FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
(a továbbiakban: Szerződés)

Általános fogalmak

Fogadóiroda – az 1xBit (a továbbiakban: Társaság) internetes erőforrása, amely online fogadási lehetőséget kínál a felhasználók számára.

A Társaság fő márkája – olyan összetevők halmaza, amelyek a Társaságot megkülönböztetik más társaságoktól, és könnyen beazonosíthatóvá teszik a felhasználók számára. A Partnerprogramban a Társaság fő márkája (a továbbiakban: a Társaság márkája) az 1xBit.

A Társaság weboldala vagy erőforrása (a továbbiakban: 1xBit) – a Vállalat egy vagy több olyan weboldala, amelyek a domainnévben egészben vagy részben tartalmazzák a Társaság márkáját.

A Társaság termékei – A felhasználóknak a Társaság erőforrásain keresztül kínált szolgáltatás vagy szolgáltatások.

Partnerprogram – a Társaság és a Partner között létrejövő együttműködés egy formája, amely a Társaság erőforrásain keresztül valósul meg, különösen a https://partners1xbit.com/ oldalon, amellyel a Partner a saját erőforrásait felhasználva reklámozza a Társaság szolgáltatásait, és cserébe javadalmazásban részesül. Ezen együttműködés az alábbiakban részletezett alapelvek szerint valósul meg, és a Partnerprogram alapelvei a https://partners1xbit.com/ oldalon keresztüli regisztráció pillanatától kezdve a Partner által elfogadottnak tekintendők.

Partner – egy webmester (természetes vagy jogi személy), aki teljesíti a Partnerprogram partners1xbit.com oldalon található feltételeit, és akinek fő célja, hogy Új felhasználókat szerezzen a Társaság erőforrásai számára, valamint hogy reklámozza a Társaság termékeit.

Partnerszámla – A Partnerprogramban részt vevő partner személyes számlája.

Új felhasználók – olyan felhasználók, akiknek ezt megelőzően nem volt játékosfiókjuk az 1xBit weboldalain, és akik megadott módon, a Partner ajánlására regisztráltak játékosfiókot az 1xBit oldalán, valamint akiknek megtörtént az első számlafeltöltésük.

Ajánlólink – a Társaság weboldalára mutató hivatkozás, amely tartalmazza a Partner egyedi azonosítóját.

Jövedelem – a Partner által megszerzett pénzbeli jutalom, amely jutalékként kerül megállapításra a Partner által beajánlott Új felhasználók tevékenységéből realizált társasági profit alapján.

Kifizetés – egy kifizetés (jövedelem), amely a Partnerprogram belső számlájáról kerül átutalásra a Partner számára egy külső fizetési rendszeren keresztül.

Beszámolási időszak – egy bizonyos időszak, amelyre vonatkozóan a Partner nyomon követheti a Partnerprogramban végzett munkája eredményét.

Reklámanyagok – olyan reklámozásra használható szöveg, grafika, hanganyag, képanyag, valamint ezek ötvözete, amelyek a Társaság termékeit népszerűsítik az interneten.


A szerződés felhasználási feltételei

1. Általános rendelkezések

1.1. A Partner vállalja, hogy mielőtt megkezdi a Társasággal való közös munkát, elolvassa, megérti, és elfogadja a Partnerprogram felhasználási feltételeit.

1.2. Kizárólag 18 éves, és annál idősebb felhasználók lehetnek a Partnerprogram tagjai, és teljesíthetik annak feltételeit.

A Társaság nem vállal felelősséget harmadik felek felé, ha a Partner életkora nem felel meg a fenti korlátozásnak. Ezen pont megsértése esetén a Társaság fenntartja a jogot a Partnert érintő üzleti haszon kifizetésének megtagadására, valamint a Partnerszámla befagyasztására.

1.3. A Partner teljes felelősséget vállal a személyes adatok biztonságáért és tárolásáért, ideértve a felhasználóneveket és jelszavakat. A Társaság nem tartozik felelősséggel abban az esetben, ha a Partner elveszíti a személyes adatait és/vagy harmadik feleknek adja át azokat.

1.4. A Partnerprogram során a Társaság fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa az együttműködést bármely Partnerrel. A Társaság nem kötelezhető az elutasítás megindoklására.

1.5. A Társaságnak joga van bármilyen változtatást eszközölni a szerződésben, és ha lehetőség van rá, a jelentősebb változtatásokról a Partnerszámlán megadott e-mail-címre küld értesítést.

A Megállapodás érvényes verziója mindig a Partnerprogram weboldalán található verzió.

1.6. A Partner csak egyszer regisztrálhat a Partnerprogramba. Az ismételt regisztráció, illetve az alpartneri regisztráció szigorúan tilos.

2. Reklámanyagok elhelyezése

2.1. A Partnerprogram részeként a Partnerrel történő együttműködéshez hozzátartozik a Reklámanyagok elhelyezése a Partner erőforrásán vagy erőforrásain.

2.2. A Társasággal történő együttműködés keretében elhelyezett Reklámanyagok publikálásakor a Partnernek szigorúan be kell tartania az abban az országban alkalmazandó törvényeket, amelyben a Reklámanyagokat elhelyezi; meg kell felelnie a hatósági előírásoknak, valamint az etikai normáknak, és csak olyan reklámanyagokat szabad felhasználnia, amelyeket a Társaság ellenőrzött és jóváhagyott.

2.3. Ha egy Partner saját reklámanyagokat készít, a Partnernek a szóban forgó anyagokat el kell küldenie a Partnerprogram egyik képviselőjének ellenőrzés és jóváhagyás céljából. A Szerződés ezen pontjának megsértése esetén a Partnernek a Szerződés 2.8. pontjában meghatározott következményekkel kell szembenéznie.

2.4. A Partner vállalja, hogy figyelemmel kíséri a saját erőforrásán vagy erőforrásain (weboldalakon, közösségi hálózatokon, azonnali üzenetküldőkön stb.) megosztott reklámanyagok megfelelőségét és pontosságát.*

* Nem megfelelő reklámanyagoknak minősülhetnek a(z):

- promóciókra, bónuszokra és különleges ajánlatokra vonatkozó helytelen feltételek;

- elavult kreatív ötletek;

- elavult társasági logót tartalmazó reklámanyagok;

- olyan reklámanyagok, amelyek a Társaság nevét vagy annak egyik márkáját használják, illetve az olyan reklámanyagok, amelyek a versenytársak webhelyeire mutató linkeket tartalmaznak.

Ha a reklámanyagokat nem megfelelőnek találjuk, a Társaságnak joga van azonnal felülvizsgálnia a Partnerrel kötött megállapodás feltételeit, mindeközben fenntartva a jogot a Partnerfiók letiltására.

2.5. A Partner teljes mértékben és kizárólagosan felelős az olyan erőforrás vagy erőforrások működtetéséért, amelyeken a reklámanyagokat terjeszti, valamint az említett erőforrás vagy erőforrások tartalmáért.

2.6. A Partner vállalja, hogy megakadályozza az olyan anyagok terjesztését az erőforrásán vagy erőforrásain, amelyek rágalmazók, korhatárosak, illegálisak, károsak, fenyegetők, obszcének, faji vagy etnikai szempontból intoleránsak, vagy egyéb módon nemkívánatosak, illetve diszkriminatívak, erőszakosak, politikailag inkorrektek, valamint egyéb módon ellentmondásosak, vagy megsértik a Társaság vagy a harmadik felek jogait.

2.7. A Partner nem terjeszthet olyan reklámanyagokat vagy tartalmakat, amelyek a Társaság weboldalát olyan országokban népszerűsítik, ahol ez tiltott, beleértve azokat az országokat is, ahol a jogszabályi előírások kidolgozása még folyamatban van.

2.8. A Társaság nem vállal felelősséget a harmadik felek által a Partner erőforrásával vagy erőforrásaival, illetve a Partner bármely termékével vagy szolgáltatásával kapcsolatban felmerülő követelésekért.

Ha kiderül, hogy a Partner erőforrásán vagy erőforrásain található reklámanyagok megsértik jelen szerződést, a Partner figyelmeztetést, valamint felszólítást kap az érintett anyagok cseréjére. A Partner vállalja, hogy a problémát 5 (öt) munkanapon belül orvosolja.

Ha az ügy megoldatlan marad, akkor a Társaság fenntartja a jogot, hogy a probléma orvoslásáig leállítsa a Partner partnerprogramos kifizetéseit.

A Szerződés ezen pontjának ismételt megszegése esetén a Társaságnak joga van felülvizsgálni a Partnerrel a Partnerprogram keretein belüli együttműködés feltételeit.

3. Az adatforgalom forrása

3.1. A regisztráció során a Partnernek átfogó információkat kell biztosítania arról az adatforgalomról, amelyet használni kíván a Társasággal történő együttműködés során.

3.2. Minden felelősség a partnert terheli, amennyiben szándékosan eltitkolja az adatforgalom forrását. Abban az esetben, ha kiderül, hogy a Partner szándékosan eltitkolta az adatforgalom forrását, a Társaság fenntartja a jogot a kifizetések visszatartására, és a Partnerrel történő együttműködés feltételeinek felülvizsgálatára.

3.3. A Társaság moderátorai figyelemmel fogják követni, hogy a Partner által használt adatforgalmi forrás megfelel-e az előírásoknak. Ehhez kapcsolódó kérdések esetén a Partner kapcsolatba léphet a Partnerprogram ügyfélszolgálatával.

4. A Társaság szellemi tulajdonának használatát érintő korlátozások

4.1. A Partnernek tilos teljesen vagy részben lemásolnia a Társaság fő márkájának weboldalait vagy céloldalait („landing page”), valamint kereskedelmi neveinek weboldalait és a Társaság bejegyzett védjegyeit. A Partner weboldalai vagy céloldalai nem kelthetik azt a látszatot, hogy azok kapcsolatban állnak a Társaság fő márkájával vagy a társult márkákkal.

4.2. A Partnernek a Társaság képviselőinek beleegyezése nélkül nincs joga a Társaság logóinak, grafikáinak és marketinganyagainak felhasználására, kivéve azokat az anyagokat, amelyeket a Partnerprogram részeként kap meg.

4.3. A Partner elfogadja, hogy weboldala, belső oldalai vagy mobilalkalmazása címeként (domainneveként) nem regisztrálhatja, és nem használhatja fel a Társaság fő márkájának vagy egyéb márkáinak nevét, illetve azok bármilyen variációját. A variáció alatt olyan nevet értünk, amely tartalmazza a Társaság bármely márkájának nevét, vagy amely annyira hasonlít a Társaság védjegyének nevéhez, hogy az megtévesztő lehet. A Partner elfogadja, hogy a Társaságnak joga van meghatározni a megtévesztés valószínűségét.

4.4. A Partner nem jogosult kulcsszavak, keresési lekérdezések, illetve más azonosítók megszerzésére/regisztrálására/használatára olyan keresőmotorokban, portálokon, hirdetési szolgáltatásokban vagy más keresési/referenciaszolgáltatásokban, amelyek megegyeznek vagy hasonlatosak a Társaság, vagy bármely más, a Társaság tulajdonában lévő márka bármely kereskedelmi nevével (védjegyével). Ide tartoznak a Partner webhelyén található olyan metacímkék is, amelyek megegyeznek vagy hasonlatosak a Társaság bármely kereskedelmi nevével (védjegyével).

A Partnernek nincs joga olyan oldalakat és/vagy csoportokat létrehozni egyetlen közösségi hálózaton sem (a teljesség igénye nélkül ideértve a Facebookot, a Twittert stb.), amelyek félreértelmezhetőek lehetnek, és így a Társaság és/vagy a Társaság márkáinak oldalaként vagy csoportjaiként azonosíthatók be.

A Partner vállalja továbbá, hogy nem hoz létre, illetve nem terjeszt olyan mobil- vagy webes alkalmazásokat vagy weboldalakat, amelyeket a Társaság márkáinak alkalmazásaként vagy webhelyeként lehet félreértelmezni.

4.5. Abban az esetben, ha a Partner ezen Szerződés 4.1 – 4.4 pontjainak bármelyikét megsérti, a Társaságnak joga van felülvizsgálni a Partnerrel való együttműködés feltételeit.

5. Verseny

5.1. A Partner vállalja, hogy nem terjeszt Reklámanyagokat a Társaság, különös tekintettel a Partnerprogram vezetősége, menedzserei vagy más alkalmazottai nevében. Az ügyfelekhez a Társaság nevében intézett minden reklámanyagot és felhívást a Társaság honlapján közzétett hivatalos e-mail-címekről kell elküldeni.

5.2. A Partnernek nincs joga bármilyen módon kapcsolatba lépni a potenciális ügyfelekkel, ha ez piaci versenyt eredményezne a Partner és a Társaság között a weboldal vagy weboldalak reklámozásának vonatkozásában.

5.3. A Társaság reklámozása során a Partnernek tilos a levélszemetek használata, a kontextuális (tartalomhoz kötődő) reklámozás a Társaság bármely márkájával kapcsolatban, valamint az olyan reklámtípusok használata, mint a „clickunder” és a „popunder”.

5.4. A Partner vállalja, hogy a Partnerprogram keretein belül a Társaság előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem ajánl és nem nyújt (pénzügyi vagy egyéb) ösztönzőket a Társaság potenciális Új felhasználóinak a regisztrációjukért, befizetéseikért, illetve más tevékenységeikért cserébe, nem ideértve azokat a szabványos promóciós programokat, amelyeket a Társaság időről időre biztosíthat a Partnerprogramon keresztül.

5.5. A Partnernek tilos a Társaságnál meglévő saját játékosfiókját regisztrálnia az Ajánlólinken keresztül, valamint tilos összejátszania más felhasználókkal.

5.6. A Partnernek tilos a sütihalmozás („cookie stuffing”), ideértve:

– az 1xBit weboldalának megnyitását egy zéró méretű iframe-ben vagy egy láthatatlan zónában;
– a címkék, sütiscriptek és más manipulatív eszközök használatát.

5.7. Abban az esetben, ha a Partner megszegi az 5.1. – 5.6. pontok bármelyikét, a Társaságnak joga van felülvizsgálni a Partnerrel való együttműködés feltételeit, és lezárni a Partnerszámlát.

6. Bizalmas információk

6.1. Jelen Megállapodás időtartama alatt a Partner bizalmas információk birtokába juthat a Társaság üzleti tevékenységével, működésével, technológiáival és a Partnerprogrammal kapcsolatban (ideértve például a Partnerprogram részeként a Partner által kapott jövedelmet és egyéb jutalékokat).

6.2. A Partner vállalja, hogy nem hoz nyilvánosságra és nem továbbít harmadik felek számára bizalmas információkat, kivéve, ha ahhoz a Társaság előzetes írásbeli beleegyezését adja. A Partner a tudomására jutó bizalmas információkat csak a jelen Szerződés céljainak teljesítésére használhatja fel. A Partner bizalmas információkkal kapcsolatos kötelezettségei jelen Szerződés megszűnése után is fennmaradnak.

6.3. Jelen Szerződés 6.1. – 6.2. pontjainak megsértése esetén a Társaságnak joga van felmondani a Partnerrel kötött szerződést, és a bizalmas információk védelmére vonatkozó hatályos törvényeknek megfelelő szankciókat alkalmazni.

7. Az Új felhasználók megszerzése után járó jutalék

7.1. A Partner által szerzett jövedelem értéke nincs rögzítve, így azon bevételektől függ, amelyeket a Társaság a Partner Ajánlólinkjének használatával regisztrált Új felhasználók tevékenysége után realizált; ezen jövedelem függ a forgalom minőségétől is.

7.2. Az új Partnerek a regisztrációt követően azonnal jogosultak a jutalékszerzésre, amelynek mértéke a Partner által hozott Új felhasználók tevékenységével szerzett nettó társasági profit 25%-a (huszonöt százaléka). A jutalék százalékos aránya 30%-ra (harminc százalékra), 35%-ra (harmincöt százalékra) vagy 40%-ra (negyven százalékra) növelhető attól függően, hogy a Társaság a Partner által hozott felhasználók tevékenységéből mekkora nettó profitot realizál. A kapott jutalék százaléka automatikusan növekszik a Partner által szerzett nyereség függvényében.

A Partner jutaléka:

25% a Társaság 200 mBTC-t el nem érő havi nettó fogadási profitja esetén;

30% a Társaság 200 mBTC-700 mBTC-s havi nettó fogadási profitja esetén;

35% a Társaság 700 mBTC-1000 mBTC-s havi nettó fogadási profitja esetén;

40% a Társaság 1000 mBTC-t meghaladó havi nettó fogadási profitja esetén.

A Partner nyereségét a Partner által hozott felhasználók után szerzett nettó fogadási nyereség százalékában számoljuk ki. A nettó fogadási nyereség = a megtett tétek összege – az összes nyeremény – az összes kapott bónusz – a fizetési rendszer díjai.

A Partner jutalékának mértéke változhat. Ebben az esetben a Partnert e-mailben értesítjük.

7.3. Ha a Partner 3 (három) egymást követő naptári hónap során sem hoz legalább 3 (három) Új felhasználót, akkor a Társaságnak joga van (de nem köteles) megváltoztatni a Partnerrel való együttműködés feltételeit, ideértve a Partner által kapott jutalék összegének csökkentését, vagy a partnerprogramos Partnerszámlájának felfüggesztését. Egyes esetekben felvetődhet a Partnerrel kötött jelen szerződés felmondásának kérdése is.

Másrészről azonban, ha a Partner proaktív módon népszerűsíti a Társaság márkáit, az együttműködés feltételei javíthatók, különös tekintettel a jutalék összegének növelésére. A Partnert erről e-mailben értesítjük a Partnerszámlán megadott e-mail-címen.

8. A jutalék kifizetése

8.1 A Partner hetente egyszer kaphat Jövedelmet (minden kedden, az előző hétfőtől előző vasárnapig terjedő időszakra vonatkozóan), de csak akkor, ha előzetesen megállapodott a fizetés részleteiben a társaság egyik menedzserével, és ha a megszerzett pénzösszeg meghaladja az 2,5 mBTC-s minimális kifizetési értéket.

Ha a Partner nem rendelkezik az említett minimális összeggel a Partnerszámláján, akkor a pénzeszközök automatikusan átkerülnek a következő időszakra, és így tovább, amíg a kifizetéshez szükséges összeg felhalmozódik. A negatív egyenleg is átvihető a következő hónapra.

8.2. A Társaság Partnerprogramjának joga van 2 (két) hónapig visszatartani a Partner felé történő kifizetéseket, ha a Partnerprogramban előre nem látható technikai hibák merülnek fel, vagy ha a Partner, illetve az adatforgalom forrásának ellenőrzésére van szükség. Abban az esetben, ha a Társaság visszatartja a kifizetést, a Partner felvilágosítást kap ennek okairól a Társaság Partnerprogramjának egyik menedzserétől.

8.3. A kifizetési kérés elküldése előtt bizonyosodjon meg az adatok pontosságáról. Ha első alkalommal kér kifizetést, előtte lépjen kapcsolatba menedzserével. A későbbi kifizetések automatikusan történnek meg.

8.4. A kifizetések a Partner által a regisztráció során megadott adatoknak megfelelően kerülnek végrehajtásra. Lehetőség van az adatok megváltoztatására, ehhez a support@partners1xbit.com e-mail-címen kell felvenni a kapcsolatot munkatársainkkal. Az 1xBit vállalja, hogy áll minden tranzakciós díjat, amely a Partner kifizetésének átutalásához szükséges.

8.5. Ha Vállalat a Partner forgalmában tisztességtelen új felhasználókat észlel, akkor előzetes értesítés nélkül jogában áll felmondani a Partnerrel kötött aktuális szerződést anélkül, hogy lehetővé tenné számára a pénzfelvételt.

Az, hogy egy új felhasználó „tisztességtelen” vagy sem, a 2.19-es, „Általános rendelkezések” című bekezdéssel összhangban kerül meghatározásra.

9. Vitarendezési eljárás

9.1. A Partner minden olyan döntést megtámadhat, amelyet a Partnerprogram képviselői hoztak meg. Ehhez a Partnernek kapcsolatba kell lépnie a Partnerprogram ügyfélszolgálatával, és fel kell vezetnie a problémáját.

9.2. A Partnerek kizárólag írásban küldhetnek információkat a Partnerprogram ügyfélszolgálatának hivatalos e-mail-címére.

9.3. A Partnerprogram ügyfélszolgálatának jogában áll elutasítania a panaszt, ha a Partner nem nyújt be megfelelő bizonyítékokat a szerződésszegésről.

9.4. A panasz elbírálásának határideje a beérkezés napjától számított 14 (tizennégy) munkanap.

9.5. A panasz elbírálását követően a Társaság Partnerprogrammal kapcsolatban hozott döntései véglegesek és nem módosíthatók. A Társaság fenntartja a jogot, hogy törölje a trágárságokat, sértéseket, erőszakra való felbujtást, illetve a hamis vádakat tartalmazó kommunikációt, és felfüggessze az ilyenfajta kommunikációért felelős partnerrel való együttműködést.