ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
(εφεξής Συμφωνία)

Βασικές έννοιες

Στοιχηματική Εταιρεία – ένας διαδικτυακός πόρος της 1xBit (εφεξής η «Εταιρεία»), όπου προσφέρονται υπηρεσίες διαδικτυακού στοιχηματισμού στους χρήστες.

Βασική Επωνυμία της Εταιρείας – μια σειρά από χαρακτηριστικά που διακρίνουν την Εταιρεία από άλλες, καθιστώντας την εύκολα αναγνωρίσιμη από τους χρήστες. Η Βασική Επωνυμία της Εταιρείας (εφεξής Επωνυμία της Εταιρείας) για το παρόν Πρόγραμμα Συνεργατών είναι 1xBit.

Ιστότοπος ή πόρος της Εταιρείας (εφεξής επίσης 1xBit) – ένας ή περισσότεροι ιστότοποι της Εταιρείας, που περιλαμβάνουν στο όνομα τομέα τη Βασική Επωνυμία της Εταιρείας πλήρως ή εν μέρει.

Προϊόντα της Εταιρείας – η υπηρεσία ή σειρά υπηρεσιών που προσφέρονται στους χρήστες στους πόρους της Εταιρείας.

Πρόγραμμα Συνεργατών – ένα είδος συνεργασίας μεταξύ Εταιρείας και Συνεργάτη, που υλοποιείται μέσω των πόρων της Εταιρείας και ειδικότερα μέσω του https://partners1xbit.com/, με το οποίο οι Συνεργάτες, χρησιμοποιώντας δικό τους πόρο ή πόρους μπορούν να διαφημίσουν τις υπηρεσίες της Εταιρείας και να λάβουν ως αντάλλαγμα οικονομική αποζημίωση. Οι βασικές αρχές αυτού του είδους της συνεργασίας ορίζονται κάτωθι και θα θεωρηθεί ότι έγιναν αποδεκτές από τους Συνεργάτες τη στιγμή της εγγραφής τους στο Πρόγραμμα Συνεργατών στο https://partners1xbit.com/.

Συνεργάτης – ο διαχειριστής ιστότοπου (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που πληροί τις προϋποθέσεις του Προγράμματος Συνεργατών στο partners1xbit.com και που έχει ως βασικό σκοπό να προσελκύσει Νέους Χρήστες στον πόρο της Εταιρείας και να προωθήσει τα προϊόντα της.

Λογαριασμός Συνεργάτη – ο προσωπικός λογαριασμός του Συνεργάτη στο Πρόγραμμα Συνεργατών.

Νέοι Χρήστες – χρήστες που δεν είχαν προηγουμένως λογαριασμό παίκτη σε κανέναν από τους ιστότοπους της 1xBit, τους οποίους προσέλκυσε στον ιστότοπο της Εταιρείας ο Συνεργάτης με συγκεκριμένα μέσα, έκαναν εγγραφή λογαριασμού παίκτη στην 1xBit και πραγματοποίησαν την πρώτη τους κατάθεση.

Σύνδεσμος Συνεργάτη – ένας σύνδεσμος προς τον ιστότοπο της Εταιρείας που περιλαμβάνει το μοναδικό αναγνωριστικό του Συνεργάτη.

Κέρδη– χρηματικές ανταμοιβές που λαμβάνει ο Συνεργάτης ως προμήθεια βάσει του κέρδους που αποκτά η εταιρεία από τους Νέους Χρήστες που συστήνει ο Συνεργάτης.

Πληρωμή – μια πληρωμή (κέρδη) που μεταφέρεται στον Συνεργάτη από τον εσωτερικό λογαριασμό του Προγράμματος Συνεργατών μέσω εξωτερικού συστήματος πληρωμών.

Περίοδος αναφοράς – μία συγκεκριμένη χρονική περίοδος, για την οποία ο Συνεργάτης μπορεί να παρακολουθεί να αποτελέσματα της δουλειάς του εντός του Προγράμματος Συνεργατών.

Διαφημιστικό Υλικό – κείμενο, γραφικά, ήχος, βίντεο και μεικτό υλικό διαφημιστικής φύσεως που χρησιμεύει για την προώθηση των προϊόντων της Εταιρείας στο Διαδίκτυο.

Όροι και Προϋποθέσεις της Συμφωνίας

1. Γενικές διατάξεις

1.1. Ο Συνεργάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαβάσει και να κατανοήσει τους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος Συνεργατών πριν από την έναρξη της συνεργασίας με την Εταιρεία και να τους αποδεχτεί.

1.2. Μόνο χρήστες ηλικίας 18 ετών και άνω μπορούν να γίνουν μέλη και να εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις του Προγράμματος Συνεργατών.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι τρίτων για τη μη συμμόρφωση του Συνεργάτη με τη ρήτρα περί ηλικιακών περιορισμών. Σε περίπτωση παραβίασης αυτής της ρήτρας, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την καταβολή των Κερδών στον Συνεργάτη και να παγώσει τον λογαριασμό του Συνεργάτη.

1.3. Ο Συνεργάτης φέρει την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων χρήστη και των κωδικών πρόσβασης. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την απώλεια προσωπικών δεδομένων από τον Συνεργάτη ή/και τη μεταφορά τους σε τρίτους.

1.4. Μέσω του Προγράμματος Συνεργατών, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συνεργασία με οποιονδήποτε Συνεργάτη. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αιτιολογήσει την άρνησή της.

1.5. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Συμφωνία και, όπου είναι δυνατόν, η ειδοποίηση για τυχόν σημαντικές αλλαγές θα αποστέλλεται στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει ο Συνεργάτης στον Λογαριασμό Συνεργάτη του.

Η ισχύουσα έκδοση της Συμφωνίας θα είναι η έκδοση που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Προγράμματος Συνεργατών.

1.6. Ο Συνεργάτης μπορεί να εγγραφεί στο Πρόγραμμα Συνεργατών μόνο μία φορά. Απαγορεύεται αυστηρά η επανεγγραφή, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής ως υπο-συνεργάτη.

2. Τοποθέτηση διαφημιστικού υλικού

2.1. Η συνεργασία με τον Συνεργάτη στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργατών συνεπάγεται την τοποθέτηση Διαφημιστικού Υλικού στον πόρο ή στους πόρους του Συνεργάτη.

2.2. Κατά την τοποθέτηση Διαφημιστικού Υλικού στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Εταιρεία, ο Συνεργάτης οφείλει να συμμορφώνεται αυστηρά με τους νόμους που ισχύουν στη χώρα όπου διανέμεται το Διαφημιστικό Υλικό, με τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών και με τα πρότυπα δεοντολογίας και να χρησιμοποιεί μόνο Διαφημιστικό Υλικό που έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από την Εταιρεία.

2.3. Όταν ένας Συνεργάτης ετοιμάζει το δικό του Διαφημιστικό Υλικό, ο Συνεργάτης πρέπει να υποβάλει το εν λόγω Διαφημιστικό Υλικό σε εκπρόσωπο του Προγράμματος Συνεργατών για έλεγχο και έγκριση. Σε περίπτωση παραβίασης αυτής της ρήτρας της Συμφωνίας, ο Συνεργάτης θα αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις που ορίζονται στη ρήτρα 2.8 της Συμφωνίας.

2.4. Ο Συνεργάτης συμφωνεί να παρακολουθεί τη συνάφεια και την ακρίβεια του Διαφημιστικού Υλικού που τοποθετείται στον πόρο ή τους πόρους του (ιστότοποι, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσίες ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων κ.λπ.). *

*Στο μη συναφές Διαφημιστικό Υλικό περιλαμβάνονται:

- λανθασμένοι όροι για προωθητικές ενέργειες, μπόνους και ειδικές προσφορές·

- παρωχημένες δημιουργικές ιδέες·

- διαφημιστικό υλικό που περιέχει λογότυπο της Εταιρείας που δεν χρησιμοποιείται πλέον·

- διαφημιστικό υλικό που χρησιμοποιεί το όνομα της Εταιρείας ή μίας από τις επωνυμίες και το οποίο περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ανταγωνιστών.

Εάν το Διαφημιστικό Υλικό κριθεί μη συναφές, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επανεξετάσει αμέσως τους όρους της Συμφωνίας με τον Συνεργάτη, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα να αποκλείσει τον Λογαριασμό Συνεργάτη.

2.5. Ο Συνεργάτης είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λειτουργία του πόρου ή των πόρων όπου τοποθετείται το Διαφημιστικό Υλικό και για το περιεχόμενο του εν λόγω πόρου ή πόρων.

2.6. Ο Συνεργάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποτρέψει την τοποθέτηση οποιουδήποτε υλικού στον πόρο ή τους πόρους του, το οποίο είναι συκοφαντικό, υπόκειται σε περιορισμούς ηλικίας, είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, άσεμνο, φυλετικά ή εθνικά μισαλλόδοξο ή άλλως ανεπιθύμητο ή προκατειλημμένο, βίαιο, πολιτικά μη ορθό ή άλλως αμφιλεγόμενο ή που παραβιάζει τα δικαιώματα της Εταιρείας ή τα δικαιώματα τρίτων.

2.7. Ο Συνεργάτης δεν μπορεί να διανέμει οποιοδήποτε Διαφημιστικό Υλικό ή περιεχόμενο που προωθεί τον ιστότοπο της Εταιρείας σε χώρες όπου αυτό απαγορεύεται, συμπεριλαμβανομένων των χωρών όπου οι ρυθμιστικοί κανόνες είναι σε διαδικασία ανάπτυξης.

2.8. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε αξιώσεις τρίτων που σχετίζονται με τον πόρο ή τους πόρους του Συνεργάτη ή με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία του Συνεργάτη.

Εάν διαπιστωθεί ότι το Διαφημιστικό Υλικό στον πόρο ή τους πόρους του Συνεργάτη παραβιάζει την παρούσα Συμφωνία, θα αποστέλλεται προειδοποίηση στον Συνεργάτη με αίτημα αντικατάστασης του εν λόγω υλικού. Ο Συνεργάτης συμφωνεί να επιλύσει το ζήτημα εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών.

Εάν το ζήτημα δεν επιλυθεί, τότε η Εταιρεία, μέσω του Προγράμματος Συνεργατών, διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει τις πληρωμές προς τον Συνεργάτη μέχρι την επίλυση του ζητήματος.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης παραβίασης της παρούσας ρήτρας της Συμφωνίας, η Εταιρεία, μέσω του Προγράμματος Συνεργατών, έχει το δικαίωμα να αναθεωρήσει τους όρους συνεργασίας με τον Συνεργάτη.

3. Πηγές επισκεψιμότητας

3.1. Κατά την εγγραφή του, ο Συνεργάτης συμφωνεί να παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις πηγές επισκεψιμότητας που προτίθεται να χρησιμοποιήσει κατά τη συνεργασία του με την Εταιρεία.

3.2. Ο Συνεργάτης θα θεωρείται υπεύθυνος για οποιαδήποτε εσκεμμένη απόκρυψη των πηγών επισκεψιμότητας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συνεργάτης έχει αποκρύψει σκόπιμα τις πηγές επισκεψιμότητας, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει τις Πληρωμές και να αναθεωρήσει τους όρους συνεργασίας με τον Συνεργάτη.

3.3. Η Υπηρεσία Ελέγχου της Εταιρείας παρακολουθεί τη συμμόρφωση των πηγών επισκεψιμότητας που χρησιμοποιεί ο Συνεργάτης. Ο Συνεργάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Υποστήριξης Προγράμματος Συνεργατών για διευκρινίσεις.

4. Περιορισμοί στη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας

4.1. Ο Συνεργάτης απαγορεύεται να αντιγράφει πλήρως ή εν μέρει την εμφάνιση των ιστότοπων ή των μεμονωμένων σελίδων προορισμού της Βασικής Επωνυμίας της Εταιρείας, καθώς και των ιστότοπων των εμπορικών ονομασιών και των εμπορικών σημάτων που έχουν καταχωριστεί από την Εταιρεία. Επιπλέον, οι ιστότοποι ή οι σελίδες προορισμού του Συνεργάτη δεν πρέπει να δίνουν την εντύπωση ότι είναι αντικείμενο διαχείρισης ή συνδέονται με τη Βασική Επωνυμία της Εταιρείας ή με οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτήν επωνυμίες.

4.2. Ο Συνεργάτης δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα λογότυπα, τα γραφικά και το υλικό μάρκετινγκ της Εταιρείας χωρίς τη συγκατάθεση των εκπροσώπων της Εταιρείας, εκτός από το υλικό που λαμβάνει στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργατών.

4.3. Ο Συνεργάτης συμφωνεί να μην καταχωρίσει ή να μη χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε παραλλαγή του ονόματος της Βασικής Επωνυμίας της Εταιρείας ή άλλων επωνυμιών της Εταιρείας στη διεύθυνση του ιστότοπού του (όνομα τομέα), των εσωτερικών σελίδων ή των εφαρμογών για φορητές συσκευές. Ως «παραλλαγή» νοείται κάθε όνομα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από το όνομα οποιασδήποτε επωνυμίας της Εταιρείας ή που είναι τόσο παρόμοιο με το όνομα του εμπορικού σήματος της Εταιρείας ώστε να προκαλεί σύγχυση. Ο Συνεργάτης συμφωνεί ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καθορίζει την πιθανότητα πρόκλησης σύγχυσης.

4.4. Ο Συνεργάτης δεν έχει το δικαίωμα να αποκτά/καταχωρεί/χρησιμοποιεί λέξεις-κλειδιά, ερωτήματα αναζήτησης ή άλλα αναγνωριστικά για χρήση σε οποιεσδήποτε μηχανές αναζήτησης, πύλες, διαφημιστικές υπηρεσίες ή άλλες υπηρεσίες αναζήτησης/αναφοράς, τα οποία είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια με εμπορικές ονομασίες (εμπορικά σήματα) της Εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης επωνυμίας που ανήκει στην Εταιρεία. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι μετα-ετικέτες στον ιστότοπο του Συνεργάτη που είναι πανομοιότυπες ή παρόμοιες με οποιαδήποτε εμπορική επωνυμία (εμπορικό σήμα) της Εταιρείας.

Ο Συνεργάτης δεν έχει το δικαίωμα να δημιουργεί σελίδες ή/και ομάδες σε οποιοδήποτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του Facebook, του Twitter κ.λπ.) που ενδέχεται να παρερμηνευθούν ως σελίδες ή ομάδες της Εταιρείας ή/και των επωνυμιών της Εταιρείας.

Ο Συνεργάτης συμφωνεί επίσης να μην δημιουργεί ή διανέμει εφαρμογές για φορητές συσκευές ή εφαρμογές web ή ιστότοπους που ενδέχεται να παρερμηνευθούν ως εφαρμογές ή ιστότοποι των επωνυμιών της Εταιρείας.

4.5. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ρήτρες 4.1 - 4.4 της παρούσας Συμφωνίας παραβιάζονται, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναθεωρήσει τους όρους συνεργασίας με τον Συνεργάτη.

5. Ανταγωνισμός

5.1. Ο Συνεργάτης συμφωνεί να μην διανέμει ή κυκλοφορεί Διαφημιστικό Υλικό για λογαριασμό της διοίκησης, των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας και, ειδικότερα, του Προγράμματος Συνεργατών. Όλο τα Διαφημιστικό Υλικό και το υλικό προσέλκυσης πελατών εκ μέρους της Εταιρείας θα αποστέλλονται από τις επίσημες διευθύνσεις email που αναφέρονται στον ιστότοπο της Εταιρείας.

5.2. Ο Συνεργάτης δεν έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί με πιθανούς πελάτες με οποιονδήποτε τρόπο που θα οδηγήσει σε ανταγωνισμό μεταξύ του Συνεργάτη και της Εταιρείας όσον αφορά την προώθηση του ιστότοπου ή των ιστότοπων.

5.3. Ως μέσο διαφήμισης της Εταιρείας, ο Συνεργάτης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί ανεπιθύμητη αλληλογραφία, συναφή διαφήμιση με οποιαδήποτε από τις επωνυμίες της Εταιρείας και μορφές διαφήμισης όπως click-under και pop-under.

5.4. Ο Συνεργάτης συμφωνεί ότι δεν θα προσφέρει ή παράσχει κίνητρα (οικονομικά ή άλλα) για εγγραφή, κατάθεση ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σε δυνητικό Νέο Χρήστη της Εταιρείας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργατών, εκτός από τα συνήθη προγράμματα προώθησης που η Εταιρεία μπορεί κατά καιρούς να παρέχει μέσω του Προγράμματος Συνεργατών.

5.5. Απαγορεύεται η εγγραφή του Συνεργάτη με δικό του λογαριασμό παίκτη στην Εταιρεία μέσω του Συνδέσμου Συνεργάτη και η συμπαιγνία με άλλους χρήστες.

5.6. Απαγορεύεται στον Συνεργάτη η χρήση της μεθόδου «cookie stuffing», ειδικότερα:

- το άνοιγμα του ιστότοπου της 1xBit σε ένα iframe μηδενικού μεγέθους ή σε μια αόρατη ζώνη·

- η εφαρμογή ετικετών, δεσμών ενεργειών cookies και άλλων χειρισμών αυτού του είδους.

5.7. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ρήτρες 5.1 - 5.6 της παρούσας Συμφωνίας παραβιάζονται, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τους όρους συνεργασίας με τον Συνεργάτη και ενδεχομένως να κλείσει τον Λογαριασμό Συνεργάτη.

6. Εμπιστευτικές πληροφορίες

6.1. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, ενδέχεται να παρέχονται στον Συνεργάτη εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, τις λειτουργίες της, τις τεχνολογίες της και το Πρόγραμμα Συνεργατών (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των Κερδών και άλλων προμηθειών που λαμβάνει ο Συνεργάτης στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργατών).

6.2. . Ο Συνεργάτης συμφωνεί να μην αποκαλύπτει ή μεταβιβάζει εμπιστευτικές πληροφορίες σε τρίτους, εκτός εάν ο Συνεργάτης έχει την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Ο Συνεργάτης θα χρησιμοποιεί τις εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο για την επίτευξη των στόχων της παρούσας Συμφωνίας. Οι υποχρεώσεις του Συνεργάτη σχετικά με τις εμπιστευτικές πληροφορίες εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας.

6.3. Σε περίπτωση που παραβιάζεται οποιαδήποτε από τις ρήτρες 6.1 - 6.2 της παρούσας Συμφωνίας, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Συμφωνία με τον Συνεργάτη και να επιβάλει κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών.

7. Προμήθεια για την προσέλκυση Νέων Χρηστών

7.1. Τα Κέρδη του Συνεργάτη δεν έχουν σταθερή αξία και εξαρτώνται από τα έσοδα που εισπράττει η Εταιρεία από Νέους Χρήστες που έχουν εγγραφεί χρησιμοποιώντας τον Σύνδεσμο Συνεργάτη, καθώς και από την ποιότητα της επισκεψιμότητας.

7.2. Αμέσως μετά την εγγραφή, κάθε νέος Συνεργάτης δικαιούται προμήθεια 25% (είκοσι πέντε τοις εκατό) επί του καθαρού κέρδους που λαμβάνει η Εταιρεία από Νέους Χρήστες που προσέλκυσε ο Συνεργάτης. Το ποσοστό προμήθειας μπορεί να αυξηθεί μέχρι 30% (τριάντα τοις εκατό), 35% (τριάντα πέντε τοις εκατό) ή 40% (σαράντα τοις εκατό) ανάλογα με το καθαρό κέρδος της Εταιρείας από τους χρήστες που προσέλκυσε ο Συνεργάτης. Το ποσοστό της προμήθειας που λαμβάνεται αυξάνεται αυτόματα όσο αυξάνεται το κέρδος από τον Συνεργάτη.

Ο Συνεργάτης λαμβάνει:

25% εάν το μηνιαίο καθαρό κέρδος της Εταιρείας από στοιχήματα είναι έως 200 mBTC·

30% εάν το μηνιαίο καθαρό κέρδος της Εταιρείας από στοιχήματα είναι μεταξύ 200 mBTC και 700 mBTC·

35% εάν το μηνιαίο καθαρό κέρδος της Εταιρείας από στοιχήματα είναι μεταξύ 700 mBTC και 1000 mBTC·

40% εάν το μηνιαίο καθαρό κέρδος της Εταιρείας από στοιχήματα υπερβαίνει τα 1000 mBTC.

Το κέρδος του Συνεργάτη υπολογίζεται ως ποσοστό του καθαρού κέρδους από στοιχήματα από τους χρήστες που προσέλκυσε ο Συνεργάτης. Το καθαρό κέρδος από στοιχήματα = συνολικό ποσό πονταρίσματος – συνολικά κέρδη – συνολικά ληφθέντα μπόνους – χρεώσεις συστήματος πληρωμών.

Το ποσοστό προμήθειας του Συνεργάτη μπορεί να αλλάξει. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Συνεργάτης θα ενημερωθεί μέσω email.

7.3. Εάν μέσα σε 3 (τρεις) συνεχόμενους ημερολογιακούς μήνες ο Συνεργάτης δεν καταφέρει να προσελκύσει 3 (τρεις) Νέους Χρήστες, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αλλάξει τους όρους συνεργασίας με τον Συνεργάτη, μεταξύ άλλων μειώνοντας το ποσό της προμήθειας που θα λάβει ο Συνεργάτης ή αναστέλλοντας τη χρήση του Λογαριασμού Συνεργάτη στο Πρόγραμμα Συνεργατών. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, μπορεί να τεθεί το ζήτημα της καταγγελίας της τρέχουσας Συμφωνίας με τον Συνεργάτη.

Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι ο Συνεργάτης είναι ενεργός στην προώθηση των επωνυμιών της Εταιρείας μπορεί να αποτελέσει αιτία για τη βελτίωση των όρων συνεργασίας, ειδικότερα με την αύξηση του ποσού της προμήθειας. Ο Συνεργάτης θα ειδοποιηθεί σχετικά με email στη διεύθυνση που έχει δηλώσει στον Λογαριασμό Συνεργάτη του.

8. Πληρωμή προμήθειας

8.1 Ο Συνεργάτης μπορεί να λαμβάνει Κέρδη μία φορά την εβδομάδα (κάθε Τρίτη, για την περίοδο από τη Δευτέρα έως την Κυριακή της προηγούμενης εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένης), αλλά μόνο εάν έχει προηγουμένως συμφωνήσει για τις λεπτομέρειες πληρωμής με έναν μάνατζερ της Εταιρείας και εάν τα ποσά που κερδίζει υπερβαίνουν την ελάχιστη αξία πληρωμής των 2,5 mBTC.

Εάν ο Συνεργάτης δεν έχει το προαναφερθέν ελάχιστο ποσό στον Λογαριασμό Συνεργάτη, τότε τα ποσά θα μεταφερθούν αυτόματα στην επόμενη περίοδο, και ούτω καθεξής, μέχρι να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό. Το αρνητικό υπόλοιπο μεταφέρεται επίσης στον επόμενο μήνα.

8.2. Το Πρόγραμμα Συνεργατών της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να καθυστερήσει τις Πληρωμές προς τον Συνεργάτη έως και 2 (δύο) μήνες σε περίπτωση απρόβλεπτων τεχνικών βλαβών στο Πρόγραμμα Συνεργατών ή εάν είναι απαραίτητο να επαληθευτούν ο Συνεργάτης και οι πηγές επισκεψιμότητάς του. Σε περίπτωση καθυστέρησης της Πληρωμής, ο Συνεργάτης μπορεί να διευκρινίσει τον λόγο με έναν μάνατζερ της Εταιρείας που εκπροσωπεί το Πρόγραμμα Συνεργατών.

8.3. Πριν από την αποστολή αιτήματος Πληρωμής, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία είναι σωστά. Επικοινωνήστε με τον μάνατζέρ σας εάν αιτείστε Πληρωμή για πρώτη φορά. Οι περαιτέρω Πληρωμές θα πραγματοποιούνται αυτόματα.

8.4 Οι Πληρωμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο Συνεργάτης κατά την εγγραφή του. Τα στοιχεία μπορούν να αλλάξουν μετά από επικοινωνία με το support@partners1xbit.com. Η 1xBit αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει τυχόν χρεώσεις συναλλαγής κατά τη μεταφορά των πληρωμών στον Συνεργάτη.

8.5. Αν διαπιστωθεί ότι στην κίνηση του Συνεργάτη υπάρχουν νέοι χρήστες οι οποίοι χρησιμοποιούν δόλιες μεθόδους, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει την ισχύουσα συμφωνία με τον Συνεργάτη χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και να μην του επιτρέψει την ανάληψη χρημάτων.

Το εάν ένας νέος χρήστης χρησιμοποιεί «δόλιες» μεθόδους καθορίζεται σε συμφωνία με την παράγραφο 2.19, «Γενικές Διατάξεις».

9. Διαδικασία επίλυσης διαφορών

9.1. Ο Συνεργάτης μπορεί να αμφισβητήσει οποιεσδήποτε αποφάσεις που λαμβάνονται από εκπροσώπους του Προγράμματος Συνεργατών. Για τον σκοπό αυτό, ο Συνεργάτης πρέπει να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Υποστήριξης Προγράμματος Συνεργατών και να παρουσιάσει την υπόθεσή του.

9.2. Οι Συνεργάτες πρέπει να αποστέλλουν όλες τις πληροφορίες μόνο γραπτώς στην επίσημη διεύθυνση email της Υπηρεσίας Υποστήριξης Προγράμματος Συνεργατών. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Προγράμματος Συνεργατών.

9.3. Η Υπηρεσία Υποστήριξης Προγράμματος Συνεργατών έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να εξετάσει μια ένσταση, εάν ο Συνεργάτης δεν προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τη μη παραβίαση.

9.4. Η προθεσμία εξέτασης μιας ένστασης είναι 14 (δεκατέσσερις) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της.

9.5. Μετά την εξέταση της ένστασης, οποιεσδήποτε αποφάσεις της Εταιρείας σχετικά με το Πρόγραμμα Συνεργατών είναι οριστικές και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει κάθε μήνυμα που περιέχει βωμολοχίες, προσβολές, υποκίνηση σε βία ή ψευδείς κατηγορίες και να αναστείλει δεόντως τη συνεργασία με τον Συνεργάτη που ευθύνεται για την αποστολή τέτοιων μηνυμάτων.