ข้อกำหนดและเงื่อนไข
(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าข้อตกลง)

คำนิยามทั่วไป

บริษัทรับพนัน – ทรัพยากรอินเทอร์เน็ตของ 1xBit (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ที่ที่ผู้ใช้ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการพนันออนไลน์

แบรนด์หลักของบริษัท – ชุดองค์ประกอบที่แบ่งแยกบริษัทจากบริษัทอื่น ๆ ซึ่งทำให้ผู้ใช้จดจำได้อย่างง่ายดาย แบรนด์หลักของบริษัท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าแบรนด์ของบริษัท) สำหรับโปรแกรมพันธมิตรนี้คือ 1xBit

เว็บไซต์และทรัพยากรของบริษัท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า 1xBit) – เว็บไซต์หนึ่งหรือหลายเว็บไซต์ของบริษัทที่ประกอบไปด้วยแบรนด์ของบริษัทในรูปแบบชื่อโดเมนแบบเต็มหรือบางส่วน

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท – บริการหรือชุดบริการที่ทรัพยากรของบริษัทนำเสนอให้กับผู้ใช้

โปรแกรมพันธมิตร – ประเภทของความร่วมมือระหว่าบริษัทและพันธมิตรซึ่งดำเนินการผ่านทรัพยากรของบริษัทโดยเฉพาะ https://partners1xbit.com/ โดยที่พันธมิตรใช้ทรัพยากรของตนในการโฆษณาบริการของบริษัทหรือรับค่าตอบแทนเป็นผลตอบแทน มีการกำหนดหลักการพื้นฐานของประเภทความร่วมมือนี้ที่ด้านล่างและได้รับการยินยอมจากพันธมิตร ณ เวลาที่ลงทะเบียนในโปรแกรมพันธมิตรบน https://partners1xbit.com/

พันธมิตร – ผู้ดูแลเว็บไซต์ (บุคคลหรือนิติบุคคล) ที่เติมเต็มเงื่อนไขของโปรแกรมพันธมิตรบน partners1xbit.com และเป็นผู้ที่มีวัตถุประสงค์หลักคือดึงดูดผู้ใช้งานใหม่มายังทรัพยากรของบริษัทหรือโปรโมทผลิตภัณฑ์

บัญชีพันธมิตร – บัญชีส่วนบุคคลของพันธมิตรในโปรแกรมพันธมิตร

ผู้ใช้ใหม่ – ผู้ใช้ที่ก่อนหน้านี้ไม่มีบัญชีผู้เล่นบนเว็บไซต์ 1xBit ใด ๆ ที่พันธมิตรเป็นผู้เชิญชวนมายังเว็บไซต์ของบริษัทด้วยวิธีการที่เฉพาะเจาะจง ได้ลงทะเบียนบัญชีผู้เล่นบน 1xBit และดำเนินการฝากเงินครั้งแรก

ลิงก์แนะนำ – ลิงก์มายังเว็บไซต์ของบริษัทที่ประกอบไปด้วยตัวระบุของพันธมิตรที่ไม่เหมือนใคร

รายได้– ผลตอบแทนทางการเงินที่พันธมิตรได้รับในรูปแบบค่าคอมมิชชั่นที่อ้างอิงตามผลกำไรของบริษัทที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้ใหม่ที่พันธมิตรเป็นผู้แนะนำ

การชำระเงิน – การชำระเงิน (รายได้) ซึ่งได้รับการโอนจากบัญชีภายในของโปรแกรมพันธมิตรผ่านระบบการชำระเงินภายนอกมาให้กับพันธมิตร

ระยะเวลารายงาน – ระยะเวลาที่แน่นอนที่พันธมิตรสามารถใช้เพื่อติดตามผลลัพธ์การทำงานของตนภายในโปรแกรมพันธมิตร

สื่อเพื่อการโฆษณา – ข้อความ กราฟิก เสียง วิดีโอและสื่อรูปแบบผสมของการโฆษณาซึ่งทำหน้าที่เพื่อโปรแกรมผลิตภัณฑ์ของบริษัทบนอินเทอร์เน็ต

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลง

1. บทบัญญัติทั่วไป

1.1. พันธมิตรต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมพันธมิตรก่อนที่จะเริ่มงานกับบริษัทและต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว

1.2. เฉพาะผู้ใช้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นเท่านั้นที่สามารถร่วมเป็นสมาชิกและเติมเต็มข้อกำหนดของโปรแกรมพันธมิตรได้

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลที่สามสำหรับความล้มเหลวของพันธมิตรในการปฏิบัติตามข้อจำกัดด้านอายุ หากมีการละเมิด บริษัทมีสิทธิ์ในการปฏิเสธการชำระเงินรายได้ให้กับพันธมิตรและมีสิทธิ์ในการอายัดบัญชีพันธมิตร

1.3. พันธมิตรจะต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอย่างเต็มที่ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคลที่พันธมิตรและ/หรือถ่ายโอนให้กับบุคคลที่สาม

1.4. ผ่านโปรแกรมพันธมิตร บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความร่วมมือกับพันธมิตรคนใดก็ตาม บริษัทไม่จำเป็นต้องยืนยันการปฏิเสธดังกล่าว

1.5. บริษัทมีสิทธิ์ในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของข้อตกลงนี้ หากจำเป็นจะมีการส่งการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ไปยังที่อยู่อีเมลที่พันธมิตรให้ไว้ในบัญชีพันธมิตร

เวอร์ชันของข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้ต้องเป็นเวอร์ชันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์โปรแกรมพันธมิตร

1.6. พันธมิตรสามารถลงทะเบียนโปรแกรมพันธมิตรได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ห้ามมิให้มีการลงทะเบียนซ้ำซึ่งรวมถึงพันธมิตรย่อยอย่างเข้มงวด

2. การเผยแพร่สื่อโฆษณา

2.1. การร่วมมือกับพันธมิตรในฐานะส่วนหนึ่งของโปรแกรมพันธมิตรนั้นรวมถึงการเผยแพร่สื่อโฆษณาบนทรัพยากรของพันธมิตร

2.2. เมื่อการเผยแพร่สื่อโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับบริษัท พันธมิตรต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่เผยแพร่สื่อโฆษณาตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลและตามมาตรฐานทางจริยธรรมและใช้สื่อโฆษณาที่ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากบริษัทเท่านั้น

2.3. เมื่อพันธมิตรจัดเตรียมสื่อโฆษณาของตนเอง พันธมิตรต้องส่งสื่อโฆษณาดังกล่าวไปให้กับตัวแทนของโปรแกรมพันธมิตรเพื่อตรวจสอบและอนุมัติ หากมีการละเมิดในข้อตกลงนี้ พันธมิตรจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาที่ระบุในข้อ 2.8 ของข้อตกลง

2.4. พันธมิตรยินยอมที่จะตรวจสอบความเกี่ยวข้องและความแม่นยำของสื่อโฆษณาที่เผยแพร่ในทรัพยากรของตน (เว็บไซต์ เครือข่ายโซเชียล ระบบส่งข้อความทันที เป็นต้น) *

*สื่อโฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้องรวมถึง:

– เงื่อนไขสำหรับโปรโมชั่น โบนัสและข้อเสนอพิเศษที่ไม่ถูกต้อง;

– แนวคิดสร้างสรรค์ที่ล้าสมัย;

– สื่อโฆษณาที่ประกอบไปด้วยโลโก้ของบริษัทที่ล้าสมัย;

– สื่อโฆษณาที่ใช้ชื่อของบริษัทหรือหนึ่งในแบรนด์ แต่มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของคู่แข่ง

หากสื่อโฆษณาถือว่าไม่เกี่ยวข้อง บริษัทมีสิทธิ์ในการทบทวนข้อกำหนดของข้อตกลงที่มีต่อพันธมิตรในขณะที่สงวนสิทธิ์ในการปิดกั้นบัญชีพันธมิตร

2.5. พันธมิตรมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเปิดให้บริการทรัพยากรที่ที่มีการเผยแพร่สื่อโฆษณาและเนื้อหาของทรัพยากรดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบและแต่เพียงผู้เดียว

2.6. พันธมิตรต้องป้องกันการเผยแพร่สื่อใด ๆ บนทรัพยากรของตนที่มีการหมิ่นประมาท ภายใต้การจำกัดอายุ ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย ข่มขู่ ลามกอนาจาร การเหยียดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์หรืออย่างอื่นที่ไม่พึงประสงค์หรือเลือกปฏิบัติ ความรุนแรง ความไม่ถูกต้องทางการเมืองหรือเป็นที่ถกเถียงกันหรือละเมิดสิทธิ์ของบริษัทหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

2.7. พันธมิตรอาจไม่สามารถเผยแพร่สื่อโฆษณาหรือเนื้อหาใด ๆ เพื่อโปรโมทเว็บไซต์ของบริษัทในประเทศที่ห้ามซึ่งรวมถึงประเทศที่บรรทัดฐานการกำกับดูแลอยู่ในระหว่างการพัฒนาได้

2.8. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องใด ๆ จากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรหรือทรัพยากรของพันธมิตรหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ของพันธมิตร

หากพบว่าสื่อโฆษณาบนทรัพยากรของพันธมิตรละเมิดข้อตกลงนี้ จะมีการส่งการแจ้งเตือนไปยังพันธมิตรเพื่อร้องขอให้เปลี่ยนสื่อดังกล่าว พันธมิตรยินยอมที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใน 5 (ห้า) วันทำการ

หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข งั้นบริษัทผ่านโปรแกรมพันธมิตรขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกั้นการชำระเงินให้กับพันธมิตรจนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงนี้ซ้ำ บริษัทผ่านโปรแกรมพันธมิตรมีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดความร่วมมือกับพันธมิตร

3. แหล่งที่มาของการเข้าชม

3.1. เมื่อลงทะเบียน พันธมิตรยินยอมที่จะมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการเข้าชมที่พวกเขามีแนวโน้มจะใช้ในขณะร่วมมือกับบริษัท

3.2. พันธมิตรจะต้องรับผิดชอบต่อการเจตนาปิดบังแหล่งที่มาของการเข้าชม ในกรณีที่พบว่าพันธมิตรเจตนาปกปิดแหล่งที่มาของการเข้าชม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกั้นการชำระเงินและแก้ไขข้อกำหนดของความร่วมมือกับพันธมิตร

3.3. ฝ่ายตรวจสอบของบริษัทจะตรวจสอบการปฏิบัติตามของแหล่งที่มาของการเข้าชมที่พันธมิตรใช้ พันธมิตรสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนโปรแกรมพันธมิตรเพื่อขอคำชี้แจงได้

4. ข้อจำกัดการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

4.1. ห้ามไม่ให้พันธมิตรคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือหน้าแบรนด์หลักของบริษัทหน้าใดหน้าหนึ่ง เช่นเดียวกันกับชื่อทางการค้าของเว็บไซต์และเครื่องหมายทางการค้าที่บริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้เว็บไซต์และหน้าของพันธมิตรไม่ควรแสดงค่าวัดที่พวกเขาจัดการหรือเชื่อมโยงกับแบรนด์หลักของบริษัทหรือแบรนด์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ

4.2. พันธมิตรไม่มีสิทธิ์ในการใช้โลโก้ กราฟิกและสื่อทางการตลาดของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากตัวแทนของบริษัท ยกเว้นแต่จะเป็นสื่อที่ได้รับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมพันธมิตร

4.3. พันธมิตรยอมรับว่าจะไม่สมัครหรือใช้ตัวแปรของชื่อแบรนด์หลักของบริษัทหรือแบรนด์อื่น ๆ ของบริษัทตามขื่อของเว็บไซต์ (ชื่อโดเมน) หน้าภายในหรือแอปพลิเคชันมือถือ “ตัวแปร” หมายถึงชื่อใด ๆ ก็ตามที่รวมหรือประกอบไปด้วยชื่อแบรนด์ใด ๆ ของบริษัทหรือที่คล้านกันกับชื่อของเครื่องหมายทางการค้าของบริษัทอันเป็นเหตุให้เกิดความสับสน พันธมิตรยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิ์ในการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสับสน

4.4. พันธมิตรไม่มีสิทธิ์ในการรับ/ลงทะเบียน/ใช้คีย์เวิร์ด คำค้นหาหรือตัวระบุอื่น ๆ เพื่อใช้ในเครื่องมือค้นหา พอร์ทัลหรือบริการโฆษณาหรือบริการอ้างอิง/ค้นหาอื่นใดที่คล้ายกันกับชื่อทางการค้า (เครื่องหมายทางการค้า) ของบริษัทหรือแบรนด์อื่น ๆ ที่บริษัทเป็นเจ้าของ นี่รวมถึงเมต้าแท็กบนเว็บไซต์ของพันธมิตรที่คล้ายกันกับชื่อทางการค้าของบริษัท (เครื่องหมายทางการค้า)

พันธมิตรไม่มีสิทธิ์ในการสร้างหน้าและ/หรือกลุ่มบนเครือข่ายโซเชียล (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดแค่ Facebook, Twitter เป็นต้น) ซึ่งอาจถูกตีความว่าเป็นหน้าหรือกลุ่มของบริษัทและ/หรือแบรนด์ของบริษัท

พันธมิตรยอมรับว่าจะไม่สร้างหรือแจกจ่ายแอปพลิเคชันมือถือหรือเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่อาจถูกตีความว่าเป็นแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของแบรนด์ของบริษัท

4.5. ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงข้อที่ 4.1 – 4.4 บริษัทมีสิทธิ์ในการทบทวนข้อกำหนดของความร่วมมือกับพันธมิตร

5. การแข่งขัน

5.1. พันธมิตรยอมรับว่าจะไม่แจกจ่ายหรือเผยแพร่สื่อโฆษณาในนามของผู้ดูแล ผู้จัดการหรือพนักงานคนอื่น ๆ ของบริษัทและโดยเฉพาะอย่างยิ่งของโปรแกรมพันธมิตร สื่อโฆษณาทั้งหมดและคำร้องเรียนทั้งหมดต่อลูกค้าในนามของบริษัทจะต้องถูกส่งจากที่อยู่อีเมลทางการที่ระบุบนเว็บไซต์ของบริษัท

5.2. พันธมิตรไม่มีสิทธิ์ในการติดต่อลูกค้าในรูปแบบใด ๆ ก็ตามที่จะส่งผลให้เกิดการแข่งขันระหว่างพันธมิตรและบริษัทในด้านโปรโมชั่นของเว็บไซต์

5.3. เพื่อเป็นการโฆษณาบริษัท ห้ามไม่ให้พันธมิตรใช้จะหมายสแปม การโฆษณาตามบริบทกับแบรนด์ใด ๆ ของบริษัทและรูปแบบการโฆษณา เช่น Clickunder และ Popunder

5.4. พันธมิตรยอมรับว่าพวกเขาจะไม่เสนอหรือมอบค่าชดเชย (ทางการเงินหรืออื่น ๆ) สำหรับการลงทะเบียน ฝากเงินหรือดำเนินการใด ๆ กับผู้ใช้ใหม่ของบริษัทโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทในฐานะส่วนหนึ่งของโปรแกรมพันธมิตร ยกเว้นโปรแกรมโปรโมชั่นมาตรฐานที่บริษัทอาจมอบให้ผ่านทางโปรแกรมพันธมิตรในบางช่วงเวลา

5.5. ห้ามไม่ให้พันธมิตรลงทะเบียนบัญชีผู้เล่นของตนกับบริษัทผ่านลิงก์แนะนำของตนและสมรู้ร่วมคิดกับผู้ใช้รายอื่น ๆ

5.6. ห้ามไม่ให้พันธมิตรใช้คุกกี้โดยกล่าวคือ:
– การเปิดเว็บไซต์ 1xBit ใน iframe ที่มีขนาดเป็นศูนย์หรือในที่ที่มองไม่เห็น;

– ใช้แท็ก สคริปต์คุกกี้และการดัดแปลงอื่น ๆ ในประเภทนี้

5.7. ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงข้อที่ 5.1 – 5.6 บริษัทมีสิทธิ์ในการทบทวนข้อกำหนดของความร่วมมือกับพันธมิตรและอาจปิดบัญชีพันธมิตร

6. ข้อมูลความลับ

6.1. ในระหว่างข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ พันธมิตรอาจได้รับข้อมูลความลับที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผู้ประกอบการ เทคโนโลยีและโปรแกรมพันธมิตร (ตัวอย่างเช่น รายได้และค่าคอมมิชชั่นอื่น ๆ ที่พันธมิตรได้รับในฐานะส่วนหนึ่งของโปรแกรมพันธมิตร)

6.2. พันธมิตรยอมรับว่าจะไม่เปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลความลับใด ๆ ไปยังบุคคลที่สาม ยกเว้นแต่พันธมิตรจะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท พันธมิตรสามารถใช้ข้อมูลความลับเฉพาะเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้เท่านั้น ความรับผิดชอบของพันธมิตรที่มีต่อข้อมูลความลับจะยังคงมีผลหลังยุติข้อตกลงนี้

6.3. กรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงข้อที่ 6.1 – 6.2 บริษัทมีสิทธิ์ในการยุติข้อตกลงกับพันธมิตรและบังคับใช้บทลงโทษตามกฎหมายบังคับใช้ที่ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลความลับ

7. ค่าคอมมิชชั่นสำหรับการดึงดูดผู้ใช้ใหม่

7.1. รายได้ของพันธมิตรไม่ได้มูลค่าที่คงที่และจะขึ้นอยู่กับรายได้ของบริษัทที่ได้รับจากผู้ใช้ใหม่ที่ลงทะเบียนโดยใช้ลิงก์แนะนำของพันธมิตร เช่นเดียวกันกับคุณภาพของการเข้าชม

7.2 ทันทีหลังจากที่สมัครสมาชิก พันธมิตรใหม่แต่ละคนจะมีสิทธิ์ในการรับค่าคอมมิชชั่น 25% (ยี่สิบห้าเปอร์เซนต์) ของรายได้สุทธิของบริษัทที่ได้รับจากผู้ใช้ใหม่ที่พันธมิตรแนะนำมา เปอร์เซนต์ค่าคอมมิชชั่นสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง 30% (สามสิบเปอร์เซนต์), 35% (สามสิบห้าเปอร์เซนต์) หรือ 40% (สี่สิบเปอร์เซนต์) โดยขึ้นอยู่กับรายได้สุทธิของบริษัทที่ได้รับจากผู้ใช้ใหม่ที่พันธมิตรแนะนำมา เปอร์เซนต์ของค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับนั้นจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติในขณะที่เงินกำไรจากพันธมิตรเพิ่มขึ้น

พันธมิตรได้รับ:

25% หากเงินกำไรการพนันสุทธิต่อเดือนของบริษัทมีมูลค่าสูงสุดถึง 200 mBTC;

30% หากเงินกำไรการพนันสุทธิต่อเดือนของบริษัทมีมูลค่าอยู่ที่ระหว่าง 200 mBTC และ 700 mBTC;

35% หากเงินกำไรการพนันสุทธิต่อเดือนของบริษัทมีมูลค่าอยู่ที่ระหว่าง 700 mBTC และ 1000 mBTC;

40% หากเงินกำไรการพนันสุทธิต่อเดือนของบริษัทมีมูลค่ามากกว่า 1000 mBTC

เงินกำไรของพันธมิตรจะได้รับการคำนวณเป็นเปอร์เซนต์ของเงินกำไรการพนันสุทธิจากผู้ใช้ที่พันธมิตรแนะนำมา เงินกำไรการพนันสุทธิ = จำนวนเงินวางเดิมพันรวม – เงินรางวัลรวม – เงินโบนัสที่ได้รับรวม – ค่าธรรมเนียมระบบการชำระเงิน

อัตราค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรอาจได้รับการเปลี่ยนแปลง หากเป็นเช่นนั้น พันธมิตรจะได้รับการแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมล

7.3. หากภายใน 3 (สาม) เดือนปฏิทินติดต่อกัน พันธมิตรไม่สามารถดึงดูดผู้ใช้ใหม่ 3 (สาม) รายได้ บริษัทมีสิทธิ์ในการ (แต่ไม่จำเป็น) ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของความร่วมมือกับพันธมิตรซึ่งรวมถึงการลดจำนวนเงินค่าคอมมิชชั่นที่พันธมิตรได้รับหรือระงับการใช้งานบัญชีพันธมิตรในโปรแกรมพันธมิตร ในบางกรณี อาจมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการยุติข้อตกลงปัจจุบันกับพันธมิตรเกิดขึ้น

ในทางกลับกันพันธมิตรที่โปรโมทแบรนด์ของบริษัทในเชิงรุกอาจทำให้เกิดการปรับปรุงเงื่อนไขของความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการเพิ่มจำนวนค่าคอมมิชชั่น พันธมิตรจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลที่ระบุเอาไว้ในบัญชีพันธมิตร

8. การชำระเงินค่าคอมมิชชั่น

8.1 พันธมิตรสามารถรับรายได้ได้หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ (ทุกวันอังคารสำหรับช่วงวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ของสัปดาห์ก่อนหน้านี้) แต่เฉพาะหากพวกเขายอมรับรายละเอียดการชำระเงินกับผู้จัดการของบริษัทเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้เท่านั้นและหากเงินทุนที่ได้รับนั้นมากกว่ามูลค่าการชำระเงินขั้นต่ำที่ 2,5 mBTC

หากพันธมิตรมีจำนวนเงินขั้นต่ำในบัญชีพันธมิตรน้อยกว่าที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เงินทุนจะถูกถ่ายโอนไปยังการชำระเงินรอบถัดไปโดยอัตโนมัติและสะสมเอาไว้จนกว่าจะถึงจำนวนเงินที่กำหนด ยอดเงินคงเหลือติดลบจะถูกยกยอดไปยังเดือนถัดไป

8.2. โปรแกรมพันธมิตรของบริษัทมีสิทธิ์ในการชะลอการชำระเงินไปยังพันธมิตรนานสูงสุดถึง 2 (สอง) เดือนในกรณีที่มีความล้มเหลวทางด้านเทคนิคเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในโปรแกรมพันธมิตรหรือหากจำเป็นต้องมีการยืนยันตัวพันธมิตรและแหล่งที่มาของการเข้าชม ในกรณีที่มีการชะลอการชำระเงิน พันธมิตรอาจต้องชี้แจงเหตุผลกับผู้จัดการของบริษัทที่เป็นตัวแทนของโปรแกรมพันธมิตร

8.3. ก่อนส่งคำขอสำหรับการชำระเงิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง ติดต่อผู้จัดการหากคุณต้องการร้องขอการชำระเงินเป็นครั้งแรก การชำระเงินเพิ่มเติมจะได้รับการดำเนินการโดยอัตโนมัติ

8.4. จะมีการชำระเงินตามข้อมูลที่ระบุเอาไว้ ณ เวลาที่พันธมิตรลงทะเบียน สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้โดยการติดต่อ support@partners1xbit.com 1xBit มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรมใด ๆ เมื่อมีการโอนการชำระเงินไปให้กับพันธมิตร

8.5. หากมีการตรวจพบผู้ใช้ใหม่ที่ไม่ซื่อสัตย์ในเส้นทางการเข้าชมของพันธมิตร บริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลงปัจจุบันกันพันธมิตรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรืออนุญาตให้พันธมิตรดำเนินการถอนเงินทุน

จะมีการกำหนดผู้ใช้งานใหม่ "ไม่ซื่อสัตย์" หรือไม่นั้นตามย่อหน้าที่ 2.19 "ข้อกำหนดทั่วไป"

9. ขั้นตอนการตัดสินข้อพิพาท

9.1. พันธมิตรอาจท้าทายการตัดสินใจใด ๆ ที่ตัวแทนโปรแกรมพันธมิตรตัดสินได้ ในการทำเช่นนั้น พันธมิตรต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนโปรแกรมพันธมิตรและแจ้งกรณีที่เกิดขึ้นกับฝ่ายสนับสนุน

9.2. พันธมิตรต้องส่งข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่อีเมลทางการของฝ่ายสนับสนุนโปรแกรมพันธมิตร สามารถดูข้อมูลติดต่อของฝ่ายสนับสนุนได้บนเว็บไซต์ของโปรแกรมพันธมิตร

9.3. ฝ่ายสนับสนุนโปรแกรมพันธมิตรมีสิทธิ์ในการพิจารณาข้อพิพาทหากพันธมิตรไม่สามารถมอบหลักฐานของการไม่ละเมิดได้

9.4. ข้อกำหนดสำหรับการพิจารณาข้อพิพาทคือ 14 (สิบสี่) วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้อง

9.5. หลังจากการพิจารณาข้อพิพาท การตัดสินใจใด ๆ ที่บริษัทดำเนินการเกี่ยวกับโปรแกรมพันธมิตรจะถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถแก้ไขได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบการสื่อสารใด ๆ ที่ประกอบไปด้วยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ยุยงให้ใช้ความรุนแรงหรือข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จและระงับความร่วมมือกับพันธมิตรที่รับผิดชอบในการส่งการสื่อสารดังกล่าว