeerida Maksed ja läbi vaadata Partneriga tehtava koostöö tingimused.

3.3. Firma modereerimisteenistus jälgib Partneri poolt kasutatavate liiklusallikate sobivust. Selgituste saamiseks saab Partner võtta ühendust Partnerlusprogrammi Tugiteenistusega.

4. Firma intellektuaalse omandi kasutamise piirangud

4.1. Partneril on keelatud täielikult või osaliselt kopeerida Firma peamise kaubamärgi veebisaitide või üksikute sihtlehtede välimust, samuti Firma poolt registreeritud kaubanimetuste ja kaubamärkide veebisaite. Lisaks ei tohi Partneri veebisaidid või sihtlehed anda mulje, et neid hallataks või et need oleksid seotud Firma peamise kaubamärgi või mõne sellega seotud kaubamärgiga.

4.2. Partneril ei ole õigust kasutada Firma logosid, graafikat ja turundusmaterjale ilma Firma esindajate nõusolekuta, v.a. materjalid, mis on saadud Partnerlusprogrammi raames.

4.3. Partner kohustub mitte registreerima ega kasutama Firma peamise kaubamärgi või Firma muude kaubamärkide nimetuste variatsioone oma veebisaidi aadressis (domeeninimi), siselehtedel või mobiilirakendustes. “Variatsioon” – mistahes nimi, mis sisaldab Firma mistahes kaubamärgi nimetust või mis on nii sarnane Firma kaubamärgi nimetusega, et tekitab segadust. Partner nõustub Firma õigusega segaduse taset kindlaks määrata.

4.4. Partneril ei ole õigust omandada/registreerida/kasutada märksõnu, otsingupäringuid ega muid identifikaatoreid kasutamiseks mistahes otsingumootorites, portaalides, reklaamiteenustes või teistes otsingu/viiteteenustes, mis on identsed või sarnased Firma mistahes kaubanimede (kaubamärkide) või mistahes muude Firmale kuuluvate kaubamärkidega. Nende hulka kuuluvad Partneri veebisaidil olevad metamärksõnad, mis on identsed või sarnased Firma mistahes kaubanimede (kaubamärkidega).

Partneril ei ole õigust luua üheski sotsiaalvõrgustikus (sealhulgas, kuid mitte ainult Facebookis, Twitteris, jne.) lehti ja/või rühmasid, mida võib ekslikult pidada Firma Kaubamärkide lehtedeks või rühmadeks.

Samuti kohustub Partner mitte looma ega levitama mobiili- või veebirakendusi ja veebisaite, mida võib ekslikult pidada Firma kaubamärkide rakendusteks või veebisaitideks.

4.5. Käesoleva Lepingu punktide 4.1 – 4.4 rikkumise korral on Firmal õigus läbi vaadata Partneriga tehtava koostöö tingimused.

5. Konkurents

5.1. Partner kohustub mitte paigaldama ega levitama Reklaammaterjale Firma ja Partnerlusprogrammi administratsiooni, haldurite või teiste töötajate nimel. Kõik Reklaammaterjalid ja pöördumised klientide poole Firma nimel saadetakse Firma veebisaidil esitatud ametlikelt e-maili aadressidelt.

5.2. Partneril ei ole õigust potentsiaalsete klientidega ühendust võtta mingil viisil, mis võiks põhjustada Partneri ja Firma vahelist konkurentsi veebisaidi või veebisaitide reklaamimisel.

5.3. Firma reklaamimiseks on Partneril keelatud kasutada rämpsposti, kontekstuaalset reklaami Firma Kaubamärkide mainimisega ja selliseid reklaamiformaate nagu clickunder and popunder.

5.4. Partner kohustub mitte pakkuma stiimuleid (rahalisi ega muid) registreerimiseks, sissemakse tegemiseks või muude toimingute tegemiseks ühelegi Firma potentsiaalsele uuele kasutajale ilma Firma poolt välja antud eelneva kirjaliku nõusolekuta Partnerlusprogrammi raames, v.a. standardsed reklaamprogrammid, mida Firma võib aeg-ajalt Partnerlusprogrammi kaudu pakkuda.

5.5. Partneril on keelatud registreerida oma mängukontot Firmas oma Viitelingi kaudu ja kokku leppida teiste kasutajatega.

5.6. Partneril on keelatud kasutada “küpsiste vahetust”, nimelt:

– 1xBiti veebisaidi avamine nullsuurusega iframe´is või nähtamatus tsoonis;

– märksõnade, küpsiste skriptide ja muude taoliste manipulatsioonide rakendamine.

5.7. Käesoleva Lepingu punktide 5.1 – 5.6 rikkumise korral on Firmal õigus läbi vaadata Partneriga tehtava koostöö tingimused ja Partnerkonto sulgeda.

6. Konfidentsiaalne teave

6.1. Käesoleva Lepingu kehtivusajal võidakse Partnerile anda konfidentsiaalne teave, mis on seotud Firma äritegevuse, tehingute, tehnoloogiate ja Partnerlusprogrammiga (sealhugas, näiteks, tulude ning muude komisjonitasudega, mille Partner sai Partnerlusprogrammi osana).

6.2. Partner kohustub mitte avaldama ega edastama konfidentsiaalset teavet kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui Partneril on Firma poolt saadud eelnev kirjalik nõusolek. Partner võib kasutada konfidentsiaalset teavet ainult käesoleva Lepingu eesmärkide saavutamiseks. Partneri kohustused konfidentsiaalse teabe osas jäävad kehtima ka pärast käesoleva Lepingu lõppemist.

6.3. Käesoleva Lepingu punktide 6.1 – 6.2 rikkumise korral on Firmal õigus lõpetada Leping Partneriga ja rakendada meetmeid vastavalt kehtivatele konfidentsiaalse teabe kaitset käsitlevatele õigusaktidele.

7. Komisjonitasu uute kasutajate meelitamise eest

7.1. Partneri tulul ei ole fikseeritud väärtust ja see sõltub Firma sissetulekust, mis on saadud Partneri viitelingi kaudu registreerunud uutelt kasutajatelt ja liikluse kvaliteedist.

7.2. Kohe pärast registreerumist saab iga uus Partner komisjonitasu 25% (kakskümmend viis protsenti) Firma puhaskasumist, mis on saadud Partneri poolt toodud uutelt kasutajatelt. Komisjonitasu võib suureneda 30% (kolmkümmend protsenti), 35% (kolmkümmend viis protsenti) või 40% (nelikümmend protsenti) võrra sõltuvalt Firma puhaskasumist, mis on saadud Partneri poolt toodud kasutajatelt. Komisjonitasu protsent suureneb automaatselt, kui Partnerilt saadud kasum suureneb.

Partner saab:

25%, kui Firma igakuine puhas kihlvedude kasum on 200 mBTC;

30%, kui Firma igakuine puhas kihlvedude kasum on alates 200 mBTC kuni 700 mBTC;

35%, kui Firma igakuine puhas kihlvedude kasum on alates 700 mBTC kuni 1000 mBTC;

40%, kui Firma igakuine puhas kihlvedude kasum on üle 1000 mBTC.

Partneri tulu arvutatakse protsendina kihlvedude puhaskasumist, mis on saadud Partneri poolt toodud kasutajatelt. Puhas kihlvedude kasum = tehtud panuste summa - koguvõit – saadud boonuste summa – maksesüsteemi tasud.

Partneri komisjonitasu võib muuta. Sel juhul teavitatakse partnerit e-maili teel.

7.3. Kui 3 (kolme) järjestikuse kalendrikuu jooksul ei suuda Partner meelitada 3 (kolme) Uut kasutajat, on Firmal õigus (kuid ei ole kohustus) muuta Partneriga tehtava koostöö tingimusi, sealhulgas vähendades Partneri komisjonitasu või peatades Partnerlusprogrammi Partnerkonto kasutamise. Üksikjuhtudel võib tekkida küsimus Partneriga kehtiva lepingu lõpetamisest.

Omakorda võib Partneri aktiivne tegevus Firma kaubamärkide reklaamimisel saada põhjuseks koostöö tingimuste parandamiseks, eelkõige komisjonitasu suurendamiseks. Partnerit teavitatakse sellest e-mailiga Partnerkontos esitatud aadressile.

8. Komisjonitasu maksmine

8.1. Partner võib saada tulu üks kord nädalas (igal teisipäeval, ajavahemiku eelmise nädala esmaspäevast pühapäevani eest, k.a.), kuid ainult siis, kui ta on Firma halduriga eelnevalt maksedetailide kohta kokku leppinud ja kui teenitud rahalised vahendid ületavad minimaalset makseväärtust 2,5 mBTC.

Kui Partneril ei ole ülaltoodud minimaalset summat Partnerkontol, kantakse raha automaatselt järgmisse perioodi ja nii edasi, kuni nõutav summa koguneb. Negatiivne saldo kandub ka järgmisse kuusse.

8.2. Firma Partnerlusprogrammil on õigus Partnerile tehtavate maksetega viivitada kuni 2 (kaks) kuud juhul, kui Partnerlusprogrammis ilmnevad ettenägematud tehnilised tõrked või kui on vaja Partnerit ja tema liiklusallikaid kontrollida. Maksega viivitamise korral saab Partner põhjuseid selgitada Partnerlusprogrammi esindava Firma halduriga.

8.3. Enne Maksetaotluse saatmist veenduge, et maksedetailid on õiged. Kui teete Maksetaotluse esimest korda, võtke ühendust oma halduriga. Edasised maksed tehakse automaatselt.

8.4. Maksed tehakse vastavalt Partneri registreerimisel esitatud andmetele. Üksikasju saab muuta, saates kirja e-maili aadressile support@partners1xbit.com. 1xBit kohustub maksma Partnerile kõiki tehingutasusid maksete teostamisel.

8.5. Kui partnerlusprogrammi liikluses avastatakse ebaausaid uusi kasutajaid, on firmal õigus partneriga sõlmitud leping lõpetada ilma eelneva etteteatamise ja väljamaksete võimaluseta. Uus kasutaja tunnistatakse ebaausaks vastavalt veebisaidi reeglite punktile 2.19 "Üldsätted"

9. Vaidluste lahendamise kord

9.1. Partner võib vaidlustada kõik Partnerlusprogrammi esindajate poolt tehtud otsused. Selleks peab Partner võtma ühendust Partnerlusprogrammi Tugiteenistusega ja esitama oma pretensiooni.

9.2. Partnerid saadavad kogu teabe ainult kirjalikult Partnerlusprogrammi Tugiteenistuse ametlikule e-maili aadressile. Tugiteenistuse kontaktandmed on leitavad Partnerlusprogrammi veebisaidilt.

9.3. Partnerlusprogrammi Tugiteenistusel on õigus keelduda kaebuse arutamisest, kui Partner ei esita tõendeid rikkumise puudumise kohta.

9.4. Kaebuse läbivaatamise tähtaeg on 14 (neliteist) tööpäeva alates selle kättesaamise kuupäevast.

9.5. Pärast kaebuse läbivaatamist on Partnerlusprogrammi puudutavad Firma otsused lõplikud ja neid ei saa muuta. Firma jätab endale õiguse kustutada kirjavahetus, mis sisaldab roppusi, solvanguid, vägivalla õhutamist või valesüüdistusi ning peatada koostöö Partneriga, kes saadab selliseid sõnumeid.