TAISYKLĖS IR SĄLYGOS
(toliau – Sutartis)

Bendrosios nuostatos

Lažybų kompanija – tai 1xBit internetinis resursas (toliau vadinamas „Kompanija“), kur vartotojams siūloma atlikti internetinius statymus įvairiuose įvykiuose.

Pagrindinis Kompanijos brendas – tai sudedamosios dalys, kurios skiria Kompaniją nuo kitų, ir pagal kurias vartotojai ją lengvai atpažįsta. Pagrindinis Kompanijos brendas (toliau – Kompanijos brendas) šioje Partnerystės programoje yra 1xBit.

Kompanijos svetainė arba resursas (toliau vadinama 1xBit) – viena ar kelios Kompanijos svetainės, kurių domeno pavadinimai pilnai arba iš dalies sudaryti iš Kompanijos brendo.

Kompanijos produktai – paslauga ar paslaugų rinkinys, siūlomas vartotojams Kompanijos resursuose.

Partnerystės programa – tai Kompanijos ir Partnerio bendradarbiavimo būdas, vykdomas naudojant Kompanijos resursus, ypač https://partners1xbit.com/, kur Partneris, naudodamas savo resursą ar resursus, gali reklamuoti Kompanijos paslaugas ir už tai gauti atlygį. Pagrindiniai šio bendradarbiavimo principai yra išdėstyti žemiau ir bus laikoma, kad Partneris su jais sutinka ir juos priima nuo registracijos Partnerystės programoje momento https://partners1xbit.com/ svetainėje.

Partneris – svetainės kūrėjas (fizinis arba juridinis asmuo), kuris vykdo Partnerystės programos sąlygas partners1xbit.com svetainėje, kurios pagrindinis tikslas yra pritraukti į Kompaniją naujus vartotojus ir reklamuoti savo produktus.

Partnerio paskyra – asmeninė partnerio paskyra Partnerystės programoje.

Nauji vartotojai – tai vartotojai, kurie anksčiau neturėjo žaidimų sąskaitos jokioje 1xBit svetainėje, kuriuos į Kompanijos svetainę specialiomis priemonėmis pritraukė Partneris, kurie turi registruotą 1xBit žaidimų sąskaitą ir yra įnešę savo pirmąjį įnašą.

Referalinė nuoroda – nuoroda į Kompanijos svetainę, kurioje yra unikalus Partnerio identifikatorius.

Uždarbis – piniginis atlygis, kurį Partneris gauna kaip komisinius iš pritrauktų naujų vartotojų pelno.

Mokėjimas – tai lėšų pervedimas (uždarbio) Partneriui iš Partnerystės programos vidinės sąskaitos per išorinę mokėjimo sistemą.

Ataskaitinis laikotarpis – tai tam tikras laikotarpis, per kurį Partneris gali sekti savo darbo rezultatus Partnerystės programoje.

Reklaminė medžiaga – tai tekstinė, grafinė, garso, vaizdo ir mišri reklaminio pobūdžio medžiaga, skirta Kompanijos produktų reklamai internete.

Sutarties taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios sąlygos

1.1. Partneris įsipareigoja, prieš pradedant dirbti su Kompanija, perskaityti ir priimti Partnerystės programos sąlygas.

1.2. Tik sulaukę 18 metų ir vyresni vartotojai gali tapti nariais ir vykdyti Partnerystės programos sąlygas.

Kompanija neneša atsakomybės prieš trečiąsias šalis už tai, kad Partneris nesilaiko amžiaus apribojimo punkto. Jei ši sąlyga pažeidžiama, Kompanija turi teisę atsisakyti išmokėti uždarbį Partneriui ir užšaldyti jo Partnerystės sąskaitą.

1.3. Partneris prisiima visą atsakomybę už asmens duomenų, įskaitant vartotojo vardą ir slaptažodį, saugumą ir saugojimą. Kompanija neatsako už Partnerio asmens duomenų praradimą ir (arba) jų perdavimą trečiosioms šalims.

1.4. Kompanija per Partnerystės programą turi teisę atsisakyti bendradarbiauti su vienu ar kitu Partneriu. Kompanija neprivalo pagrįsti savo atsisakymo.

1.5. Kompanija turi teisę atlikti bet kokius šios Sutarties pakeitimus ir, kai tik įmanoma, pranešimai apie visus reikšmingus pakeitimus turi būti išsiųsti į el. paštą, kurį Partneris yra nurodęs savo Partnerio paskyroje.

Galioja ta Sutarties versija, kuri paskelbta Partnerystės programos svetainėje.

1.6. Registruotis Partnerystės programoje Partneris gali tik vieną kartą. Griežtai draudžiama registruotis pakartotinai, o taip pat ir kaip sub-partneriu.

2. Reklaminės medžiagos platinimas

2.1. Bendradarbiavimas su Partneriu pagal Partnerystės programą reiškia, kad reklaminės medžiagos bus talpinamos nuosavame Partnerio resurse arba resursuose.

2.2. Platinant reklaminę medžiagą pagal bendradarbiavimo su Kompanija taisykles, Partneris turi griežtai laikytis įstatymų, galiojančių toje šalyje, kurioje platinama reklaminė medžiaga bei reguliavimo institucijų ir etikos standartų reikalavimų. Naudoti tik tą reklaminę medžiagą, kuri yra Kompanijos moderuota ir patvirtinta.

2.3. Ruošiant nuosavą reklaminę medžiagą, Partneris būtinai turi pateikti savo reklaminę medžiagą Partnerystės programos atstovui moderavimui ir patvirtinimui. Jei šis Sutarties punktas bus pažeistas, Partneris susidurs su pasekmėmis, kurios nurodytos Sutarties 2.8 punkte.

2.4. Partneris įsipareigoja sekti reklaminės medžiagos, talpinamos savo resurse ar resursuose (svetainėse, socialiniuose tinkluose, mesendžeriuose ir pan.) tinkamumą ir tikslumą. *

* Neaktualia reklamine medžiaga laikoma:

– neteisingos akcijų, premijų ir specialių pasiūlymų sąlygos;

– pasenusios kūrybinės idėjos;

– reklaminė medžiaga su senuoju Kompanijos logotipu;

– reklaminė medžiaga, kurioje naudojamas Kompanijos ar vieno iš jos brendų pavadinimas ir kurioje yra nuorodų į konkurentų svetaines.

Jei reklaminė medžiaga laikoma neaktualia, Kompanija turi teisę nedelsiant peržiūrėti Sutarties su Partneriu sąlygas, pasilikdama teisę blokuoti jo Partnerystės sąskaitą.

2.5. Partneris neša pilną išimtinę atsakomybę už resurso ar resursų veiklą ir turinį, kuriuose platinama jo reklaminė medžiaga.

2.6. Partneris įsipareigoja nedaleisti, kad jo resurse ar resursuose būtų talpinama medžiaga – šmeižikiška, kuriai taikomi amžiaus apribojimai, neteisėta, kenkianti, grėsminga, nepadori, rasinės ir etninės netolerancijos ar kitaip nepageidaujama, diskriminacinė, smurtinė, politiškai neteisinga ar kitokiu būdu prieštaraujanti arba pažeidžianti Kompanijos ar trečiųjų asmenų teises.

2.7. Partneris negali platinti jokios reklaminės medžiagos ar turinio, reklamuojančio Kompanijos svetainę, šalyse, kuriose tai draudžiama, įskaitant ir šalis, kuriose vyksta reguliavimo normų nustatymo procesas.

2.8. Bendrovė neatsako už jokias trečiųjų šalių pretenzijas, susijusias su Partnerio resursu ar resursais, ar su bet kokiais Partnerio produktais ar paslaugomis.

Jei nustatoma, kad Partnerio resurse ar resursuose patalpinta reklaminė medžiaga pažeidžia šią Sutartį, Partneriui išsiunčiamas įspėjimas su reikalavimu pakeisti tokią medžiagą. Partneris sutinka ištaisyti aptiktą problemą per 5 (penkias) darbo dienas.

Jei problema lieka neišspręsta, tai Kompanija per Partnerystės programą turi teisę blokuoti išmokėjimus Partneriui iki tol, kol problema bus pašalinta.

Jei šis sutarties punktas yra pastoviai pažeidinėjamas, tai Kompanija per Partnerystės programą turi teisę peržiūrėti bendradarbiavimo su Partneriu sąlygas.

3. Srauto šaltiniai

3.1. Registruodamasis Partneris įsipareigoja pateikti išsamią informaciją apie srauto šaltinius, kuriuos jis ketina naudoti bendradarbiaudamas su Kompanija.

3.2. Partneris yra atsakingas už bet kokį tyčinį srauto šaltinių nuslėpimą. Jei nustatoma, kad Partneris sąmoningai tyčia nuslėpė srauto šaltinius, kompanija turi teisę blokuoti išmokėjimus ir peržiūrėti bendradarbiavimo sąlygas.

3.3. Kompanijos moderavimo tarnyba kontroliuoja, ar Partneris tinkamai naudoja srauto šaltinius. Norėdamas gauti paaiškinimus, Partneris gali kreiptis į Partnerystės programos palaikymo tarnybą.

4. Kompanijos intelektinės nuosavybės naudojimas

4.1. Partneriui draudžiama pilnai ar iš dalies kopijuoti pagrindinio Kompanijos brendo svetainių ar atskirų nukreipimo puslapių vaizdą, taip pat Kompanijoje registruotų prekių pavadinimų ir prekės ženklų svetaines. Be to, Partnerių svetainės ar nukreipimo puslapiai neturi sudaryti įspūdžio, kad jie yra valdomi ar susiję su pagrindiniu Kompanijos brendu ar su bet kuriuo susijusiu su ja brendu.

4.2. Partneris neturi teisės naudoti Kompanijos logotipų, grafikos ir rinkodaros medžiagos be Kompanijos atstovų sutikimo, išskyrus medžiagą, kuri suteikiama kaip Partnerystės programos dalis.

4.3. Partneris įsipareigoja neregistruoti ir nenaudoti Kompanijos pagrindinio brendo ar kitų Kompanijos brendų pavadinimų variacijų savo svetainės (domeno pavadinimo), vidinių puslapių ar mobiliųjų programų adresuose. Variacija reiškia bet kokį pavadinimą, kuriame yra bet kurio kompanijos prekinio ženklo pavadinimas arba susideda iš jo, arba yra labai panašus į Kompanijos prekinio ženklo pavadinimą, kad net sukelia painiavą. Partneris sutinka, kad Kompanija turi teisę nustatyti panašumo lygį.

4.4. Partneris neturi teisės įsigyti/registruoti/naudoti raktinių žodžių, paieškos užklausų ar kitų identifikatorių, kad juos naudoti bet kuriose paieškos sistemose, portaluose, reklamos paslaugų ar kitose paieškos/informacinėse tarnybose, kurios yra identiškos arba panašios į bet kokius Kompanijos prekių pavadinimus (prekių ženklus) ar bet kurio kito Kompanijai priklausančio brendo. Tai apima ir Partnerio svetainėje esančias metažymas, kurios yra identiškos ar panašios į bet kurį Kompanijos prekės pavadinimą (prekės ženklą).

Partneris neturi teisės kurti puslapių ir (arba) grupių jokiuose socialiniuose tinkluose (įskaitant, bet neapsiribojant, Facebook, Twitter ir kt.), kurie gali būti klaidingai interpretuojami kaip Kompanijos ar Kompanijos brendų puslapiai arba grupės.

Taip pat Partneris sutinka nekurti ir neplatinti mobiliųjų ir internetinių programų, o taip pat ir internetinių svetainių, kurios gali būti klaidingai interpretuojamos kaip Kompanijos brendų programos ar svetainės.

4.5. Jei pažeidžiami šios Sutarties 4.1 – 4.4 punktai, Kompanija turi teisę peržiūrėti bendradarbiavimo su Partneriu sąlygas.

5. Konkurencija

5.1. Partneris sutinka neplatinti ir netalpinti Reklaminės medžiagos administracijos, vadovų ar kitų kompanijos darbuotojų, o ypač Partnerystės programos vardu. Visa reklaminė medžiaga ir kreipimasis į klientus Kompanijos vardu siunčiami iš oficialių el. pašto adresų, kurie nurodyti Kompanijos svetainėje.

5.2. Partneris neturi teisės susisiekti su potencialiais klientais jokiu būdu, dėl kurio tarp Partnerio ir Kompanijos atsiras konkurencija dėl svetainės ar svetainių reklamos.

5.3. Partneriui draudžiama naudoti pašto šlamštą, kontekstinę reklamą su bet kokiomis Kompanijos brendo užuominomis ir tokius reklamos formatus kaip „clickunder“ ir „popunder“ Kompanijos reklamavimui.

5.4. Partneris sutinka, kad bet kuriam naujam potencialiam Kompanijos vartotojui nesiūlys ir neskatins jo (finansiškai ar kitokiu būdu) registruotis, atlikti įnašą ar imtis bet kokių kitų veiksmų be išankstinio raštiško Kompanijos sutikimo, remiantis Partnerystės programa, išskyrus standartines reklamines programas, kurias Kompanija laikas nuo laiko gali pasiūlyti per Partnerystės programą.

5.5. Partneriui draudžiama registruoti nuosavą žaidimų sąskaitą Kompanijoje per savo referalinę nuorodą ir bendrininkauti su kitais vartotojais.

5.6. Partneriui draudžiama naudoti klaidinančius slapukus (angl. stuffing), o būtent:

– 1xBit svetainės atidarymas „iframe“ nuliniu dydžiu arba nematomoje zonoje;

– žymų, slapukų skriptų ir kitų panašaus pobūdžio manipuliacijų vykdymas.

5.7. Pažeidus šios sutarties bet kurį iš 5.1 – 5.6 punktų, Kompanija turi teisę peržiūrėti bendradarbiavimo su Partneriu sąlygas ir net uždaryti Partnerio sąskaitą.

6. Konfidenciali informacija

6.1. Šios Sutarties galiojimo metu Partneriui gali būti suteikta konfidenciali informacija, susijusi su Kompanijos verslu, jos veikla, technologijomis ir Partnerystės programa (įskaitant, pavyzdžiui, uždarbį ir kitus komisinius, kuriuos Partneris gauna pagal Partnerystės programą).

6.2. Partneris įsipareigoja neatskleisti ir neperduoti jokios konfidencialios informacijos trečiosioms šalims, nebent tuo atveju, jei Partneriui buvo duotas išankstinis Kompanijos sutikimas raštu. Partneris įsipareigoja naudoti konfidencialią informaciją tik šios Sutarties tikslams įgyvendinti. Partnerio įsipareigojimai dėl konfidencialios informacijos išliks ir nutraukus šią sutartį.

6.3. Pažeidus šios sutarties bet kurį iš 6.1 – 6.2 punktų, Kompanija turi teisę nutraukti sutartį su Partneriu ir taikyti baudas pagal galiojančius įstatymus dėl konfidencialios informacijos saugumo.

7. Komisiniai už naujų vartotojų pritraukimą

7.1. Partnerio uždarbis nėra fiksuotas ir priklauso nuo Kompanijos pajamų, gautų iš naujų vartotojų, užsiregistravusių per Partnerio referalinę nuorodą, o taip pat nuo srauto kokybės.

7.2 Iškart po registracijos kiekvienas naujas Partneris gali gauti 25% (dvidešimt penkių procentų) komisinius nuo Kompanijos grynojo pelno, gauto iš naujų Partnerio pritrauktų vartotojų. Komisinių procentas gali būti padidintas iki 30% (trisdešimties procentų), 35% (trisdešimt penkių procentų) arba 40% (keturiasdešimties procentų), priklausomai nuo Kompanijos grynojo pelno dydžio iš vartotojų, kuriuos pritraukė Partneris. Didėjant Partnerio pelnui, komisinių procentas automatiškai auga.

Partnerio komisiniai skaičiuojami pagal sekančią schemą:

25% – kada mėnesinis Kompanijos grynasis lažybų pelnas yra iki 200 mBTC;

30% – kada mėnesinis Kompanijos grynasis lažybų pelnas yra nuo 200 mBTC iki 700mBTC;

35% – kada mėnesinis Kompanijos grynasis lažybų pelnas yra nuo 700 mBTC iki 1 000 mBTC;

40% – kada mėnesinis Kompanijos grynasis lažybų pelnas viršija 1 000 mBTC;

Partnerio pelnas apskaičiuojamas kaip procentas nuo grynojo lažybų pelno, gauto iš pritrauktų vartotojų. Grynasis lažybų pelnas = bendra atliktų statymų suma – laimėjimų suma – gautų premijų suma – mokėjimo sistemų komisinių mokesčių suma.

Partnerio komisinių tarifas gali būti keičiamas. Įvykus pasikeitimui, Partneriui bus pranešta el. paštu.

7.3. Jei per 3 (tris) iš eilės kalendorinius mėnesius Partneris nesugebės pritraukti 3 (trijų) naujų vartotojų, Kompanija turi teisę (bet neprivalo) pakeisti bendradarbiavimo sąlygas, įskaitant ir komisinių, kuriuos gauna Partneris, sumažinimą arba sustabdyti Partnerio paskyros veiklą Partnerystės programoje. Atskirais atvejais gali būti keliamas Sutarties su Partneriu nutraukimo klausimas.

Savo ruožtu, aktyvūs Partnerio veiksmai, reklamuojant Kompanijos brendus, gali tapti priežastimi pagerinti bendradarbiavimo sąlygas, visų pirma – didinant komisinius. Apie tai Partneriui bus pranešta Partnerio paskyroje nurodytu el. pašto adresu.

8. Komisinių išmokėjimas

8.1 Partneris gali gauti uždarbį vieną kartą per savaitę (kiekvieną antradienį už laikotarpį nuo praėjusios savaitės pirmadienio iki sekmadienio, imtinai), tačiau tik tuo atveju, jei su Kompanijos vadovu iš anksto yra suderinti sąskaitos mokėjimo rekvizitai ir, jei uždirbtos lėšos viršija reikalaujamą minimalią išmokėjimo vertę – 2,5 mBTC.

Jei Partneris neturi tokios sumos savo Partnerystės sąskaitoje, tai lėšos bus automatiškai perkeltos į sekantį laikotarpį ir taip iki tol, kol bus sukaupta reikalaujama suma. Neigiamas likutis taip pat perkeliamas į sekantį mėnesį.

8.2. Kompanijos Partnerystės programa turi teisę atidėti išmokėjimus Partneriui iki 2 (dviejų) mėnesių tuo atveju, kada įvyksta nenumatyti Partnerystės programos techniniai trūkumai, arba, jei iškyla būtinybė patikrinti Partnerį ir jo srauto šaltinius. Tuo atveju, kada išmokėjimas vėluoja, Partneris gali patikslinti priežastis pas Kompanijos vadybininką – Partnerystės programos atstovą.

8.3. Prieš išsiųsdami užklausą išmokėjimui, patikrinkite, ar nurodyti rekvizitai yra teisingi. Jei pirmą kartą prašote išmokėjimo, susisiekite su savo vadybininku. Kiti išmokėjimai bus atliekami automatiškai.

8.4. Mokėjimai vykdomi pagal rekvizitus, kuriuos Partneris pateikė registracijos metu. Pakeisti anksčiau nurodytus rekvizitus galima išsiunčiant laišką šiuo el. paštu: support@partners1xbit.com. 1xBit įsipareigoja pati sumokėti bet kokius komisinius mokesčius už uždarbio pervedimą Partneriui.

8.5. Tuo atveju, kada Partnerio sraute aptinkami nesąžiningi nauji vartotojai, Kompanija turi teisę nutraukti galiojančią sutartį su Partneriu be išankstinio įspėjimo ir galimybės atsiimti lėšas.

Ar Naujas vartotojas yra "nesąžiningas", ar ne, nustatoma pagal "Bendrųjų nuostatų" 2.19 punktą.

9. Ginčų sprendimo tvarka

9.1. Partneris gali užginčyti bet kuriuos Partnerystės programos atstovų priimtus sprendimus. Šiam tikslui Partneris turi susisiekti su Partnerystės programos palaikymo tarnyba ir pateikti savo argumentus.

9.2. Visą informaciją Partneriai turi pateikti raštu, išsiunčiant laišką į Partnerystės programos palaikymo tarnybos oficialų el. pašto adresą. Palaikymo tarnybos kontaktai yra nurodyti Partnerystės programos svetainėje.

9.3. Partnerystės programos palaikymo tarnyba turi teisę atsisakyti nagrinėti skundą, jei Partneris nepateikia įrodymų apie pažeidimo nebuvimą.

9.4. Skundo nagrinėjimo terminas yra 14 (keturiolika) darbo dienų nuo jo gavimo dienos.

9.5. Išnagrinėjus skundą, visi Kompanijos priimti sprendimai dėl Partnerystės programos yra galutiniai ir jie nebegali būti peržiūrimi dar kartą. Kompanija turi teisę ištrinti bet kokius pranešimus, kuriuose yra nešvankybės, įžeidinėjimai, kurstymas smurtauti ar melagingi kaltinimai ir sustabdyti bendradarbiavimą su Partneriu, iš kurio gaunami tokie pranešimai.