NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI
(turpmāk tekstā - Līgums)

Vispārējas definīcijas

Azartspēļu kompānija - interneta vietne 1xBit (turpmāk tekstā - “Kompānija”), kurā lietotājiem tiek piedāvātas iespējas veikt likmes online.

Kompānijas galvenais zīmols - komponentu kopums, kas atšķir Kompāniju no citām, padarot to viegli atpazīstamu starp lietotājiem. Kompānijas galvenais zīmols (turpmāk tekstā - “Kompānijas Zīmols”) šajā Partneru programmā ir 1xBit.

Kompānijas mājaslapa vai resurss (turpmāk tekstā - “1xBit”) - viena vai vairākas Kompānijas interneta vietnes, kuru domēna vārds pilnībā vai daļēji ietver Kompānijas Zīmola nosaukumu.

Kompānijas produkti - pakalpojums vai pakalpojumu kopums, kas tiek piedāvāts lietotājiem Kompānijas interneta vietnē.

Partneru programma - sadarbības veids starp Kompāniju un tās Partneri, kas tiek realizēts Kompānijas interneta vietnēs, it īpaši https://partners1xbit.com/, kurā Partneris ar paša resursiem var reklamēt Kompānijas pakalpojumus un pretī saņemt atlīdzību. Šī veida sadarbības pamatprincipi ir izklāstīti zemāk un tiks uzskatīti par Partnera pieņemtiem no tā reģistrēšanās brīža Partneru Programmā saitē https://partners1xbit.com/.

Partneris - tīmekļa pārzinis (fiziska vai juridiska persona), kas izpilda Partneru programmas nosacījumus vietnē partners1xbit.com un kura galvenais mērķis ir piesaistīt Kompānijas interneta vietnēm jaunus Lietotājus un reklamēt tās produktus.

Partnera konts - Partneru programmas Partnera personīgais konts.

Jauni lietotāji - lietotāji, kuriem iepriekš nav bijis spēlētāja konta nevienā no 1xBit interneta vietnēm un kurus noteiktā veidā Kompānijas mājaslapai piesaistījis Partneris, un kuri ir piereģistrējuši spēlētāja kontu 1xBit un veikuši pirmo depozītu.

Novirzīšanas saite - saite uz Kompānijas mājaslapu, kura ietver unikālu Partnera identifikatoru.

Ieņēmumi- naudas atlīdzība, ko kā komisiju saņem Partneris un kas balstīta uz Kompānijas gūto peļņu no Partnera piesaistītiem Jaunajiem lietotājiem.

Maksājums - maksājums (ieņēmumi), kas pārskaitīts Partnerim no Partneru programmas iekšējā konta ar ārējas maksājumu sistēmas starpniecību.

Pārskata periods - noteikts laika periods, kurā Partneris var izsekot sava Partneru programmas darba rezultātiem.

Reklāmas materiāli - teksta, grafiskie, audio, video un kombinētie reklāmas materiāli, kas izmantojami, lai veicinātu Kompānijas produktu atpazīstamību internetā.

Līguma noteikumi un nosacījumi

1. Vispārīgi noteikumi

1.1. Partneris apņemas izlasīt, izprast un piekrist Partneru programmas noteikumiem un nosacījumiem pirms sadarbības ar Kompāniju uzsākšanas.

1.2. Kļūt par Partneru programmas biedru un pildīt tās nosacījumus drīkst tikai lietotāji, kas sasnieguši 18 gadu vecumu.

Kompānija neuzņemas atbildību pret trešajām pusēm par punkta par Partnera vecuma ierobežojumu neievērošanu. Ja šī punkta noteikumi tiek pārkāpti, Kompānijai ir tiesības atteikties no Ieņēmumu izmaksāšanas Partnerim un iesaldēt Partnera kontu.

1.3. Partneris uzņemas pilnu atbildību par savu personisko datu, tostarp lietotājvārdu un paroļu, glabāšanu un drošību. Kompānija neuzņemas atbildību par Partnera personisko datu zaudēšanu un/vai to pārsūtīšanu trešajām pusēm.

1.4. Partneru programmas ietvaros Kompānija patur tiesības atteikt sadarbību ar jebkuru no Partneriem. Kompānijai nav pienākuma pamatot savu atteikumu.

1.5. Kompānija patur tiesības veikt jebkāda veida izmaiņas šajā Līgumā. Kad vien tas būs iespējams, paziņojums par jebkādām nozīmīgām veiktajām izmaiņām tiks nosūtīts uz e-pasta adresi, kuru Partneris norādījis Partnera kontā.

Spēkā ir tā Līguma versija, kas publicēta Partneru programmas mājaslapā.

1.6. Partneris var piereģistrēties Partneru programmā tikai vienu reizi. Vairākkārtīga reģistrēšanās, tajā skaitā kā apakšpartnerim, ir stingri aizliegta.

2. Reklāmas materiālu izvietošana

2.1. Sadarbība ar Partneri Partneru programmas ietvaros ir saistīta ar Reklāmas materiālu izvietošanu vienā vai vairākās Partnera interneta vietnēs.

2.2. Sadarbības ar Kompāniju ietvaros, izvietojot Reklāmas materiālus, Partnerim ir stingri jāievēro tās valsts likumdošana, kurā Reklāmas materiāli tiek izvietoti, ir jāievēro regulatoru noteiktie nosacījumi un ētiskie standarti, kā arī jāizmanto tikai Kompānijas pārbaudīti un apstiprināti Reklāmas materiāli.

2.3. Partnerim, sagatavojot pašam savus Reklāmas materiālus, tie ir vispirms jāiesniedz Partneru programmas pārstāvim pārbaudei un apstiprināšanai. Ja šis Līguma punkts tiek pārkāpts, Partnerim draud saskaršanās ar sekām, kas norādītas Līguma 2.8. punktā.

2.4. Partneris apņemas uzraudzīt to Reklāmas materiālu atbilstību un precizitāti, kas izvietoti Partnera interneta vietnē vai vietnēs (mājaslapās, sociālajos tīklos, tūlītējās ziņapmaiņas programmās utt.).*

*Neatbilstoši Reklāmas materiāli ietver:

– nepareizus akciju, bonusu un īpašo piedāvājumu nosacījumus;

– novecojušas radošās idejas;

– reklāmas materiālus, kas ietver novecojušu Kompānijas logo;

– reklāmas materiālus, kuros izmantots Kompānijas nosaukums vai kāds no tās zīmola nosaukumiem un kas ietver saites uz konkurentu mājaslapām.

Ja Reklāmas materiāli tiek atzīti par neatbilstošiem, Kompānijai ir tiesības nekavējoties pārskatīt Līguma ar Partneri nosacījumus, kā arī bloķēt Partnera kontu.

2.5. Partnerim ir jāuzņemas pilna atbildība par interneta vietnes vai vietņu, kuros izvietoti Reklāmas materiāli, pārvaldību un saturu.

2.6. Partneris apņemas nepieļaut savā resursā vai resursos tādu materiālu izplatīšanu, uz kuriem attiecas vecuma ierobežojumi, kas ir apmelojoši, nelegāli, kaitējoši, draudīgi, piedauzīgi, rasistiski un ētiski neiecietīgi, vai arī kā citādi nevēlami, diskriminējoši, agresīvi, politiski nekorekti vai citādi strīdīgi, vai arī, kas pārkāpj Kompānijas vai trešo pušu tiesības.

2.7. Partneris nedrīkst izvietot nekāda veida Reklāmas materiālus vai saturu, kas reklamē Kompānijas mājaslapu valstīs, kurās tas ir aizliegts, tostarp valstīs, kurās šie normatīvie akti ir izveides procesā.

2.8. Kompānija neuzņemas atbildību par trešo pušu sūdzībām, kas saistītas ar Partnera interneta vietni vai vietnēm vai jebkuru no Partnera piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem.

Ja Reklāmas materiāli, kas izvietoti Partnera interneta vietnē vai vietnēs, pārkāpj kādu no šī Līguma punktiem, Partnerim tiks nosūtīts brīdinājums ar pieprasījumu nomainīt šos materiālus. Partneris apņemas izlabot radušos problēmu 5 (piecu) darba dienu laikā.

Ja jautājums netiek atrisināts, tad Kompānija Partneru programmas ietvaros patur tiesības bloķēt Partnerim pienākošos Maksājumus līdz problēma tiek atrisināta.

Šī Līguma punkta atkārtotas pārkāpšanas gadījumā Kompānija Partneru programmas ietvaros patur tiesības pārskatīt sadarbības ar Partneri nosacījumus.

3. Datu plūsmas avoti

3.1. Reģistrēšanās brīdī Partneris piekrīt sniegt visaptverošu informāciju par datu plūsmas avotiem, kurus tas plāno izmantot, sadarbojoties ar Kompāniju.

3.2. Par jebkādu datu plūsmas avotu tīšu slēpšanu Partneris tiks saukts pie atbildības. Gadījumā, ja tiks noskaidrots, ka Partneris tīši slēpis datu plūsmas avotus, Kompānija patur tiesības bloķēt Maksājumus un pārskatīt sadarbības ar Partneri nosacījumus.

3.3. Kompānijas Regulēšanas dienests uzraudzīs Partnera datu plūsmas avotu atbilstību. Neskaidrību gadījumā Partneris var sazināties ar Partneru programmas Atbalsta komandu.

4. Kompānijas intelektuālā īpašuma izmantošanas ierobežojumi

4.1. Partnerim ir aizliegts pilnīgi vai daļēji kopēt Kompānijas galvenā Zīmola mājaslapu vai atsevišķu mērķlapu izskatu, tai skaitā Kompānijas reģistrēto firmas nosaukumu un preču zīmju mājaslapas. Papildus tam, Partnera mājaslapas un mērķlapas nedrīkst radīt iespaidu, ka tās tiek vienoti pārvaldītas vai jebkādā veidā ir saistītas ar Kompānijas galveno Zīmolu vai kādu no tās saistītajiem zīmoliem.

4.2. Partnerim nav tiesību bez Kompānijas pārstāvja atļaujas izmantot Kompānijas logo, grafiskos elementus un mārketinga materiālus, izņemot materiālus, kas saņemti Partneru programmas ietvaros.

4.3. Partneris piekrīt nereģistrēt un neizmantot nekāda veida nosaukuma variācijas, kas saistītas ar Kompānijas galveno Zīmolu vai jebkuru citu Kompānijas zīmolu, ne savā mājaslapā (domēna nosaukumā), ne iekšējās lapās vai mobilajās aplikācijās. ‘’Variācija’’ nozīmē jebkuru nosaukumu, kas sevī ietver vai sastāv no jebkura Kompānijas Zīmola nosaukuma, vai arī kurš ir tik līdzīgs Kompānijas preču zīmei, ka varētu radīt neskaidrības.

4.4. Partnerim nav tiesību iegūt/reģistrēt/izmantot atslēgvārdus, meklēšanas datus vai citus identifikatorus jebkurā no meklētājprogrammām, portāliem, reklāmas servisiem vai citiem meklēšanas/atsauces servisiem, kas ir identiski vai līdzīgi jebkuram no Kompānijas nosaukumiem (preču zīmēm) vai jebkuru citu Kompānijai piederošo zīmolu nosaukumiem. Tie ietver arī meta tagus Partnera mājaslapā, kas ir identiski vai līdzīgi jebkuram Kompānijas nosaukumam (preču zīmei).

Partnerim nav tiesību radīt sociālo tīklu lapas un/vai grupas (tajā skaitā, bet ne tikai, Facebook, Twitter utt.), kas var tikt uztvertas kā Kompānijai un/vai citiem Kompānijas zīmoliem piederošas.

Partneris arī piekrīt neradīt un neizplatīt mobilās aplikācijas vai interneta vietnes, kas var tikt uztvertas kā Kompānijas zīmolam piederošas.

4.5. Gadījumā, ja kāds no šī Līguma 4.1 – 4.4 punktiem tiek pārkāpts, Kompānijai ir tiesības pārskatīt Partnera sadarbības nosacījumus.

5. Konkurence

5.1. Partneris piekrīt neizplatīt un nepārsūtīt Kompānijas administrācijas, menedžeru vai citu darbinieku vārdā Reklāmas materiālus, it īpaši tos, kas saistīti ar Partneru programmu. Visi klientiem paredzētie Reklāmas materiāli tiks nosūtīti un klienti tiks Kompānijas vārdā uzrunāti, izmantojot e-pasta adresi, kas norādīta Kompānijas mājaslapā.

5.2. Partnerim nav tiesību sazināties ar potenciālajiem klientiem saistībā ar interneta vietnes vai vietņu reklamēšanu jebkādā veidā, kas varētu radīt konkurenci starp Partneri un Kompāniju.

5.3. Partnerim kā Kompānijas reklāmas līdzekli ir aizliegts izmantot mēstules, kontekstuālās reklāmas, kas satur jebkuru no Kompānijas Zīmoliem, un tādus reklāmas formātus kā “clickunder’’ un “popunder’’.

5.4. Partneris piekrīt nepiedāvāt un nenodrošināt Partneru programmas ietvaros Kompānijas potenciālajiem Jaunajiem lietotājiem dažāda veida stimulējošas kompensācijas (finansiālas un citādas) par reģistrēšanos, depozīta veikšanu vai citām aktivitātēm bez iepriekšējas rakstiskas vienošanās ar Kompāniju, izņemot standarta reklāmas programmas, ko Kompānija laiku pa laikam piedāvā kā daļu no Partneru programmas.

5.5. Partnerim ir aizliegts sadarboties ar citiem lietotājiem un reģistrēt Kompānijā savu spēlētāja kontu caur savu Novirzīšanas saiti.

5.6. Partnerim ir aizliegts izmantot sīkfailu pildīšanu (“stuffing”), proti:

– atvērt 1xBit tīmekļa vietni neredzamajā zonā vai izmantojot slēptās lapas (iFrame);

– ieviest tagus, sīkfailu skriptus vai veikt citas šāda veida manipulācijas.

5.7. Gadījumā, ja kāds no šī Līguma 5.1 – 5.6 punktiem tiek pārkāpts, Kompānija patur tiesības pārskatīt Partnera sadarbības nosacījumus un slēgt Partnera kontu.

6. Konfidenciāla informācija

6.1. Šī Līguma darbības laikā Partnerim var tikt sniegta konfidenciāla informācija, kas saistīta ar Kompānijas uzņēmējdarbību, tās procesiem, tehnoloģijām un Partneru programmu (tajā skaitā, piemēram, Ieņēmumiem un citām komisijas maksām, kuras Partneru programmas ietvaros saņēmis Partneris).

6.2. Partneris piekrīt neizpaust un nepārsūtīt nekāda veida konfidenciālu informāciju trešajām pusēm, ja vien Partneris iepriekš nav saņēmis Kompānijas rakstveida piekrišanu. Partneris var izmantot konfidenciālu informāciju tikai, lai sasniegtu mērķus, kas norādīti šajā Līgumā. Partnera saistības sakarā ar konfidenciālās informācijas glabāšanu paliek spēkā arī pēc šī Līguma beigām.

6.3. Gadījumā, ja kāds no šī Līguma 6.1 – 6.2 punktiem tiek pārkāpts, Kompānija patur tiesības pārtraukt Līgumu ar Partneri un piemērot sodus atbilstoši piemērojamiem likumiem par konfidenciālas informācijas aizsardzību.

7. Komisijas maksa par Jaunu lietotāju piesaistīšanu

7.1. Partnera Ieņēmumiem nav fiksētas vērtības, un tie ir atkarīgi no ieņēmumiem, ko Kompānija guvusi no Jaunajiem lietotājiem, kas reģistrējušies, izmantojot Partnera Novirzīšanas saiti, kā arī no datu plūsmas kvalitātes.

7.2. Uzreiz pēc reģistrēšanās katram jaunajam Partnerim pienākas komisijas maksa 25% (divdesmit pieci procenti) apmērā no Kompānijas tīrās peļņas, kas iegūta no Partnera piesaistītiem Jaunajiem lietotājiem. Atkarībā no Partnera piesaistīto lietotāju ģenerētās Kompānijas tīrās peļņas komisijas maksas procentu likme var tikt paaugstināta uz 30% (trīsdesmit procenti), 35% (trīsdesmit pieci procenti) vai 40% (četrdesmit procenti). Komisijas maksas procentu likme automātiski pieaug līdz ar Partnera ģenerētās peļņas pieaugumu.

Partneris saņem:

25%, ja Kompānijas mēneša tīrā peļņa no likmēm ir līdz 200 mBTC;

30%, ja Kompānijas mēneša tīrā peļņa no likmēm ir no 200 mBTC līdz 700 mBTC;

35%, ja Kompānijas mēneša tīrā peļņa no likmēm ir no 700 mBTC līdz 1000 mBTC;

40%, ja Kompānijas mēneša tīrā peļņa no likmēm ir vairāk nekā 1000 mBTC.

Partnera peļņa tiek aprēķināta kā procenti no tīrās peļņas no likmēm, kuras veikuši Partnera piesaistītie lietotāji. Tīrā peļņa no likmēm = kopējā veikto likmju summa - kopējie laimesti - kopējie saņemtie bonusi - maksājumu sistēmu komisijas.

Partnera komisijas likme var mainīties. Tādā gadījumā Partnerim tas tiks paziņots pa e-pastu.

7.3. Ja 3 (trīs) secīgu mēnešu laikā Partnerim neizdodas piesaistīt 3 (trīs) Jaunus lietotājus, Kompānijai ir tiesības (taču tai nav pienākuma) mainīt sadarbības ar Partneri nosacījumus, tostarp pazeminot Partnerim pienākošos komisijas maksas apjomu vai uz laiku apturot Partnera konta darbību Partneru programmā. Atsevišķos gadījumos var tikt izskatīts jautājums par šī Līguma ar Partneri izbeigšanu.

No otras puses, Partnerim proaktīvi reklamējot Kompānijas zīmolu, var tikt uzlaboti sadarbības nosacījumi, paaugstinot komisijas likmi. Partneris par to tiks informēts, nosūtot ziņojumu uz e-pasta adresi, kas norādīta Partnera kontā.

8. Komisijas izmaksa

8.1. Partneris var saņemt Ieņēmumus vienu reizi nedēļā (katru otrdienu par iepriekšējo nedēļu - par periodu no pirmdienas līdz svētdienai (ieskaitot)), taču tikai tad, ja iepriekš šī informācija ir atrunāta ar Kompānijas menedžeri un ja nopelnītie līdzekļi pārsniedz minimālo maksājuma summu - 2,5 mBTC.

Ja Partnera kontā nav augstāk minētās summas, tad šie līdzekļi tiek automātiski pārskaitīti uz nākamo periodu un tā tālāk, kamēr ir sakrājusies nepieciešamā summa. Arī negatīvs konta atlikums tiek pārnests uz nākamo mēnesi.

8.2. Partneru programmas neparedzētu tehnisku iemeslu dēļ vai arī ja tas nepieciešams, lai apstiprinātu Partneri un tā datu plūsmas avotus, Kompānijas Partneru programmai ir tiesības aizkavēt Maksājumus Partnerim līdz 2 (diviem) mēnešiem. Gadījumā, ja Maksājums ir aizkavēts, Partneris var noskaidrot, kāpēc tas noticis, pie Kompānijas menedžera, kas pārstāv Partneru programmu.

8.3. Pirms Maksājuma pieprasījuma nosūtīšanas pārliecinieties par to, ka visi dati ir ievadīti pareizi. Sazinieties ar savu menedžeri, ja Maksājumu pieprasāt pirmo reizi. Visi turpmākie maksājumi tiks veikti automātiski.

8.4. Maksājumi tiek veikti saskaņā ar informāciju, kuru Partneris norādījis reģistrējoties. Informāciju var mainīt, sazinoties ar support@partners1xbit.com. Pārskaitot maksājumus Partnerim, 1xBit apņemas segt jebkādus ar transakciju saistītos maksājumus.

8.5. Ja Partnera trafikā tiek konstatēti negodīgi Jaunie lietotāji, Kompānijai ir tiesības lauzt līgumu ar šo Partneri, iepriekš viņu nebrīdinot un nedodot iespēju izņemt naudas līdzekļus.

Tas, vai Jaunais lietotājs ir “negodīgs”, tiek noteikts saskaņā ar "Vispārīgo noteikumu" 2.19 punktu.

9. Strīdu izšķiršanas kārtība

9.1. Partneris drīkst apstrīdēt jebkuru Partneru programmas pārstāvja pieņemto lēmumu. Lai to izdarītu, Partnerim jāsazinās ar Partneru programmas Atbalsta komandu un jāiesniedz tiem lieta.

9.2. Partneriem visa informācija ir jāsūta tikai rakstveidā uz Partneru programmas Atbalsta dienesta oficiālo e-pasta adresi. Atbalsta dienesta kontaktinformācija ir pieejama Partneru programmas mājaslapā.

9.3. Partneru programmas Atbalsta dienestam ir tiesības atteikties izskatīt sūdzību, ja Partneris nespēj iesniegt pierādījumus par to, ka viņš nav pārkāpis nosacījumus.

9.4. Sūdzības izskatīšanas termiņš ir 14 (četrpadsmit) darba dienas, sākot no tās saņemšanas dienas.

9.5. Pēc sūdzības izskatīšanas jebkādi Kompānijas pieņemtie lēmumi attiecībā uz Partneru programmu ir galīgi un netiks pārskatīti. Kompānija patur tiesības dzēst jebkāda veida saziņu, kas satur rupjības, apvainojumus, pamudinājums uz vardarbību vai nepatiesas apsūdzības, un attiecīgi pārtraukt sadarbību ar Partneri, kas atbildīgs par šādas saziņas nosūtīšanu.