UVJETI KORIŠTENJA
(u nastavku teksta: Sporazum)

Opće definicije

Kladionica – internetski resurs 1xBit (u nastavku: „Tvrtka“), koji korisnicima nudi online prostor za klađenje.

Glavni brend tvrtke – skup sastavnica po kojemu se Tvrtka razlikuje od drugih te je čine jednostavno prepoznatljivim. Glavni brend tvrtke (u nastavku: Brend tvrtke) za ovaj partnerski program jest 1xBit.

Stranica ili resurs tvrtke (u nastavku također 1xBit) – jedna ili više stranica Tvrtke koja sadrži brend tvrtke u potpunosti ili dio imena domene.

Proizvodi tvrtke – usluga ili skup usluga koje se nude korisniku na resursima tvrtke.

Partnerski program– vrsta suradnje između tvrtke i partnera koja se provodi kroz resurse tvrtke, konkretno stranicu https://partners1xbit.com/, putem koje Partner, koristeći svoj resurs ili resurse može oglašavati usluge Tvrtke, a zauzvrat zatražiti naknadu. Osnovni principi ovog tipa suradnje su navedeni u nastavku i smatra se da ih partner prihvaća od trenutka registracije na partnerski program na stranici https://partners1xbit.com/.

Partner – vlasnik stranice (osoba ili pravna osoba) koja ispunjava uvjete Partnerskog programa na stranici partners1xbit.com, a čiji je glavni cilj privući Nove korisnike na resurs tvrtke i promovirati njezine proizvode.

Partnerski račun – osobni račun Partnera u Partnerskom programu.

Novi korisnici – korisnici koji ranije nisu imali igraći račun niti na jednoj stranici 1xBit, a na Stranicu tvrtke ih je privukao Partner posebnim načinom, te su registrirali igraći račun na stranici 1xBit i izvršili prvu uplatu.

Poveznica preporuke – poveznica na stranicu Tvrtke koja sadrži jedinstveni identifikacijski kod Partnera.

Zarada– novčana zarada koju Partner prima kao proviziju na osnovu zarade koju tvrtka ostvari od Novih korisnika koje preporuči Partner.

Isplata – plaćanje (zarada) koje se prebacuje Partneru s internog računa Partnerskog programa putem vanjskog sustava za plaćanje.

Period izvještavanja – određeni vremenski period tijekom kojeg Partner može pratiti rezultate svog rada u Partnerskom programu.

Promidžbeni materijali – tekst, grafički, audio, video i mješoviti materijali oglašivačke prirode koji služe za promidžbu proizvoda Tvrtke na internetu.

Uvjeti korištenja Sporazuma

1. Opće odredbe

1.1. Partner je dužan pročitati i razumjeti uvjete korištenja Partnerskog programa prije nego što počne raditi s Tvrtkom te ih prihvatiti.

1.2. Samo korisnik od najmanje 18 godina može postati član i ispuniti uvjete Partnerskog programa.

U slučaju da Partner ne može pristati na klauzulu o dobnom ograničenju, Tvrtka nema odgovornost prema trećim stranama. Ako ta klauzula bude prekršena, Tvrtka ima pravo Partneru odbiti isplatu zarade i zamrznuti njegov partnerski račun.

1.3. Partner snosi potpunu odgovornost za sigurnost i pohranu osobnih podataka, uključujući korisnička imena i zaporke. Tvrtka ne odgovara za gubitak osobnih podataka od strane Partnera niti za njihovu predaju trećim stranama.

1.4. Kroz Partnerski program, Tvrtka zadržava pravo odbiti suradnju s bilo kojim Partnerom. Tvrtka nema obvezu nadoknaditi odbijanje takve suradnje.

1.5. Tvrtka ima pravo izvršiti bilo kakve izmjene ovog Sporazuma i, ako je to moguće, obavijest o bilo kakvim značajnim izmjenama bit će poslana na adresu e-pošte koju Partner bude naveo u svom Partnerskom računu.

Verzija Sporazuma u primjeni bit će verzija objavljena na stranici Partnerskog programa.

1.6. Partner se na Partnerski program može registrirati samo jednom. Ponovna registracija, uključujući i potpartnera, strogo je zabranjena.

2. Objava promidžbenih materijala

2.1. Suradnja s partnerom u sklopu Partnerskog programa podrazumijeva objavu Promidžbenih materijala na resursu ili resursima Partnera.

2.2. Pri objavi Promidžbenih materijala u sklopu suradnje s Tvrtkom, Partner se obvezuje strogo pridržavati zakona, zahtjeva regulatora i etičkih standarda koji se primjenjuju u zemlji gdje se Promidžbeni materijal objavljuje, te koristiti samo one Promidžbene materijale koje je uredila i odobrila Tvrtka.

2.3. Kad Partner priprema svoje Promidžbene materijale, Partner mora predati navedene materijale predstavniku Partnerskog programa na uređivanje i odobrenje. Ako ova klauzula bude prekršena, Partner će snositi posljedice navedene u klauzuli 2.8. Sporazuma.

2.4. Partner pristaje na nadzor relevantnosti i točnosti objave Promidžbenih materijala na svom resursu ili resursima (stranica, društvene mreže, aplikacije za razmjenu poruka itd.).

*Promidžbeni materijali koji nisu relevantni uključuju:

– netočne uvjete promocija, bonusa ili posebnih ponuda;

– zastarjele kreativne ideje;

– promidžbene materijale sa starim logotipom tvrtke;

– promidžbene materijale koji koriste ime Tvrtke ili nekog od njezinih brendova, a koji sadrže poveznice na stranice konkurenata.

Ako se procijeni da promidžbeni materijal ili više njih nisu relevantni, Tvrtka odmah ima pravo izvršiti reviziju Sporazuma te zadržava pravo blokiranja Partnerskog računa.

2.5. Partner snosi potpunu i isključivu odgovornost za rad na resursu ili resursima objave Promidžbenih materijala, kao i za sadržaj navedenog resursa ili više njih.

2.6. Partner se obvezuje na svojim resursima spriječiti objavu bilo kakvog materijala koji je klevetnički, podložan dobnim ograničenjima, protuzakonit, štetan, prijeteći, uvredljiv, rasno ili nacionalno netolerantan ili diskriminatoran na drugi način, nasilan, politički nekorektan ili kontroverzan na druge načine, kao i materijala koji krši prava Tvrtke ili trećih strana.

2.7. Partner ne smije objavljivati Promidžbene materijale ili sadržaj u kojemu promovira stranicu Tvrtke u zemljama gdje je to zabranjeno, uključujući i zemlje u kojima je u tijeku izmjena regulatornih pravila.

2.8. Tvrtka nije odgovorna za tvrdnje trećih strana u vezi s resursom ili resursima Partnera, niti vezano uz proizvode i usluge Partnera.

Ako se ustanovi da Promidžbeni materijali na resursu ili resursima Partnera krše ovaj sporazum, Partner će dobiti upozorenje i zahtjev da takve materijale zamijeni. Partner pristaje riješiti takav spor u roku od 5 (pet) radnih dana.

Ako spor ne bude riješen, tada Tvrtka kroz Partnerski program zadržava pravo blokiranja plaćanja Partneru dok spor ne bude riješen.

U slučaju da dođe do kontinuiranog kršenja ove klauzule Sporazuma, Tvrtka kroz Partnerski program ima pravo revidirati uvjete svoje suradnje s Partnerom.

3. Izvori prometa

3.1. Partner pri registraciji pristaje dati detaljne podatke o izvorima prometa koje namjerava koristiti tijekom suradnje s Tvrtkom.

3.2. Smatra se da je Partner odgovoran za bilo kakvo namjerno prikrivanje izvora prometa. U slučaju da se ustanovi kako je Partner namjerno prikrivao izvore prometa, Tvrtka zadržava pravo blokiranja isplate i revidiranja uvjeta svoje suradnje s Partnerom.

3.3. Usluga moderacije Tvrtke nadzirat će suglasnost s izvorima prometa koje Partner koristi. U slučaju potrebe za pojašnjenjem, Partner se može obratiti Službi za korisnike programa.

4. Ograničenja korištenja intelektualnog vlasništva Tvrtke

4.1. Partneru je zabranjeno djelomično ili potpuno kopiranje izgleda glavnih ili pojedinačnih stranica Glavnog brenda tvrtke, kao i stranica zaštićenih imena ili žigova koje je Tvrtka registrirala. Također, glavne i pojedinačne stranice Partnera ne smiju odavati dojam da njima upravlja niti da su povezane s Glavnim brendom tvrtke, niti bilo kojim od njezinih povezanih brendova.

4.2. Partner nema pravo koristiti logotipe, grafičke i promidžbene materijale Tvrtke bez pristanka predstavnika Tvrtke, izuzev materijala koji su dobiveni u sklopu Partnerskog programa.

4.3. Partner pristaje da neće registrirati niti koristiti bilo koju varijaciju imena Glavnog brenda tvrtke niti drugih brendova Tvrtke u adresi svoje stranice (ime domene), internim stranicama niti mobilnim aplikacijama. „Varijacija“ predstavlja ime koje sadrži ili se sastoji od imena bilo kog brenda Tvrtke ili ime koje je toliko slično zaštićenom znaku Tvrtke da može zbuniti korisnike. Partner se slaže da Tvrtka ima pravo odrediti koliko je vjerojatno da korisnici mogu biti zbunjeni.

4.4. Partner neće imati pravo stjecanja/registriranja/korištenja ključnih riječi, upita za pretragu ili drugih identifikatora za korištenje na tražilicama, portalima, oglašivačkim portalima, oglašivačkim uslugama ili drugim referentnim uslugama za pretragu koje su identične ili iste bilo kojem zaštićenom imenu (žigu) Tvrtke ili bilo kojem drugom brendu u vlasništvu Tvrtke. Ovo obuhvaća i metatagove na stranici partnera koji su identični ili slični bilo kojem zaštićenom imenu (žigu) Tvrtke.

Partner nema pravo kreirati stranice ni/niti grupe na bilo kakvim društvenim mrežama (uključujući, no ne i ograničeno na Facebook, Twitter itd.), koje mogu biti pogrešno shvaćene kao stranice ili grupe Tvrtke ili brendova Tvrtke.

Partner se također obvezuje da neće kreirati niti objavljivati mobilne niti web aplikacije koje je moguće pogrešno shvatiti kao aplikacije ili stranice brendova Tvrtke.

4.5. U slučaju kršenja bilo koje od točaka 4.1 – 4.4 ovog Sporazuma, Tvrtka ima pravo revidirati uvjete suradnje s Partnerom.

5. Konkurencija

5.1. Partner se obvezuje da neće objavljivati niti širiti Promidžbeni materijal u ime uprave, čelnih ljudi ili drugih zaposlenika Tvrtke te posebno Partnerskog programa. Svi Promidžbeni materijali i obraćanja korisnicima u ime Tvrtke slat će se sa službenih adresa e-pošte navedenih na stranici Tvrtke.

5.2. Partner nema pravo kontaktirati moguće korisnike na bilo kakav način koji može stvoriti dojam konkurencije između Partnera i Tvrtke u vezi s promocijom stranice ili stranica.

5.3. Kao sredstvo oglašavanja Tvrtke, Partneru je zabranjeno korištenje neželjene pošte (spam), kontekstualnog oglašavanja u vezi s bilo kojim brendom Tvrtke, kao i oglašivačkih formata kao što su clickunder i popunder.

5.4. Partner se obvezuje da niti jednom novom korisniku Tvrtke neće nuditi poticaje (financijske ili druge) za registraciju, izvršavanje uplate ili poduzimati slične akcije bez prethodnog pristanka Tvrtke u sklopu Partnerskog programa, izuzev standardnih promotivnih programa koje tvrtka s vremena na vrijeme može nuditi kroz Partnerski program.

5.5. Partneru je zabranjeno registriranje svog igraćeg računa kod Tvrtke preko Poveznice preporuke, kao i korištenje usluge u dosluhu s drugim korisnicima.

5.6. Partneru je zabranjeno manipuliranje s kolačićima (cookiestuffing), konkretno:

– otvaranje stranice 1xBit u iframe ili zero size prozoru, kao i u nevidljivoj zoni;

– implementacija ključnih riječi, skripta kolačića ili drugih manipuliranja ove vrste.

5.7. U slučaju kršenja bilo koje od točaka 5.1 – 5.6 ovog Sporazuma, Tvrtka zadržava pravo revidirati uvjete suradnje s Partnerom i može zatvoriti Partnerski račun.

6. Povjerljive informacije

6.1. Tijekom trajanja ovog Sporazuma, Partner može dobiti povjerljive informacije u vezi s poslovanjem Tvrtke, njezinim operacijama, tehnologijama i Partnerskim programom (poput, primjerice, iznosa zarada ili drugih provizija koje Partner dobiva u sklopu Partnerskog programa).

6.2. Partner pristaje da neće otkrivati niti prosljeđivati bilo kakve povjerljive informacije trećim stranama, osim ako nema prethodnu suglasnost Tvrtke. Partner će koristiti povjerljive informacije samo kako bi postigao ciljeve ovog Sporazuma. Obveze u vezi s povjerljivim informacijama vrijede i nakon raskida ovog Sporazuma.

6.3. U slučaju kršenja bilo koje od točaka 6.1 – 6.2 ovog Sporazuma, Tvrtka zadržava pravo raskinuti Sporazum te primijeniti kazne u skladu s odgovarajućim zakonima o zaštiti povjerljivih podataka.

7. Provizija za privlačenje novih korisnika

7.1. Zarada partnera nema fiksnu vrijednost i ovisi o prihodu Tvrtke koji ostvari od Novih korisnika registriranih putem Poveznice preporuke partnera, kao i kvalitete prometa.

7.2. Odmah nakon registracije, svaki novi partner može ostvariti proviziju od 25% (dvadeset i pet posto) neto zarade Tvrtke koju novi korisnici donesu partneru. Postotak provizije može se povećati do 30% (trideset posto), 35% (trideset i pet posto) te 40% (četrdeset posto), ovisno o neto zaradi tvrtke koju donese Partner. Postotak ostvarene provizije automatski se povećava s povećanjem prihoda od Partnera.

Partner dobiva:

25% ako neto zarada Tvrtke bude iznosila do 200 mBTC;

30% ako neto zarada Tvrtke bude iznosila između 200 mBTC i 700 mBTC;

35% ako neto zarada Tvrtke bude iznosila između 700 mBTC i 1000 mBTC;

40% ako neto zarada Tvrtke bude iznosila preko 1000 mBTC.

Zarada partnera računa se kao postotak neto profita klađenja od korisnika koje Partner dovede. Neto profit klađenja = ukupan uloženi iznos – ukupni dobitak – ukupno dobiveni bonusi – naknade za plaćanje sustava.

Postotak provizije partnera može se promijeniti. Ako se to dogodi, partner će biti obaviješten putem e-pošte.

7.3. Ako partner u roku od 3 (tri) uzastopna mjeseca ne bude uspio privući 3 (tri) nova korisnika, Tvrtka ima pravo (no ne i obvezu) promijeniti uvjete suradnje s Partnerom, uključujući i smanjenje provizije Partneru, ili obustavu korištenja Partnerskog računa u Partnerskom programu. U pojedinačnim slučajevima može se pokrenuti i pitanje raskida trenutnog ugovora.

S druge strane, ako je Partner proaktivan u promoviranju brendova tvrtke, uvjeti suradnje mogu se i poboljšati, primjerice kroz povećanje iznosa provizije. Partner će o tome biti obaviješten putem adrese e-pošte koju je naveo u Partnerskom računu.

8. Isplata provizije

8.1. Partner može primiti Zaradu jednom tjedno (svakog utorka za period od ponedjeljka do nedjelje prošlog tjedna), no samo ako je prethodno s menadžerom Tvrtke dogovorio detalje isplate i ako je ostvarena zarada veća od minimalne vrijednosti isplate – 2,5 mBTC.

Ako Partner na svom Partnerskom računu nema navedeni minimalni iznos, sredstva će automatski biti prebačena na sljedeći period, dok se ne bude prikupio odgovarajući iznos. U sljedeći mjesec prenosi se i negativno stanje računa.

8.2. Partnerski program Tvrtke ima pravo odgoditi plaćanje do 2 (dva) mjeseca u slučaju nepredviđenih tehničkih okolnosti u Partnerskom programu, ili ako je neophodno provjeriti Partnera i njegove izvore prometa. U slučaju odgode plaćanja, Partner razloge može razjasniti s menadžerom Tvrtke koja predstavlja Partnerski program.

8.3. Prije slanja zahtjeva za plaćanje, provjerite podatke. Ako po prvi puta tražite isplatu zarade, obratite se svom menadžeru. Nakon toga, isplate će se obavljati automatski.

8.4. Plaćanje se vrši prema podacima koje je Partner naveo prilikom registracije. Podatke je moguće izmijeniti kontaktiranjem adrese support@partners1xbit.com. 1xBit preuzima obvezu pokriti naknade za transakciju prilikom plaćanja Partneru.

8.5. Ako u prometu partnera budu otkriveni Nepošteni novi korisnici, Tvrtka ima pravo raskinuti ugovor s partnerom bez obavještenja ili dopuštenja podizanja sredstava.

Je li novi korisnik 'nepošten' ili ne utvrđuje se u skladu sa stavkom 2.19 Općih uvjeta.

9. Postupak rješavanja sporova

9.1. Partner može osporavati odluke koje donose predstavnici Partnerskog programa. Želi li to učiniti, treba se obratiti Službi za korisnike Partnerskog programa i izložiti svoju stranu.

9.2. Sve informacije Partner treba uputiti u pisanom obliku na službenu adresu e-pošte Službe za korisnike Partnerskog programa. Podaci za kontakt Službe za korisnike nalaze se na stranici Partnerskog programa.

9.3. Služba za korisnike Partnerskog programa ima pravo odbiti razmatranje prigovora ako Partner ne priloži dokaze da nije prekršio uvjete suradnje.

9.4. Rok za razmatranje prigovora jest 14 (četrnaest) dana od datuma njegovog primitka.

9.5. Nakon razmatranja prigovora, sve odluke koje donese Tvrtka su konačne i nije ih moguće revidirati. Tvrtka zadržava pravo obrisati bilo kakvu komunikaciju koja sadrži uvrede, poticanje na nasilje ili lažne optužbe, te raskinuti suradnju s partnerom odgovornim za takvu komunikaciju.