VILKÅR OG BETINGELSER
(heretter kalt avtalen)

Generelle definisjoner

Spillselskap – en Internett-ressurs på 1xBit (heretter kalt «selskap»), der brukere får tilbud om spillfasiliteter på nettet.

Selskapets hovedmerke – et sett med komponenter som skiller selskapet fra andre, noe som gjør det lett gjenkjennelig blant brukerne. Selskapets hovedmerke (heretter kalt selskapets merke) for dette affiliateprogrammet er 1xBit.

Nettsted eller ressurs for selskapet (heretter også referert til som 1xBit) – ett eller flere nettsteder for selskapet som inneholder selskapets merke helt eller delvis i domenenavnet.

Selskapets produkter – tjenesten eller tjenestesettet som tilbys brukere på selskapets ressurser.

Affiliateprogram – en type samarbeid mellom selskapet og affiliate, som gjennomføres gjennom selskapets ressurser, spesielt https://partners1xbit.com/, hvor affiliate ved hjelp av egen ressurs eller egne ressurser kan annonsere for selskapets tjenester og motta godtgjørelse i retur. De grunnleggende prinsippene for denne typen samarbeid er beskrevet nedenfor og anses å være akseptert av affiliate fra det øyeblikket den registrerer seg i affiliateprogrammet på https://partners1xbit.com/.

Affiliate – en webansvarlig (en enkeltperson eller juridisk enhet) som oppfyller vilkårene for affiliateprogrammet på partners1xbit.com og hvis hovedmål er å tiltrekke nye brukere til selskapets ressurser og markedsføre deres produkter.

Affiliatekonto – den personlige kontoen til en affiliate i affiliateprogrammet.

Nye brukere – brukere som ikke har hatt en spillerkonto på noe 1xBit-nettsted, og som ble tiltrukket av affiliate til selskapets nettsted på bestemte måter, har registrert en spillerkonto på 1xBit og gjort sitt første innskudd.

Henvisningslink – en link til selskapets nettsted som inneholder affiliatens unike identifikator.

Inntjening – pengebelønninger mottatt av affiliate som provisjon basert på overskuddet fra selskapet for nye brukere som er henvist av affiliate.

Betaling – en betaling (inntekt) som overføres til affiliate fra den interne kontoen til affiliateprogrammet via et eksternt betalingssystem.

Rapporteringsperiode – en viss tidsperiode der affiliate kan spore resultatene av sitt arbeid innenfor affiliateprogrammet.

Reklamemateriell – tekst, grafikk, lyd, video og blandede materialer av reklameart som tjener til å markedsføre selskapets produkter på Internett.

Vilkår og betingelser for avtalen

1. Generelle bestemmelser

1.1. Affiliate forplikter seg til å lese, forstå og akseptere vilkårene og betingelsene for affiliateprogrammet før arbeidet med selskapet påbegynnes.

1.2. Bare en bruker som er 18 år eller eldre kan bli medlem og oppfylle vilkårene i affiliateprogrammet.

Selskapet er ikke ansvarlig overfor tredjeparter for affiliatens manglende overholdelse av klausulen om aldersbegrensninger. Hvis denne klausulen blir brutt, har selskapet rett til å nekte betaling av inntekt til affiliate og fryse deres affiliatekonto.

1.3. Affiliate har det fulle ansvaret for sikkerhet og lagring av personopplysninger, inkludert brukernavn og passord. Selskapet er ikke ansvarlig for tap av personopplysninger fra affiliate og/eller overføring av disse til tredjeparter.

1.4. Gjennom affiliateprogrammet forbeholder selskapet seg retten til å nekte å samarbeide med enhver affiliate. Selskapet er ikke forpliktet til å underbygge avslaget.

1.5. Selskapet har rett til å gjøre endringer i denne avtalen, og når det er mulig, skal melding om vesentlige endringer sendes til e-postadressen gitt av affiliate på affiliatekontoen.

Den gjeldende versjonen av avtalen er den versjonen som er publisert på nettstedet for affiliateprogrammet.

1.6. Affiliate kan bare registrere seg én gang i affiliateprogrammet. Det er strengt forbudt å omregistrere seg, inkludert som underaffiliate.

2. Distribusjon av reklamemateriell

2.1. Samarbeid med affiliate som en del av affiliateprogrammet, innebærer distribusjon av reklamemateriell på affiliatens ressurs eller ressurser.

2.2. Ved distribusjon av reklamemateriell som en del av deres samarbeid med selskapet, skal affiliate strengt overholde lovene som gjelder i landet der reklamemateriellet distribueres, med kravene fra regulatorer og med etiske standarder, og kun bruke reklamemateriell som har blitt moderert og godkjent av selskapet.

2.3. Når en affiliate forbereder sitt eget reklamemateriell, må affiliate sende det nevnte reklamematerialet til en representant for affiliateprogrammet for moderering og godkjenning. Hvis denne klausulen i avtalen blir brutt, vil følgene for affiliate bli som nevnt i punkt 2.8 i avtalen.

2.4. Affiliate godtar å overvåke relevansen og nøyaktigheten i reklamematerialet som distribueres på deres ressurs eller ressurser (nettsteder, sosiale nettverk, direktemeldinger osv.) *

* Irrelevant reklamemateriell inkluderer:

– feil betingelser for kampanjer, bonuser og spesialtilbud;

– utdaterte kreative ideer;

– reklamemateriell som inneholder en utdatert selskapslogo;

– reklamemateriell som bruker navnet på selskapet eller et av dets merker og som inneholder linker til konkurrenters nettsteder.

Hvis reklamemateriell anses som irrelevant, har selskapet rett til å umiddelbart gjennomgå vilkårene i avtalen med affiliate, samtidig som det forbeholder seg retten til å blokkere affiliatekontoen.

2.5. Affiliate er fullt og helt ansvarlig for driften av ressursen eller ressursene der reklamemateriellet distribueres, og for innholdet i nevnte ressurs eller ressurser.

2.6. Affiliate forplikter seg til å forhindre distribusjon av materiell på deres ressurs eller ressurser som er ærekrenkende, underlagt aldersbegrensninger, ulovlig, skadelig, truende, uanstendig, rasemessig eller etnisk intolerant, eller på annen måte uønsket eller diskriminerende, voldelig, politisk ukorrekt eller på annen måte kontroversiell eller krenkende overfor selskapets rettigheter eller tredjeparts rettigheter.

2.7. Affiliate kan ikke distribuere reklamemateriell eller innhold som markedsfører selskapets nettsted i land der det er forbudt, inkludert land der reguleringsnormer er under utvikling.

2.8. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle krav fra tredjeparter knyttet til ressursen eller ressursene til affiliate, eller til noen av affiliateselskapets produkter eller tjenester.

Hvis det viser seg at reklamemateriell på affiliatens ressurs eller ressurser bryter med denne avtalen, skal det sendes en advarsel til affiliate med en forespørsel om å erstatte slikt materiale. Affiliate godtar å rette problemet innen 5 (fem) virkedager.

Hvis saken ikke er løst, forbeholder selskapet seg gjennom affiliateprogrammet retten til å blokkere betalinger til affiliate til problemet er rettet.

Hvis det oppstår gjentatte brudd på denne paragrafen i avtalen, har selskapet gjennom affiliateprogrammet retten til å revidere vilkårene for samarbeid med affiliate.

3. Kilder til trafikk

3.1. Ved registrering godtar affiliate å gi omfattende informasjon om trafikkildene de har tenkt å bruke mens de samarbeider med selskapet.

3.2. Affiliate skal holdes ansvarlig for forsettlig skjulte trafikkilder. Hvis det viser seg at gjennom affiliate bevisst har skjult trafikkilder, forbeholder selskapet seg retten til å blokkere betalinger og revidere vilkårene for samarbeid med affiliate.

3.3. Selskapets modereringstjeneste overvåker samsvaret for trafikkildene som brukes av affiliate. Affiliate kan kontakte støttetjenesten for affiliateprogrammet for avklaringer.

4. Begrensninger for bruk av selskapets immaterielle rettigheter

4.1. Det er forbudt for affiliate å helt eller delvis kopiere utseendet til nettstedene eller individuelle destinasjonssider for selskapets hovedmerke, så vel som nettstedene til merkenavn og varemerker registrert av selskapet. I tillegg skal nettsidene eller destinasjonssidene til affiliate ikke gi inntrykk av at de administreres eller er koblet til selskapets hovedmerke eller noen av dets tilknyttede merker.

4.2. Affiliate har ikke rett til å bruke selskapets logoer, grafikk og markedsføringsmateriell uten samtykke fra selskapets representanter, bortsett fra materiale som mottas som en del av affiliateprogrammet.

4.3. Affiliate godtar å ikke registrere eller bruke noen variasjon av navnet på selskapets hovedmerke eller andre merkevarer i selskapet på nettstedsadressen sin (domenenavn), interne sider eller mobilapper. «Variasjon» betyr ethvert navn som inkluderer eller består av navnet på et av selskapets merker eller som er så likt navnet på selskapets varemerke at det kan forårsake forvirring. Affiliate er enig i at selskapet har rett til å fastslå sannsynligheten for forvirring.

4.4. Affiliate har ikke rett til å anskaffe/registrere/bruke nøkkelord, søkespørringer eller andre identifikatorer for bruk i søkemotorer, portaler, reklametjenester eller andre søke-/referansetjenester som er identiske med eller ligner på noen merkenavn (varemerker) til selskapet eller noe annet merke som eies av selskapet. Disse inkluderer metakoder på affiliatenettstedet som er identiske med eller like noen av selskapets merkenavn (varemerker).

Affiliate har ikke rett til å opprette sider og/eller grupper på sosiale nettverk (inkludert, men ikke begrenset til Facebook, Twitter osv.) som kan feiltolkes som sider eller grupper tilhørende selskapet og/eller selskapets merkevarer.

Affiliate godtar også å ikke opprette eller distribuere mobil- eller webapper eller nettsteder som kan feiltolkes som apper eller nettsteder tilhørende selskapets merkevarer.

4.5. I tilfelle noen av kl. 4.1–4.4 i denne avtalen er brutt, har selskapet rett til å gjennomgå vilkårene for samarbeid med affiliate.

5. Konkurranse

5.1. Affiliate godtar å ikke distribuere eller sirkulere reklamemateriell på vegne av administrasjonen, ansvarlige eller andre ansatte i selskapet og, spesielt, i affiliateprogrammet. Alt av reklamemateriell og appeller til kunder på vegne av selskapet skal sendes fra offisielle e-postadresser som er oppført på selskapets nettsted.

5.2. Affiliate har ikke rett til å kontakte potensielle kunder på noen måte som vil resultere i konkurranse mellom affiliate og selskapet med hensyn til markedsføring av nettstedet eller nettstedene.

5.3. Som et middel til å annonsere for selskapet, er det forbudt for affiliate å bruke e-post-spam, kontekstuell reklame med noen av selskapets merker og annonseringsformater som clickunder og popunder.

5.4. Affiliate godtar at de ikke vil tilby eller gi incentiver (økonomiske eller på annen måte) til å registrere seg, gjøre et innskudd eller utføre andre tiltak for noen potensiell ny bruker av selskapet uten forutgående skriftlig samtykke fra selskapet som en del av affiliateprogrammet, bortsett fra standard salgsfremmende programmer som selskapet fra tid til annen kan tilby gjennom affiliateprogrammet.

5.5. Det er forbudt for affiliate å registrere sin egen spillerkonto i selskapet via henvisningslinken, og å samarbeide med andre brukere.

5.6. Det er forbudt for affiliate å bruke cookie stuffing, det vil si å:

– åpne 1xBit-nettstedet i en iframe med null i størrelse eller i en usynlig sone;

– implementere koder, informasjonskapselskript og andre manipulasjoner av denne typen.

5.7. I tilfelle noen av kl. 5.1–5.6 i denne avtalen er brutt, forbeholder selskapet seg retten til å revidere vilkårene for samarbeid med affiliate og kan stenge affiliatekontoen.

6. Konfidensiell informasjon

6.1. Så lenge denne avtalen varer kan affiliate få tilgang til konfidensiell informasjon relatert til virksomheten til selskapet, driften til selskapet, teknologier og affiliateprogrammet (inkludert for eksempel inntjening og andre provisjoner som mottas av affiliate som en del av affiliateprogrammet).

6.2. Affiliate godtar å ikke avsløre eller overføre konfidensiell informasjon til tredjeparter med mindre affiliate har skriftlig forhåndsgodkjenning fra selskapet. Affiliate skal kun bruke konfidensiell informasjon for å nå målene i denne avtalen. Affiliatens forpliktelser angående konfidensiell informasjon fortsetter etter at denne avtalen har opphørt.

6.3. I tilfelle noen av kl. 6.1–6.2 i denne avtalen er brutt, har selskapet rett til å si opp avtalen med affiliate og påføre straff i samsvar med gjeldende lovgivning om beskyttelse av konfidensiell informasjon.

7. Provisjon for å tiltrekke seg nye brukere

7.1. Affiliatens inntjening har ikke en fast verdi og avhenger av inntektene til selskapet som mottas fra nye brukere som har registrert seg ved hjelp av affiliatens henvisningslinker, samt på kvaliteten på trafikken.

7.2 Umiddelbart etter registrering er hver nye affiliate berettiget til provisjon på 25 % (tjuefem prosent) av selskapets nettofortjeneste som følge av at nye brukere er brakt inn av affiliate. Provisjonsprosenten kan økes til 30 % (tretti prosent), 35 % (trettifem prosent) eller 40 % (førti prosent), avhengig av selskapets nettofortjeneste som følge av at brukere er hentet inn av affiliate. Prosentandelen av mottatt provisjon øker automatisk når fortjenesten fra affiliate øker.

Affiliate mottar:

25 % hvis selskapets månedlige netto spillfortjeneste er opptil 200 mBTC;

30 % hvis selskapets månedlige netto spillfortjeneste er mellom 200 mBTC og 700 mBTC;

35 % hvis selskapets månedlige netto spillfortjeneste er mellom 700 mBTC og 1000 mBTC;

40 % hvis selskapets månedlige netto spillfortjeneste er over 1000 mBTC.

Affiliatens fortjeneste beregnes som en prosentandel av nettofortjeneste som følge av at brukere er brakt inn av affiliate. Netto spillfortjeneste = totalt innsatsbeløp - totale gevinster - totale mottatte bonuser - gebyr for betalingssystem.

Affiliatens provisjonsrate kan endres. I så fall blir affiliate informert via e-post.

7.3. Hvis affiliate ikke tiltrekker 3 (tre) nye brukere innen 3 (tre) påfølgende kalendermåneder, har selskapet rett til (men er ikke forpliktet til) å endre vilkårene for samarbeid med affiliate, også ved å redusere provisjonsbeløpet som mottas av affiliate eller suspendere bruk av affiliatekontoen i affiliateprogrammet. I enkeltsaker kan spørsmålet om opphør av gjeldende avtale med affiliate reises.

På den annen side kan affiliate være proaktiv for å markedsføre selskapets merkevarer, og det kan være grunn til å forbedre vilkårene for samarbeid, særlig ved å øke provisjonen. Affiliate blir varslet om dette via e-post til adressen som er oppgitt i affiliatekontoen.

8. Betaling av provisjon

8.1 Affiliate kan motta inntjening én gang i uken (hver tirsdag, for perioden mandag til søndag uken før), men bare hvis de tidligere har avtalt detaljene om betaling med en ansvarlig i selskapet, og hvis opptjente midler overstiger minimumsverdien på 2,5 mBTC.

Hvis affiliate ikke har det ovennevnte minimumsbeløpet på affiliatekontoen, vil midlene automatisk overføres til neste periode og så videre, til det nødvendige beløpet er akkumulert. En negativ saldo overføres også til neste måned.

8.2. Selskapets affiliateprogram har rett til å forsinke utbetalinger til affiliate i opptil 2 (to) måneder i tilfelle uforutsette tekniske feil i affiliateprogrammet, eller hvis det er nødvendig å verifisere affiliate og trafikkildene. Hvis betaling blir forsinket, kan affiliate avklare hvorfor med en ansvarlig i selskapet som representerer affiliateprogrammet.

8.3. Før du sender en forespørsel om betaling, må du sørge for at detaljene er riktige. Kontakt din ansvarlige hvis du ber om betaling for første gang. Ytterligere betalinger blir utført automatisk.

8.4. Betalinger skjer i henhold til detaljene som er spesifisert av affiliate under registrering. Detaljene kan endres ved å kontakte support@partners1xbit.com. 1xBit forplikter seg til å betale eventuelle transaksjonsgebyrer ved overføring av betalinger til affiliate.

8.5. Hvis det oppdages uærlige nye brukere i trafikk fra affiliate, har selskapet rett til å si opp gjeldende avtale med affiliate uten å gi dem forhåndsvarsel eller tillate dem å ta ut penger.

Hvorvidt en ny bruker er «uærlig» avgjøres i samsvar med paragraf 2.19 «Generelle bestemmelser».

9. Tvisteløsningsprosedyre

9.1. Affiliate kan utfordre alle avgjørelser som tas av representanter for affiliateprogrammet. For å gjøre dette skal affiliate ta kontakt med støttetjenesten for affiliateprogrammet og presentere saken.

9.2. Affiliater skal sende all informasjon kun skriftlig til den offisielle e-postadressen til støttetjenesten for affiliateprogrammet. Kontaktinformasjonen til støttetjenesten er gitt på nettstedet til affiliateprogrammet.

9.3. Støttetjenesten for affiliateprogrammet har rett til å nekte å behandle en klage hvis affiliate ikke fremlegger bevis for at brudd ikke har skjedd.

9.4. Fristen for behandling av en klage er 14 (fjorten) virkedager fra datoen den er mottatt.

9.5. Etter å ha vurdert klagen, er alle avgjørelser som selskapet tar om affiliateprogrammet, endelige og ikke gjenstand for revidering. Selskapet forbeholder seg retten til å slette all kommunikasjon som inneholder banning, fornærmelser, oppfordring til vold eller falske beskyldninger, og til å stanse behørig samarbeid med affiliate som er ansvarlig for å sende slik kommunikasjon.